DK under VKO er katastrofe

DK under VKO er katastrofe Klara post
Økonomien i kommunerne er meget dårlig, dels fordi kommunerne ikke kan forhandle ordentlige beløb til brug i kommunerne, men også fordi VKO vil nedlægge kommunerne og privatisere det hele og hellere give vore skattepenge til private firmaer.

Fattigdomsgørelsen af familier og racisme får kriminaliteten til, at stige , hvilket udelukkende skyldes dansk folkeparti, der ikke mener , at uarbejdsdygtige bør leve.

Integrationen har aldrig fungeret dårligere for nogle af indvandrerne, ære og værdighed for de meget dygtige indvandrere , der har etableret et godt liv.

Økonomien er på katastrofekurs og VKO vil give skattelettelser, hvilket er helt forfejlet.

Alle de mange millioner af kroner som alle har betalt er åbenbart forsvundet i et stort hul. Skolebygninger er sundhedsfarlige. Minuttyrranniet slider folk ned og de rige får stadig masser af penge uden at røre en finger.

Indvandrer-byrden Anonym
er det sorte hul hvor alle skattekornerne er forsvundet ned i. Det er vigtigt at vi får startet hjemsendelserne, inden den danske økonomi bryder helt sammen!

Kun for parasitter... m47
...nasserøve har helt klart oplevet katastofale forhold - og mange tak for det!

Når du føler dig ramt, tilhører du næppe en af de borgere, som bidrager til samfundet.
Men mens du klynker videre, kan du så ikke gå lidt på bibliotektet og lære noget om samtidshistorie?

Samtlige udtalelser i dit indlæg er 100% faktuelle fejl!
Du må da for fanden kunne skrive bare een rigtig ting? [;)]''


M47

Jeg er gammel nok Qrt
...til at huske hvorledes landet fungerer under en socialdemokratisk ledet regering.

Hver gang jeg bliver utilfreds med hvorledes danmark fungerer under vko kan jeg tænke tilbage på alternativet - og må erkende at jeg kan affinde mig med langt værre forhold før jeg vil af med vko. Jeg husker f.eks. den sidste periode med nyrup hvor det ikke lykkedes regeringen at skabe vækst i danmark under en international høj konjunktur. Jeg husker også hvorledes de "knækkede kurven" på arbejdsløsheden ved at gøre en lang række arbejdsløse til førtidspensionister. Et problem man i dag vist fortsat slås med.

Dit indlæg afspejler megen vrede og utilfredshed - men ikke særlig megen argumenteren...
Hvorledes er "Fattigdomsgørelsen af familier og racisme" alene dansk folkepartis skyld?
Hvad får dig til at mene at økonomien er på katastrofekurs? Hvorfor er skattelettelser forfejlede?
Hvilke rige er det der stadig får masser af penge uden at røre en finger?

Jeg ser ingen katastrofe. Jeg ser problemer. Men er forventnings- og forhåbningsfuld om at de kan håndteres med lidt pragmatisme.

Jøderne i tyskland i 30erne Klare Post
fik også hele skylden. Pas på med, at give andre skylden for VKOs diktaturregime.

Uarbejdsdygtige er ikke nasserøve Klara post
Banker går fallit. Huspriserne falder, bandekrige og fattigdom. Hvem prøver du, at snyde.

Enhver fornuftig kan se, at det går rigtig dårligt under VKO.

Du lever vel kun i din nationalromantik og lukker øjnene for virkeligheden.

Kom nu med lidt paratviden... m47
Jeg har aldrig kaldt uarbejdsdygtige for nasserøve!
Jeg har blot kaldt dig for klynker! [;)]

For sidste gang:
Prøv så at argumentere for sandhedsværdien af bare eet af dine slogans!


M47

Gammel nok med senilitet Klara post
Du har åbenbart glemt hvordan socialdemokratiet respekterede mennesker. Skaffede ordentlig sundhedsvæsen som VKO har ladet forfalde.

