En meget stærk advarsel om at ændre sind

En meget stærk advarsel om at ændre sind ftg
3 I elskede, dette er nu det andet brev jeg skriver til jer, hvori jeg, som i det første, ved påmindelse søger at vække jeres klare tænkeevne, 2 så I husker de udtalelser som tidligere er fremsat af de hellige profeter, og budet fra Herren og Frelseren gennem jeres apostle. 3 Dette skal I først og fremmest vide, at i de sidste dage vil der komme folk som angriber med latterliggørelse og som vandrer efter deres egne ønsker 4 og siger: „Hvor er denne hans lovede nærværelse? Fra den dag vore forfædre sov ind [i døden], er alt jo forblevet ganske som det var fra skabelsens begyndelse.“

5 I overensstemmelse med deres eget ønske undgår dette nemlig deres opmærksomhed, at der fra gammel tid var himle til samt en jord der var fremstået kompakt af vand og midt i vand ved Guds ord; 6 og ved disse [vande] led den daværende verden undergang da den blev oversvømmet af vand. 7 Men ved det samme ord er de himle og den jord som er nu, gemt til ild og bevaret til de ugudelige menneskers doms og undergangs dag.

8 Men lad ikke dette ene undgå jeres opmærksomhed, I elskede, at én dag er for Jehova som tusind år, og tusind år som én dag. 9 Jehova er ikke langsom med hensyn til sit løfte, sådan som nogle opfatter [det som] langsomhed, men han er tålmodig med jer, da han ikke ønsker at nogen skal lide undergang, men at alle skal nå til en sindsændring. 10 Dog vil Jehovas dag komme som en tyv; på den [dag] vil himlene forsvinde med en sydende støj og de stærkt ophedede elementer vil blive opløst, og jorden og alt menneskeværk på den vil blive afdækket.

11 Da alt dette således skal opløses, hvilken slags mennesker bør I da ikke være, med handlinger der hører en hellig adfærd og gudhengivenhed til, 12 mens I venter på Jehovas dags nærværelse og altid har den i tanke, [den dag] hvorved brændende himle skal opløses og stærkt ophedede elementer vil smelte! 13 Men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord hvori retfærdighed skal bo.

14 Derfor, I elskede, da I venter dette, så gør jeres yderste for til sidst af ham at blive fundet uplettede og dadelfri og i fred. 15 Regn desuden vor Herres tålmodighed for frelse, sådan som også vor elskede broder Paulus ifølge den visdom der er givet ham, har skrevet til jer, 16 når han taler om dette, således som han også gør i alle [sine] breve. I dem er der imidlertid nogle ting som er vanskelige at forstå og som de uoplyste og ubefæstede fordrejer, sådan som [de] også [gør] med de øvrige skrifter, til deres egen undergang.

17 Derfor, I elskede, da I har denne forudviden, så vogt jer at I ikke føres med af lovbrydernes vildfarelse og kommer bort fra jeres eget faste ståsted. 18 Nej, fortsæt med at vokse i vor Herres og Frelsers, Jesu Kristi, ufortjente godhed og kundskab. Ham tilhører herligheden både nu og til evighedens dag.

(2 Petersbrev kapitel 3)

Det er en kærlig Gud der advarer os ftg
om de ting der nødvendigvis må ske. Vi har derved mulighed for at undgå ulykken, når den kommer.

Er det den rigtige tidspunkt nu Peter S
Og skulle det være aktier, eller obligat...

Det er altid nu ftg
der er det rigtige tidspunkt, uanset hvor på tidens strøm du befinder dig. Sindsændring har intet med økonomi at gøre.

Med venlig hilsen, ftg.