DF: Racismedom er OK

DF: Racismedom er OK slesviger
DF har som vist nok det første parti i Danmark indført, at dets kandidater skal have en ren straffeattest. Og det er i grunden en rigtig god ide, når man tænker på partiernes problemer med kriminelle politikere i de senere år. Fx. ser det jo ud til, at Venstre har højere kriminalitet blandt partietets folkevalgte end vi ellers finder i socialt belastede indvandrekredse.

Men besynderligt nok viser det sig nu, at det ikke er alle straffe, der fører til, at en kandidat bliver diskvalificeret. De unge DF'ere Morten Messerschmidt og Kenneth Kristensen har begge racismedomme, men næstformand, Carl Christian Ebbesen, siger til Politikenat: "at en dom for overtrædelse af den særlige racismeparagraf ikke belaster i samme grad som andre straffelovsovertrædelser.

Man må nok også formode, at Pia Kjærsgaards dom for overtrædelse af våbenloven sikkert heller ikke forhindrer en genopstilling. Det er sikkert også ok, at Mogens Camre i begyndelsen af 1970erne blev snuppet i Kastrup Lufthavn med en pistol i bagagen.

Det ville jo i grunden være rart at vide, hvilke dele af den danske straffelov, som DF tager seriøst, og hvilke dele der bare skal betragtes som ligegyldig.

det er også ok muss
"Det er sikkert også ok, at Mogens Camre i begyndelsen af 1970erne blev snuppet i Kastrup Lufthavn med en pistol i bagagen"

hvor mange 2.gen.invandre går rundt med knive idag...?

jeg vil ALTID stemme DF !!

de ska ud af dk de knivstikkere!!!!

Er det ikke fremskridtspartiet i karpa
Norge. Der har eller har haft en politikker der har været dømt for mord. Faktisk ret fremtrædende politikker.

Knive Knæet
Ja det kunne være rart at vide.
Ligesom det kunne være rart at vide hvor Peter Skaarup ved fra, at man so bliver bliver slået ned hvis man færdes på Nørrebro efter kl. 16.00

"Moar! Det snyd!" demothios
"Hvis han må have et våben, må jeg også! Basta! Æv-bæv bøvsemand! Sure sokker i muddervand!"

Hvad med Pias dom for overtrædelse modvold
af forbudet mod anvendelse af pebersprej? Hun er fredet selvføleligt mod udsmidning af DF som kriminel, jo, jo fanden hytter sine

fanden hytter ellebælle
sine, du har helt ret.

og fanden ser ud til at have fremdrift i vælgerne.
Mudderetdebatten er meget fokuseret på et til flere partier herinde, og "gab" så ens at læse.
Så hvor du hører til kan læses tydligt.

Camre sagen HvorerSolen
med pistolen ligger mange år tilbage, og Camre var medlem af socialdemokratiet den gang.

Jeg ved godt peberspray er kategoriseret under våbenloven, men skal man straffe alle der render rundt med en peberspray, kan man fængsle halvdelen af taxachaufførerne, 85% af kontrollørerne, og cirka 25% af de kvinder du møder på gaden.

Hvor du hører til puhagaga
ellebælle er i røvh.... kan jeg se

Rettelse: skulle stå modvold
peberspray

Ren retotik. Hahahihaha
Masser af venstreorienterede politikere er givetvis lige så blakkede, men det er bare ikke så sjovt som når det er DF'ere eller andre på højrefløjen.

Der er en stor fordel ved stærkt højreorienterede mennesker. De lægger ikke skjul på, at de er røvhuller, i stærk modsætning til 90 % af dem på venstrefløjen.

Og som kløgtig.......... Hahahihaha
.......præventiv foranstaltning ved diskussioner med venstreorienterede skal jeg anføre, at det ER gået op for mig at jeg slog forkert i ordet "retorik"

Det eneste som er trist......... Hahahihaha
....er, at politikere på højrefløjen er nødt til at bevæbne sig pga. venstrefløjens definition på begrebet "ytringsfrihed".

Prøv at lægge spørgsmålet om hvorvidt peberspray/tåregas burde være lovligt (i lighed med lande vi sammenligner os med) ud til folkeafstemning?
Nej det er der sgu' ingen af jer der tør!

Du kunne jo. Mjølner.
Spørge Pernille Rosenkranz Teil fra Enfoldighedslisten om hun tog loven seriøst da hun lukkede terrorristen Lars Grenå ind i folketinget med hans malingbøtte ?.

"Racismedom" kan være bagvaskelse. Den lovlydige
Vedrørende: DF: Racismedom er OK - skrevet af slesviger - Kl. 11:14, 28.nov.2006

Begrebet "racisme" og "racismeparagraffen" findes ikke i straffeloven. Det fremgår af straffelovens
27. kapitel Freds- og æreskrænkelser
§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

Der forekommer således kun ordet "race" i straffeloven. Race er noget biologisk, genetisk; man kan ikke vælge at være en anden race - hvorimod racisme er noget helt andet, noget tænkt, påtaget eller en holdning. For at det i lovens §266b nævnte ord "race" kan finde anvendelse domsmæssigt, skal der naturligvis foreligge udtrykt noget biologisk racemæssigt på en truende, forhånende, eller nedværdigende måde. Det har endnu ikke været tilfældet. Bevis for noget andet imødeses gerne.

