Du må vælge!

Du må vælge! smilodon
Solidaritet og lighed mellem mennesker kan enten være international eller nationalt afgrænset som i velfærdsstaten.
Du kan ikke bevare velfærdsstaten, hvis solidaritet og lighed skal omfatte alle mennesker på jorden.
Der er simpelthen for mange mennesker og for få resourcer til en høj levestandard for alle.

Men vælger du den nationalt afgrænsede solidaritet og lighed med velfærdsstaten, er du uhjælpeligt nationalist og racist, da du gør forskel på folk på et grundlag af nationalt tilhørsforhold.

Lev med det eller giv dine goder væk til hjælpeorganisationerne!

Ligeledes må du vælge mellem et islamisk samfund og et vestligt samfund.
Der kan kun være eet sæt love og regler i et ordnet samfund.

Hvis anti-racismen, der påbyder hensyn til det islamiske mindretal, hindrer flertallets vedtagelse af love, er demokratiet blevet indskrænket af hensyn til Islam.
I praksis er demokratiet vendt på hovedet, da mindretallets interesser vejer tungere end flertallets.

Vælger du at acceptere en sådan praksis, har du reelt valgt det islamiske samfund.

forvirret.. trunte1970
øh.. hvorfor skulle man ikke kunne tage hensyn til et mindretal og samtidig overholde landet love? Vi er jo alle mindretal I landet, nogle er gamle, andre unge, nogle på venstre-, andre på højrefløj. For alle gælder det, at de skal overholde lovene. Derfor kan man da godt tage visse hensyn? Medmindre man absolut VIL konflikt med et muslimsk mindretal (sådan læser jeg umiddelbart dit indlæg)?
Ligeledes kan man da godt føle sig som del af egen nation.. og netop DERFOR ønske sig, at ens (i forhold til andre nationer, STENRIGE) nation fører en ansvarlig finanspolitik i forhold til andre lande?

måske trunte1970
man netop derfor var glad for sin nation? fordi den kunne rumme mindretal? førte en ansvarlig ulandspolitik? Kunne det være en mulighed! Synes ihvertfald ikke, jeg behøver at vælge imellem de af smilodon opstillede alternativer - heldigvis!!

Diplomati kan rumme alle Klappeliklap
Mindretallet Dansk Folkeparti har indflydelse i dag , så det vil sige at demokratiet er indskrænket i dag. Dansk folkeparti udgør kun 13 % og er et mindretal.

Mindrtallets interesser vejer altså tungere end flertallets.

Reelt har vi et nazistisk og racistisk samfund .Udfra din logik.

Nu er det reelt sådan , at alle borgere i Danmark kan komme til orde i vores demokrati og alle kan komme til orde. Sådan er det og sådan skal det blive ved. Uden censur og diktatur.

Uden censur og diktatur ndn
Fint - det kan de fleste vist være enige om.

Så er det man ryster på hovedet, når man oplever mennesker med ideoligier der netop ønsker at indføre censur og diktatur. Og endnu mere rysten når man hører mennesker der forsvarer denne ret til indførsel. Sharie i starten bare for dem selv og deres kære i den sociale fastholdelse... Hør efter eller bliv truet! Gør som vi siger eller.... eller hvad.. Bliv pint og dø under tryllebogens tunge arv og medbragte kultur fænomener som omskæring af piger etc.

Der er al mulig grund til at tage dette meget alvorligt, da vi taler om vores børn og børnebørns ret til at handle, tegne, tale frit og klæde sig som man vil, hvor man vil.

Den kunsteriske frihed ville forsvinde
ligesåh ville dette forum være en saga blot

You better STOP!
[l]

Kan ikke komme på tale? ndn
Selvfølgelig kan sharia da komme på tale, det er det fx lige her og nu...

Så i denne sammenhæng kan jeg ikke tåle at høre din mening - korrekt opfattet!

Du ved det åbenbart ikke, så det opfattes her, som om det er dig der skriger.

Det var for nemt klappeliklap
Det må du uddybe meningen med ?

Lyver du for digselv klikkeliklik
også, eller er det kun for os andre.

Nå! Gaius
Så de 79% der for nyligt i en meget stor undersøgelse tilkendegav, at de mente at et større samspil med den muslimske verden er en direkte trussel imod egen civilisations førlighed er ikke flertallet?

Til klonerne Gaius
klappeliklap og klikkeliklik.

Så længe islamister og naivister trækker på samme hammel, vil undermineringen af det fundament, som demokratiske samfund bygger på fortsætte.

At man er kritisk indstillet overfor lov religionen islams skyggesider placerer ikke automatisk én hverken til højre eller venstre i det politiske spekter endsige da, som det påpeges ovenfor, slet ikke i båsen som racist/nazist.

Hvem lyver du for klikkeliklik
digselv , DF eller mig.

Ikke kritisk , men racistisk. DF vil gerne have , at vi skal tro, at det er kritisk, men hvis man er kritisk, så fylder man ikke debatten med løgnehistorier.
Kritikere holder sig til sandheden.

79% af hvad og hvilken undersøgelse klikkeliklik
Den almindelige dansker kan ikke tage stilling til dette spørgsmål, da de vil vurdere udfra følelser ikke fornuft.

At VKO efterhånden har placeret Danmark i midten af skydeskiven, gør vel, at det vil tage generationer, før Danskere kan rejse i verden igen i tryghed.

Diplomatiet må findes frem igen.