Skaffede sundhedsmæssige forsvarlige boliger til familier, så deres børn ikke skulle dø som spæde.

Skaffede arbejdskraft til industrien, så der blev et økonomisk opsving. At disse industiherrere så kunne løbe med den økonomiske gevinst og overlade forsørgelsen til os skattebetalere er en anden historie.

Du lever åbenbart i en drømmeverden.

Klara post! agentseventy
For det første - hvis jeg ledede mit firma på samme vis som kommunerne leder deres - ville mit firma være lukket og slukket for flere år siden! Så her forsvinder nogle af dine skattekroner ned i et stort hul - bare så du er klar over det!

Integrationsproblemer har altid eksisteret - der er blot flere der skal integreres nu, end det var tilfældet for 10 år siden - desuden er der idag langt mere fokus på problemerne end hidtil - og derfor ser problemet større ud end førhen!

Så længe man har et sikkerhedsnet som gør at man uanset hvad, kan få mad, drikke, bolig, læge/hospitalshjælp o.m.a. som i danmark - kan man ikke snakke om fattigdom - men der findes mange som bruger flere penge end de tjener - eller end de modtager fra det offentlige!

Hvis man som rig person ikke behøver røre en finger, er det oftest fordi man har været i stand til at gøre noget usædvanligt stort - og ofte fordi man har skaffet arbejdspladser til rigtig mange mennesker - I mange tilfælde har en rig person, løbet en risiko før han/hun nåede at blive rig - husk det!

Lirekassesnak Klara post
Du glider totalt af på , hvad jeg skriver. Du har overhovedet intet reelt ønske om, at dine medborgere skal leve et værdigt liv i din egen selvfedhed.

Alle løber en risiko også en lønmodtager, der kan få ødelagt sit helbred for resten af livet, eller ved en fyreing, og aldrig komme i job mere.

Derfor er det ikke rimeligt, at fremhæve de nyriges risiko . Det er faktisk risikabelt at leve, men det er ikke rimeligt, at nogen kan skrabe så meget sammen , mens andre holdes nede.

Fordrejelse og propagandistisk Klara post
sludder du repræsenterer.

Hvis nogen klynker i et samfund, så er der noget galt i samfundet.Så kald du det bare klynkeri.

Log dog på ... professionel ;o) m47
Eller find dig noget mere åndsrigt - heller ikke at have forstand på!


M47

Ikke helt senil endnu Qrt
Uden at kunne det i detaljer - for hukommelsen er nådig hos os alle - så husker jeg hvorledes alle socialdemokratiske monumenter funderet i "vugge til grav" ideologien faldt eet efter eet ramt af skandale og nepotisme. De mennesker socialdemokrater først og fremmest respekterer er vist andre socialdemokrater.

Bedste eksempel jeg kan komme med som ikke har været eksponeret i medierne er hvorledes min far fik at vide at det job han søgte passede han perfekt til og man ville gerne have ham. Men hvis han ville være sikker på at få det skulle han melde sig ind i partiet.

Man siger magt fordærver - og jeg er ikke blind for at alle politiske partier hytter deres egne, men jeg foretrækker at det ikke sker medens man foregøgler mig det er for vores fælles bedste.

Din kommentar om industriherrerne får mig til at tro at du reelt gerne ville nationalisere industrien. Jeg kan ikke komme i tanker om eet eksempel i verdenshistorien hvor det har gavnet en nations borgere. Så for mig er den tanke at leve i en drømmeverden.

