En udfordring

En udfordring jahnu
Politikeren hævdede, at der ingen forskel er på JV og Hare Krishna. Han beklagede sig over, at jeg ikke svarede på hans spørgsmål om, hvordan jeg tjente mine penge.

Men det svarede jeg på. Jeg fortalte ham alt om, hvor jeg boede og hvad jeg lavede i teksten med overskriften, spørg du Jens Madsen om det.

Hvad angår min påstand om, at Vaishnava-religionen er den eneste religion i verden, der har udførlige, konsistente, detaljerede og autentiske svar på alle livets eksistentielle, filosofiske, teologiske og religiøse spørgsmål, så er det en påstand, der kan undersøges og verificeres af enhver.

Vaishnava religionen er den eneste religion på planeten, der kan fortælle dig, hvem Gud er, hvad Han laver, hvordan Han ser ud, hvem sjælen er, hvordan og hvorfor Gud har skabt verden og hvad meningen er med alting. Det er ikke en tro, jeg giver udtryk for, det er bare beviseligt faktum.

Men vi kan jo lade det komme an på en test.

Politikeren eller hvem som helst her i gruppen kan stille spørgsmål om filosofi, religion eller teologi. Så kan jeg give mit svar ifølge den vediske filosofi, og så kan ftg give sit svar ifølge JV og en af de kristne kan give svar ifølge Kirken, og så ser vi hvem, der har de bedste svar? Er I med på den? Hvad siger I til de, allesammen?

Skaberguden Brahma siger:

Krishna, også kendt som Govinda, er den Højeste Personlige Guddom. Han har en krop, der består af evighed, kundskab og lyksalighed. Han har ingen anden årsag en sig selv, for Han er den oprindelige årsag til alle andre årsager.

(Brahma-samhita 5.1)