EN "LEVENDE" TRO

EN "LEVENDE" TRO ftg
Ligesom legemet er dødt uden ånd, således er også troen død uden gerninger. — Jak. 2:26.

Gerninger er nødvendige, selvom de alene ikke kan frelse os. Det er grunden til at de kristne bliver kaldt „et folk der [er] . . . nidkært for gode gerninger“, og at de bliver opfordret til at „give agt på hinanden for at anspore til kærlighed og gode gerninger“. (Tit. 2:14; Hebr. 10:24) De gode gerninger er altså vigtige, men motivet til dem er endnu vigtigere. Det vil derfor være klogt fra tid til anden at ransage os selv og vore motiver. Men da intet menneske til fulde kender en andens motiver, skal vi passe på ikke at dømme. „Hvem er du at du dømmer en andens hustjener?“ spørges der. Og svaret lyder: „For sin egen herre står eller falder han.“ (Rom. 14:4) Jehova, alles Herre, og hans udnævnte dommer, Kristus Jesus, vil dømme os, ikke på grundlag af vore gerninger alene, men også på grundlag af vore motiver og muligheder, vores kærlighed og hengivenhed. Det er troen der frelser, men en tro uden gerninger er død. Der må altså gerninger til for at troen kan blive levende.
Med venlig hilsen, ftg.

Troen er vel Dirk
også død med ugerninger? Jeres er blevet nævnt flere gange, og jeg venter ikke noget svar, men ugerningerne taler for sig selv, ja, skriger til himlen.

Venlig hilsen, Dirk

Gode gerninger.. Sigmig
Gad vide om du med gode gerninger bl.a. tænker på JV's skiftende doktriner - pyramideteorier og (usande) årstalsprofetier for at nævne et par eksempler - eller skulle det utænkelige være sket, at du er begyndt at tænke over, om det overhovedet er den rigtige tro du har?? :-)

Måske har du fundet et gammelt Vagttårn frem og læst:

Watchtower May 1 1958 p.261 Is Your Religion the Right One?

“It is important, then, that you "keep testing whether you are in the faith," as Paul declared. Keep checking to see whether the things you believe are in keeping with God's Word. But the question is, Are you willing to put your religion through such a test? There is nothing to fear, because if you have the right religion you can only be reassured by the examination. And if what you believe is not in keeping with the Bible, then you should welcome the truth, because it leads to light and life.”

Tør du tage en sådan test om din tro, eler er du som så mange andre skræmt for følgerne fra organisationen, at du strikt følger deres "råd" (påbud) om kun at læse materiale, der udgives af Brooklyn. Advarslerne til JV'er om ikke at søge viden fra internet og chatrooms er jo helt klare.....