Husker fint hvordan det gik op gennem halvfjerdserne og firserne Anonym
...og Klara må lide af ret grove erindringsforskydelser, hvis hun vedholdende kan overbevise sig selv om at de røde gør det bedre. Efter at Anker og Co havde gældsat landet på det groveste, begyndte Schlüter er særdeles upopulær slankekur. Sådan en er slemt smertefuld. Nyrup fik magten på det fuldstændig rette tidspunkt. Optur omkring os og mange års spareri, gjorde at økonomien bare skulle have et pust, så kom der gang i den. At sortskjorterne så har holdt ved den smalle linie, er jo dejligt. Nu er vi kommet af med gælden fra Kraghs og Anker's tid. Men det er typisk rødgardist-ævl at så snart der er en krone i kassen, skal vi straks bruge to. Forestil dig Ole Sohn i nærheden af noget magt! Manden er kendt i hans hjemby som en luddoven arbejdssky levebrødspolitiker. Her tænkes manuelt arbejde - som politiker er han flittig nok. Det kan bare knibe med respekten, når man repræsenterer arbejderklassen og har bløde fingre. Eller hvad med Villy! Lyver lodret for åben skærm. Det er for dumt og unødvendigt. Helle, luddoven som politiker. Har rekord i fravær på Christiansborg. Og de Radigale er ikke et alternativt nogen kan mene alvorligt. Senest har man guddødemig lukket tyven fra røde kors ind i folden. Alternativerne til VKO er ganske simpelthen for ringe.

........................... Nudde
http://www.politikerlede.com/korruption.htm

Hvis nogen klynker...? Qrt
Det er jeg næsten sikker på du ikke mener. Fordi...:

I mine øjne er dansk folkeparti opstået som følge af at der i samfundsdebatten i almindelighed og folketinget i særdeleshed gennem 70'erne og 80'erne var en uudtalt konsensus om at alle der rejste spørgsmål omkring flygtninge- og indvandrerpolitiken automatisk var racister og skulle udråbes som sådan offentligt.
Da det havde stået på længe nok var der grobund for at et parti kunne fundere deres program på netop dette.

Man kan let opfatte de tidlige kritiske stemmer omkring flygtninge- og indvandrer politiken som klynkeri. Og man kan vel strække den så langt at der fortsat blandt dansk folkepartis støtter klynkes i kraft af at deres politiske vision ikke er en realitet. Jeg tvivler på om du vil medgive disse mennesker at der er noget galt - at de har ret.

Jeg er næsten sikker på at dit budskab således er at klynkeri kun er acceptabelt i det omfang at der tages udgangspunkt i politiske holdeninger i overensstemmelse med dine.

Paranoia er en sygdom Klara post
Pas nu på digselv.

Kom med eksempler Klara Post
på krigsførsel , på skyderi i gaderne, på fattigdom osv.

Slankekuren var propagandistisk forsøg . Oliekrise og at vore børn og børnebørn ikke skulle arve udlandsgæld som var oprettet fordi ingen skulle leve i usunde boliger og alle skulle have lige muligheder. Så mange af disse børn og børnebørn er måske kun i live fordi, der var dygtige socialdemokrater, der investerede i menneskeliv og værdigt liv for alle. Så udlandsgælden kunne godt være gået i arv. Nej grunden til, at udlandsgælden skulle væk var, at DK ville ligge i toppen i EU. hvad Fogh benytter sig af nu.

Schluter måtte gå af pga korruption.

Din tro kan ikke flytte bjerge Klara post
Tro hvad du vil.

Muligt at du ikke er specielt enig med de siddende Ham
Men at forestille sig hvad Socialkammeraterne kan skrabe sammen af regering, kan få det til at isne. En regering ledet af en luddoven finke, der om muligt væver og våser mere end Nyrup. Støttet af et arbejderparti, der svinger lidt frem og tilbage. Formanden lyver dig lige ret op i ansigtet. En anden i partitoppen er gammelkommunist og har flirtet gevaldigt med de tidligere Sovjet-drenge. Sidste støtteparti ledet af præstedatter der tåger rundt som en tyr i en krystalbutik. Lytter ikke til baglandet. Har så meget taburetkløe at man lukke en herre ind i folden ved navn Jørgen, der har brændt sig fast i befolkningens erindring som mere begærlig og havesyg, end selv den dygtigste socialkammerat.

