ENHEDSLISTEN hjælper

ENHEDSLISTEN hjælper gnikk
,men hvad har de gjort for at hjælpe os indvandrere?

De kan jo ikke så meget... anders_engberg
Politisk set, har de jo ikke den største indflydelse - de sidder i opposition og har få mandater.

så tror ikke du skal sætte din lid til dem.

Men hvad er det du skal have hjælp til?

måske ikke enhedslisten dalimill
Men TOLD & SKAT kan ike være alle steder, vær du glad fordet. LEIF

hjælpes gate 11
De muhamedaniske fupflygtninge der nasser på danskernes franarrede skattekroner skal hjælpes tilbage til koranistan hvor de hører til!