Er der berufsverbot

Er der berufsverbot skandinaven
Forskeren Helmuth Nyborg fra Århus Universitet afskediget for at have fremlagt et forskningsresultat der ikke er politisk korrekt.

Ved hjælp af intelligensprøver er der påvist at mænd, i disse prøver, har en lidt højere intelligenskvotient end kvinder.

Resultatet kan ikke anfægtes videnskabeligt, når man tager gængse intelligensprøver til indtægt.

Det er ikke en konklusion om, at kvinder er mindre begavede end mænd. Kun at de i disse prøver opnår en lavere score.

Andre prøver kunne sikkert vise det modsatte.

De intelligensprøver, som benyttes idag, viser egentlig kun evnen til at løse denne exacte intelligensprøve.

Alligevel er han stemplet som videnskabeligt uredelig, og der har været stort pres fra kvindeorganisationer for dette.

Alverdens forskere er oprørte.

Har vi fået berufsverbot i Danmark??

Lagt under for kvinder skandinaven
Det kunne være interessant at læse kvinders kommentarer.

Mænd har højere intelligenskvotient Janet..
men jeg udnytter til gengæld mine brikker bedre

Ja, indrømmet skandinaven
Det gjorde dine medsøstre også til at smide en forsker ud, fordi han var politisk ukorrekt.

Hvis man nu havde en intelligenstest der målte konspiratinsevnen istedetfor, ville kvinder så være mere intelligente end mænd??