Gud fri mig vel.

Men har da læst dig. Åben kassen og del guldet ud. Al nationaliseres og uddeles. Mærsk og Coca Cola har skylden for stort set alt. osv osv. Lige løn til alle, uanset indsats (det gik jo fint i Sovjet dengang, ikk'?).

At vi har optøjer i gaden idag, kan vi roligt give VKO skylden for. Det var dem der lod grænserne stå pivåbne tilbage i halvfjerdserne og huskede at få gæsterne til at gå igen efter festen var stoppet. På det punkt er danskerne alt for slaskede og bløde. Tag en tur til Paris og tæl spøgelser og tørklæder! Der er masser af perkere dernede, men man gider bare ikke de render rundt i natskjorter. Herhjemme har i særdeleshed venstrefløjen opdraget dem til: "Mig har krav på, mig har ret til". Ikke: "Hvad kan jeg hjælpe med, hvad kan jeg bidrage med"! Ligeledes er det altid sjovt at huske tilbage på hvor berigende Ole Espersen og Bjørn Elmquist har været for retsfølelsen i DK.

Risiko! agentseventy
Min fornemmelse siger mig, at du aldrig har prøvet at sætte alt hvad du ejede på spil - og tilmed skulle skaffe sikkerhed for yderligere et par millioner - samt knokle dag og nat for at få et firma op at stå? Tilmed de bekymringer - op og nedture - den slags medfører?

For nogen lykkes det at blive rig på en risiko - det er dem som de lavest stillede ofte kalder "rige svin" som ikke kender til medfølelse fra andre!
For de fleste lykkes det ikke - det er dem som de lavest stillede ofte kalder "selvforskyldte"!

Hvis det ikke er rimeligt at nogen kan skrabe sammen, mens andre holdes nede - hvorfor kan vi så ikke også alle bare vinde guld i 200 meter hæk til OL ?? Undskyld mig klara - men mit spørgsmål var omtrent lige så seriøs og meningsfuld som din påstand!

Og med hensyn til landets økonomi og styring - I forhold til hele verdenssituationen, vis økonomi p.t. hænger i laser - ser lille danmarks økonomi faktisk overraskende sund ud.
Jeg har tillid til at vores nuværende regering fører os så smertefrit -gennem klodens dybe økonomiske hul - som muligt - men det burde være klart for alle, at vi kommer til at gennemgå nogle hårde år - før vi almindelige borgere påny kan oparbejde en kæmpe gæld i form af overforbrug!

Jeg glider ikke af, på hvad du skriver - og jeg ønsker naturligvis alle et værdigt liv - jeg har bare svært ved at tage det du skriver seriøst - men har dog gjort et forsøg!

Du er da for meget Klara post Nok er nok
De offentlige udgifter har adrig været større.

Og du tror Demokrat1
DF og VK er efter alle og ønsker alle alt ondt. Hvem har mon paranoia ...???

Sagde han... Klondyke
Inden han kravlede ned i sit ensomme sorte hul igen.

Og er ikke... Klovndykker
kommet op endnu.

Men helt ærligt: Hvis vi ikke kan skyde skylden på mullaherne, hvem fanden skal så tage skraldet?[:O]

Husk stem Udansk Folkehetzparti fordi vi ikke har forbud og had nok.[;)] Men vi har masser af forHUD[:D]

Gamle penge... lirekassen
arver man uden at røre en finger. tag nu kongehuset f.eks..[;)] Nepotisme eksisterer da i høj grad endnu. Fanden hytter jo sine egne[:O]Og her er mere info, der er ret omfattende:

politikerlede.com

De offentlige udgifter Klara Post
skal bruges til offentlige opgaver, fordi det er vore penge. Derfor gider jeg ikke høre om at de er større. De penge der bruges til offentlige opgaver , at komme borgerne ( dem der har betalt dem) til gode.

