En interessant iagttagelse.

En interessant iagttagelse. ---
I debatten "Religion & Livssyn" bliver man automatisk betragtet som Jehovas Vidne, indtil det modsatte er bevist.

Bevis det modsatte ... eller du er JV'er jalmar
´


... Det er egentlig ikke så underligt, en (del) Anonym(e) - anonym(e) el. --- -
har det (naturligvis) med at bruge JV-logik / JV-vendinger / JV-postulater ...

Og det hænder så at en enkelt a-el. A-nonym benytter sig af samme retorik af en eller
anden grund uden at være den pågældende JV'er ... Hvorfor vildfarelsen er/bør være undskyldelig!

Hvis jeg skulle have formastet mig til slige beskyldninger undskylder jeg hermed,
hvis altså der er noget at undskylde for i forekomne tilfælde, hvad jeg dog ikke tror!


Med venlig hilsen

jalmar

man kan lige som genkende JV sveland
det har som regel de samme emmer de hiver frem, og måde at snakke på.

men man behøver heller ikke at være et JV for at have disse meninger, man kan jo også bare være en wannabi.
men det laver jo ikke om på holdningerne vel ;)