En bog der indeholder praktisk visdom

En bog der indeholder praktisk visdom traellen
Gennem sit ord anviser Jehova os den bedste livsform. Han er den der har skabt os, og kender derfor vore behov bedre end vi selv gør. De grundlæggende menneskelige behov - deriblandt ønsket om at blive elsket, at være lykkelig og at have et godt forhold til andre - er de samme som de altid har været. Og Bibelen indeholder et væld af "praktisk visdom" som kan hjælpe os til at leve et meningsfyldt liv. (Ordsprogene 2:7) Lad os se på et enkelt eksempel.

Har du lagt mærke til at folk der bærer nag og gemmer på vrede, ofte ender med at skade sig selv? Vrede er en tung byrde at bære rundt på. Den beslaglægger vore tanker, berøver os freden og kvæler glæden. Videnskabelige undersøgelser tyder på at vedvarende vrede kan øge risikoen for hjertesygdomme og en række andre kroniske lidelser. Længe før videnskaben foretog den slags undersøgelser, kom Bibelen med dette kloge råd: "Giv slip på vrede og lad forbitrelse fare." (Salme 37:8) Men hvordan kan vi gøre det?

Guds ord siger: "Et menneskes indsigt bremser hans vrede, og det er til hæder for ham at han bærer over med andres overtrædelser." (Ordsprogene 19:11) Indsigt er evnen til at se bagom det der liger lige for, at se hvad der gemmer sig under overfladen. Indsigt fremmer forståelsen, for den kan hjælpe os til at forstå hvorfor andre taler og handler som de gør. Hvis vi bestræber os for at forstå andres motiver og følelser og den situation de befinder sig i, kan det hjælpe os til at overvinde de negative tanker og følelser vi måtte have.

Bibelen giver os dette råd: "Bliv ved med at affinde jer med hinanden og frit at tilgive hinanden." (Kolossenserne 3:13) Udtrykket 'at blive ved med at affinde sig med hinanden' viser at vi skal være tålmodige med andre og tolerere de træk vi måske synes er irriterende. En sådan overbærenhed kan hjælpe os til ikke at ruge over små uoverensstemmelser. "At tilgive" indeholder tanken om at man ophører med at være vred. Gud ved i sin visdom at vi har behov for at tilgive andre når der er grundlag for det. Det er ikke kun til gavn for dem, men medvirker også til at vi selv kan have fred i sind og hjerte. (Lukas 17:3-4) Visdommen i Guds ord er uovertruffen!

Jehova har i sin kærlighed ønsket at meddele sig til os. Han valgte den bedst tænkelige kommunikationsform - et "brev" i form af en bog, nedskrevet af mennesker under ledelse af hellig ånd. "Brevet" indeholder derfor Jehovas egen visdom - en visdom der er 'meget pålidelig'. (Salme 93:5) Når vi lever vort liv i harmoni med denne visdom og fortæller andre om den, vil vi helt naturligt komme nær til den almægtige Gud, Jehova.

Hav en god dag!
______________

Et brev fra Gud -> http://www.watchtower.org/bible/index.htm

Bogen som Indskrænker dit.......................... jalmar
...............intellekt til et absolut minimum, i forhold til dit nuværende stade - Er du alligevel interesseret?

Meld dig til Indremission, der er liv og glade dage i forhold!

jalmar

Det er sjovt, men jeg tænkte netop på dig, jalmar ftg
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=12&conference=201&posting=748866

Denne her er vist henvendt til dig/jer nimbuto
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6;conference=70;posting=748482

Meget sjov sammenligning................................ jalmar
..................´"kære" ftg - der er faktisk kun få ting der kan hidse mig op - Specielt og især overgreb på børn, samt udnyttelse - indoktrinering - hjernevask af andre mennesker, som jo foregår i rigt mål i Jehovas Vidner!

ftg - se vrede / gale / sure mennesker har det med at være enormt anspændte, og især hvis de er smerteplaget, hvilket jeg ser og hører hver uge hos min fysioterapeut.

1 ting "generer/iríterer" min fysioterapeut, og det er, at på trods af krykker i over ti år, har jeg ikke en eneste myose, i overkroppen, hvilket normalt opstår i løbet af 3 - 6 mdr.?

Men som han siger, det må skyldes jeg er en usædvanlig afslappet og rolig person - men han ser og hører jo heller ikke hvad der er I står for!


jalmar