Krige er ikke en offentlig opgave.

At støtte erhvervslivet er ikke en off.opgave osv.

Men VKO er mestre i kreativ regnskabsførelse.

alternativet eksistere simpelthen ikke anonym
Det bedste jeg længe har læst:Slankekuren var propagandistisk forsøg . Oliekrise og at vore børn og børnebørn ikke skulle arve udlandsgæld som var oprettet fordi ingen skulle leve i usunde boliger : øhh billige boliger fyldt med asbest... socilsdemokraterne valgte bevidst at lade pengene fosse ud af statskassen. Jeg glemmer aldrig nyrup der var på besøg i et 3 land og med krokodille tårer fluks skrev dem en extra chek på 400 mio. for så at komme hjem og sætte skatten op mens han sad der og aldrig anede en skid om noget som helst...og lige p.t har vi altså stadig kun 1 parti der står ved hvad de siger og virkelig gør hvad de kan for at vi ikke skal drukne helt. nemlig DF jeg gyser ved tanken om hvad der ville være tilbage af Danmark hvis de ikke var her.

Dokumentation tak Hallo du
Tal for digselv og lad andre tale for sigselv.

Bevis din påstand Karen Volf
!!!!!!!!!!!

"Vores penge" Nok er nok
Jeg tror nok du skal lade være med at tale om "vores penge". Du lyder til at være en typisk velfærdsnyder der lader os andre skatteydere betale for dine behov. Fakta er at de offentlige udgifter aldrig har været større. Du skal sætte dig ind i tingene inden du begynder at sprede dit bavl.

Sundhedsvæsenet var en skandale under Nyrup Nok er nok
Lange ventetider, masser af folk på sygehusgangene. Her er det trods alt blevet bedre under VKO og hvor patienterne har behandlingsgarantig og der er konkurrence fra det private. Det var der ikke under Nyrup så tag og stop med det vrøvl.

OK, det er så din påstand komododragon
så mangler vi bare beviserne og argumenterne der skal ophøje det fra en klat mudder til en berettiget kritik.

>>Økonomien i kommunerne er meget dårlig, dels fordi kommunerne ikke kan forhandle ordentlige beløb til brug i kommunerne<<
Kommunerne opkræver som bekendt et par og tyve procent af din indkomst op i skat. Kan du finde et sted at kommunernes indtægter er faldet under VKO?
Hvis ikke, hvad kommer de mange ekstraudgifter som pludselig gør deres økonomi så forskrækkelig dårlig fra? Er de VKO's skyld?

>>men også fordi VKO vil nedlægge kommunerne og privatisere det hele og hellere give vore skattepenge til private firmaer.<<
Kan du vise mig bare et eksempel på at en ledende regeringspolitiker har udtalt at vi skal nedlægge kommunerne, men stadig opkræve kommuneskat som så skal foræres væk til private firmaer?

>>Fattigdomsgørelsen af familier og racisme får kriminaliteten til, at stige<<
Når du siger fattigdomstallene, henviser du så til at beskæftigelsen under VKO har været historisk høj? Altså at aldrig har så mange forsørget sig selv, heriblandt også indvandrere?
Den racisme du henviser til, er det at aldrig har så mange indvandrere været ude på arbejdsmarkedet?

>>hvilket udelukkende skyldes dansk folkeparti, der ikke mener , at uarbejdsdygtige bør leve.<<
Altså, Dansk Folkeparti har monopol på at føre arbejdsmarkedspolitik. Er det sådan vi skal forstå dig?
Hmmm...Dansk Folkeparti mener ikke at uarbejdsdygtige bør leve. Jeg googlede lige deres partiprogram, men syntes ikke lige at jeg kunne se at lige netop det fremgik nogle steder. Men lad os da høre hvor du har den oplysning fra?

