Er der uretfærdighed hos Gud ?

Er der uretfærdighed hos Gud ? traellen
En ældre enke bliver franarret sin opsparede formue. Et hjælpeløst barn bliver efterladt af en hårdhjertet mor. En mand bliver sat i fængsel for en forbrydelse han ikke har begået. Hvilke følelser vækker det i os at høre om sådanne uretfærdigheder? Vi bliver fyldt med harme, ikke sandt? Vi mennesker har en stærk fornemmelse af ret og uret. Vi bliver forbitrede når nogen lider uret, og vi ønsker at der skal gives kompensation til den det er gået ud over, og at den skyldige må blive straffet. Hvis det ikke sker, tænker vi måske: 'Mon Gud ser det der foregår? Hvorfor gør han ikke noget?'

Op gennem tiden hat trofaste tjenere for Gud stillet lignende spørgsmål. For eksempel sagde profeten Habakkuk i en bøn til Gud: "Hvorfor lader du mig se på en sådan uretfærdighed? Hvorfor tillader du at vold, lovløshed, forbrydelser og grusomheder breder sig?" (Habakkuk 1:3, Contemporary English Version) Jehova irettesatte ikke Habakkuk for hans direkte udtalelse, for han har selv givet menneskene denne fornemmelse for hvad der er retfærdigt. Ja, han har udrustet os med et mål af den retfærdighedssans som han selv besidder til fuldkommenhed. (1 Mosebog 1:26)

Hav en god dag.
____________________
"Why do you make me watch
such terrible injustice?
Why do you allow violence,
lawlessness,
crime, and cruelty
to spread everywhere? "
(Habakkuk 1:3) -----> http://www.biblegateway.com/passage/?search=habakkuk%201:3&version=46

Gu er der ej uretfærdighed hos gud.... latitude
Der er nemlig ingen gud, og derfor kan der heller ikke være nogen uretfærdig gud.
Tag dog for pokker til afrika med alt dit reliøse bavn...

trællend første linie her, minder .......................... jalmar
..................umådelig meget om Jehovas Vidners/"The Society"'s måde at arbejde på, her sigter jeg til:

"En ældre enke bliver franarret sin opsparede formue. Et hjælpeløst barn bliver efterladt af en hårdhjertet mor."


Med venlig hilsen

jalmar

P.s. Her er Katolikkerne ikke et hak bedre, hvis man ser deres præsters vellevned i fattige sogne!


J*

uretfærdighed onkelanton
det er subjektivt, noget vi selv skaber.
Et tegn på uvidenhed.

Uretfærdighed? Ja ankao_0
Ja, det kan jo diskuteres i laang tid. Personligt vil jeg sige at der er masser af uretfærdighed her.
Får man ikke at vide som kristen at Gud er en frelser, at han er god? Gud er alt det modsatte af ondskab ikke? Men hov hov, hvis han virkelig er så stor og stærk hvordan kan det så være at der er så meget skidt og møg i verdenen? Er det for at give balance i universet? Eller har han bare alt for travlt med dem der ikke er syndere (for de skal jo frelses) Hmm!
Religion er ikke noget man kan præcisisere som sådan, men jeg vil da mene at Gud er en anelse uretfærdig når han har sådan et fedt ry, som frelser og så han lader så mange lide.
Gør dog noget mester

Peace XD