Er de ældre mindre værd - eller hvordan skal den forstås?

Er de ældre mindre værd - eller hvordan skal den forstås? kirkemusen
Lige nu kan man læse følgende på teksttv: "Den udvidede ventetidsgaranti har betydet, at lægerne i dag opererer syge ældre, som ikke tidligere kom på operationsbordet."

Hvordan skal det forstås?" Ældre som ikke tidligere blev opereret",
Hvad er det for en sortering, vi ikke har kendt til, selv om man nok har haft det på fornemmelsen af og til !??

Videre hedder det? : " Efter at regeringen har sat ind for at bringe ventelisterne ned, så bliver stadig flere gamle og syge mennesker opereret fx dårlige hofter, knæ, åreknuder og grå stær "
Ja, det manglede da bare! Hvad mener man egentlig? Har man forestillet sig, at nogle var bedre tjent med at blive blinde,eller ikke være i stand til at bevæge sig, men bare har skullet ligge i en seng?
Vi er alle borgere og ikke mindst de ældre har betalt til vores velfærdssamfund i gennem et langt arbejdsliv!!

Det er ét af problemerne med tekst-tv matte-gok
der er ikke plads til nuancer, kun til korte notitser.

Der er tale om en endnu ikke offentliggjort rapport fra DSI-Institut for Sundhedsvæsen. Senior-projektleder Jakob Kjellberg har fortalt lidt fra rapporten til P1 Orientering.

"Efter at regeringen har sat ind for at bringe ventelisterne ned, bliver stadig flere gamle og syge mennesker opereret for hofter, knæ, åreknuder og grå stær."

Hvis den sætning står alene, er der grund til at fare i blækhuset. Men da der er behandlingsgaranti, bliver det let til "behandlingstvang", så der SKAL behandles,når en sygdom bliver diagnostiseret.

Og det har bivirkninger :-)

En behandling er ikke uden risiko. Hvis man giver sig til at operere for hofter og knæ på et gammelt, sygt menneske, kan dette alvorligt forringe livskvaliteten for patienten i den afmålte tid, der nu er tilbage - ikke kun fysisk, men også fordi gamle mennesker kan blive konfuse og forvirrede, hvis de underkastes sygehusophold og operation.

Med det syge væsens begrænsede midler og hensynet til statistikker over behandlingsgaranti giver det en vis grad af behandling af de "lettere" og overskuelige tilfælde og lavere prioritering af kræftsyge. Og de kræftsyge kan IKKE vente, det kan en hofteoperation på et gammelt menneske.

Endnu et tilfælde, hvor vor tids stringente henvisen til regler og love vinder over sund menneskefornuft.

Det skal forstås sådan dulkis
at der er noget du har overset.

Den sortering har altid foregået så længe som jeg kan huske.

Jeg overværede som teenager en vagtlæge sige i telefonen at de SKULLE tage imod min far - han ringede på hopitalet for at sige de kom, men hospitalet mente ikke han skulle indlægges. Der herskede ikke tvivl om, hverken den aften eller senere, at min far havde en blodprop. Lægens sidste argument var:" Jamen han er en ung mand, - han er i arbejde for fanden" Så kunne de komme. Vi var da ikke i tvivl om, at havde min far været pensionist var han ikke blevet indlagt ved den lejlighed.

Min gamle faster er netop død. Hun fik konstateret kræft for et år siden, som 84-årig. Hun blev sendt hjem med den besked at hun ville få det værre af behandlingen, end hun havde det af sygdommen, og den ville højst være livsforlængende 1-3 år. Den beslutning var hun egentlig enig i, men det var meget problematisk at få hende smertestillet den sidste måned,xxxxxxxx netop fordi hun ikke havde været i behandling for sin cancer. Størstedelen af tiden fik hun panodil, så den sidste måned var noget mere sej end man sådan lige forestiller sig.

Jeg tror Fogh kaldte det "intelligent" måde at bruge penge på. Det tillægsord ender med at få en anden betydning end hidtil.

Hofteoperation til ældre - et samfundsproblem? Majken Nielsen
Bør det ikke være et gammelt menneskes ret selv at bestemme, hvorvidt dette vil have en hofteoperation? Dette menneske har bidraget til samfundsøkonomien over et langt arbejdsliv - et arbjedsliv, som ofte har været direkte eller medvirkende årsag til de skavanker, som det gamle menneskets har pådraget sig. Det er mangel på respekt. Ifølge http://www.sundhedslex.dk/hofteoperation.htm er en hofteoperation en meget almindelig operation, som mange mennesker for i løbet af deres liv. En hofteoperation er utrolig vigtig for den enkeltes livskvalitet - hvorfor skulle ældre personer ikke have ret til at have en god livskvalitet?