>>Integrationen har aldrig fungeret dårligere for nogle af indvandrerne, ære og værdighed for de meget dygtige indvandrere , der har etableret et godt liv. <<
Mener du at integrationen kørte på skinner under Nyrups SR regering?
Ære og værdighed for dygtige indvandrere siger du - Har du nogle konkrete eksempler på at dygtige indvandrere ikke får den anerkendelse de fortjener?

>>Økonomien er på katastrofekurs og VKO vil give skattelettelser, hvilket er helt forfejlet.<<
Økonomien er varm og derfor har VKO også været tilbageholdende med skattelettelser. Har du eksempler på store skattelettelser VKO har givet inden for det sidste år? Er det kun VKO der er fortaler for Topskattelettelser? Mener DU at det vil være forkert at give skattelettelser til de lavestlønnede? - det må du jo når du kommer med ovenstående beskyldning ellers er du jo en hykler.

>>Alle de mange millioner af kroner som alle har betalt er åbenbart forsvundet i et stort hul.<<
Skolebygninger er sundhedsfarlige. Minuttyrranniet slider folk ned og de rige får stadig masser af penge uden at røre en finger<<
Har du nogle tal og fakta vi kan forholde os til?

Dine påstande Klara Post
er helt til pølseædende rotter .

Totalt forkert Betty boops
Du prøver jo bare at udsprede usand propaganda.

Skattepenge er vores penge Klara post
Nej , du opfinder ting om mig. Hvilket jeg anser for en karakterbrist ved dig.

Minimalstaten og Cepos Klara post
der kan du begynde når det handler om privatisering.Minimalstaten er skrevet af Anders Fogh, hvis du ikke ved det.

Resten er logik for burhøns og simpel viden, hvis du følger med i politiske tiltag. Ellers kan alt googles , god fornøjelse.

Tak fordi du bekræftede komododragon
at du ikke er istand til at argumentere for dit vanvitiige landsbytossesnak. Det er vist ikke andet end den sædvanlige daglige tønde venstreekstremistisk pølsesnak fra din beskidte pølsespisende mund[;)]

Er du også en pølsedansker[;)][;)][;)]

Det lyder sgu' som prof Nok er nok
I en nu slettet tråd skrev prof også om pølseganskende df'ere. Den slags debattører har intet liv [:D]

Ja hvad skal man med en million aliasser Klara posedame
når man er så nem at genkende.

Den er her: - Prof = Eva Bruun Nok er nok
Ikke slettet:

Hvorfor ønsker du ikke, at høre andres synspunkter ?

Beboerdemokratiet kan da tage sig sammen pølsegnasker.

http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=206&posting=1441440

Det var profen og så den her:

Du angriber en debattør det er forbudt på SOL.

At kommentere politikere og politik er tilladt. Det er faktisk det denne debatside handler om, vågn dog op.Man lærer at skelne i skolen, det må du også lære.Det er en akademisk disciplin, men kan læres af alle også pølsegnaskere

http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=206&posting=1441949

Eva Bruun [:D][:D][:D]

Prof er Eva Bruun Nok er nok
Men måske også Klara. Han har ihvertfald været ret stille i dag sammenlignet med tidligere, men hadet imod VKO er tydeligt. Det kan næsten kun være ham.

Ja !. Mjølner.
Er det ikke utroligt som de Socialdemokratisk ledede kommuner har svinet med alle de millioner de har haft til rådighed ?...... og så er alt endda blevet ringere !.

i denne nye højteknologiske tidsalder Hobo
må vi dele menneskegrupper i tre dele, nassere, robotter og magthavere.
Nassernes eksistens berettigelse, er at formidle reservedele til robotterne når de bliver for nedslidte til at kunne udføre deres eksistensberettigelse.
Og magthaverne er til for at skrabe til sig og prøve på at gøre det af med de andre magthavere, så der bliver mere til dem selv.