Hvad den straffelovsignorerende propagandabetegnelse "racismeparagraffen" angår, så er der ingen såkaldt "racismeparagraf" i straffeloven, eftersom lovens § 266b står i det 27. kapitel med overskriften: Freds- og æreskrænkelser. § 266b er følgelig en æreskrænkelsesparagraf.

En fremturen i medierne mod en navngiven person eller personkreds med betegnelser som racist, racisme og/eller dømt for racisme er formentlig, hvad den således fremturende smædefremfører angår, omfattet af straffelovens §§
§ 267. Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

§ 267 a. (Ophævet)

§ 268. Er en sigtelse fremsat eller udbredt mod bedre vidende, eller har gerningsmanden savnet rimelig grund til at anse den for sand, straffes gerningsmanden for bagvaskelse, og den i § 267 nævnte straf kan da stige til fængsel i 2 år.

Jeg kan ikke lige gennemskue, Tinke
hvor du vil hen med dit indlæg men det er Straffelovens § 266 b der i daglig tale kaldes "racismeparagraffen". Var du i tvivl om det?

Udtrykket "racismedom" giver loven ikke ret til Den lovlydige
Se indlægget: "Racismedom" kan være bagvaskelse

Hvorfor? Den lovlydige
Spørgsmål: Hvad er det du ikke kan gennemskue og hvorfor?

Hvor det er jeg vil hen?

Svar: Overholde straffeloven - i modsætning til mange andre desangående.

Det giver jo ingen mening Tinke
!!!!

Hvad giver ingen mening og hvorfor? Den lovlydige
Kom med noget konkret og entydigt angående hvad jeg har skrevet her på siden 1. juni 2009 - og som du gerne vil have uddybet eller finder uforståelig; det er en forudsætning for at kunne svare relevant.
Der er i øvrigt ikke noget at gennemskue - det er faktisk ligetil. Straffelovens § 266b skal selvfølgelig forstås som den står skrevet.

Det er ikke straffelovens § 266b der ikke giver mening - det er misbruget af den; hvis det ikke er foregået i en ond hensigt.

Politisk "korrektheds" svindel Den lovlydige
Vi ser den politiske "korrektheds" lov-, konventions- og relementssvindel igen og igen. Ivrigt bakket op af ukritiske medier, der ikke er deres opgave voksen. Der er den massive svindel med straffelovens § 266b, der bedragerisk og tilsvinende kaldes "racismeparagraffen"; selv om enhver der kan læse indenad let kan konstatere, at begrebet racisme ikke findes i straffeloven; men kun som led i den politiske korrektheds onde tilsvining af politiske modstandere. Link:

www.retsinfo.dk

Så var der sagen om den buschauffør, der fulgte det fortiede reglementet og afviste en passager, der havde maskeret sig til uigenkendelighed efter denne passagers periodekortets foto uden maskering. Link:

http://www.midttrafik.dk/kundeservice/rejsebestemmelser/periodekort?

se (med rødt) krav til pasfoto og tekst derunder angående hovedbeklædning.


Så var der sagen om den tunesiske terrorist, der gjorde forberedelser til at kvæle Jyllandspostens bladtegner til døde; og som trods Den Europæiske Menneskerettighedskonventions tillægsprotokollat nr. 7, der giver fuldstændig hjemmel til straks at udvise terrorplanlæggeren, lader man ham blive her i landet. Link:

http://www.menneskeret.dk/internationalt/till%C3%A6gsprotokoller/protokol+nr+7/hele+protokol+nr+7

Alligevel blev dette protokollat af en bedrageriske pressen, politikere og jurister fortiet ved et gigantisk svindel- og fortielsesnummer. Sådan kan man blive ved - svindel og fortielse - den politiske "korrekthed" er afskyelig med dens folkebedrageriske og landsskadelige virksomhed.

Der findes ingen racismeparagraf! Kong Kret
Oplægget er i strid med de faktiske forhold med postulatet: "en dom for overtrædelse af den særlige racismeparagraf", eftersom der ingen racismeparagraf er i straffeloven, da begrebet "racisme" ikke findes i straffeloven - følgelig kan ingen dømmes for racisme. Straffelovens § 266b står i et kapitel der, hvor overskriften, der betegner indholdet, er: Freds- og æreskrænkelser. Følgelig er overtrædelse af § 266b en æreskrænkelse.
I § 266b er kun anført "race". Race er selvfølgelig noget biologisk, altså noget arveligt. Derfor skal en forhånelse, for at være omfattet af ordet "race" i § 266b gå på nævnte, spicifikke racemæssige træk for at være omfattet af det i loven nævnte ord "race". Det er noget der skal fremgår af loven - ikke af smædeskriverens fantasi.

Postulatet, der fremsættes i oplægget: "De unge DF'ere Morten Messerschmidt og Kenneth Kristensen har begge racismedomme" har følgelig intet med hverken straffeloven eller nogen dom at gøre, hvad der let kan konstateres; eftersom der ikke er forekommet nogen forhånelse af nogen race fra pågældende DF'ere.

Derfor vil oplæggets postulat: "De unge DF'ere Morten Messerschmidt og Kenneth Kristensen har begge racismedomme" formentlig, som følge af at være fremsat mod bedre, lettilgængelig viden i straffeloven, være omfattet af straffelovens
§ 268. Er en sigtelse fremsat eller udbredt mod bedre vidende, eller har gerningsmanden savnet rimelig grund til at anse den for sand, straffes gerningsmanden for bagvaskelse, og den i § 267 nævnte straf kan da stige til fængsel i 2 år.