Er det rimeligt

Er det rimeligt Politiets neopotisme
I morgennyhederne, kan man høre hvordan Politi og Domstolene fortsat skamrider det Danske retssystem.
I sag om en terroranholdelse af et uskyldigt ægtepar, hel tilbage i 2009, under klimatopmødet, er det endnu ikke lykkedes Vicestatsadvokat Birgitte Gammelgaard, at komme frem til et resultat.
Det er en skændsel for retssikkerheden at der efter 20 måneder, stadigvæk ikke er afklaring, der kan føre sagen videre.
Vicestatsadvokat Birgitte Gammelgaard, udtaler igen, til DR at det ikke har været muligt at identificere de implicerede betjente, så derfor har det ikke tidligere været muligt at afhøre de involverede betjente.

Er Danmark stadigvæk en Retsstat og afspejler det borgernes retssikkerhed, eller er Danmark blevet en Politistat, hvor den udøvende magt har frit råderum til at forvalte loven efter eget for godt befindende ?

Vicestatsadvokat Birgitte Gammelgaard, ser ud til at støtte Politiet i Politiets bestræbelser på at trække sagen i langdrag, og derved forulempe uskyldige borgere.
Dermed kan det konstateres, at både den Dømmende magt og Den Udøvende magt, er indgået i et samarbejde, som kun kan have til formål at oprette en politistat.

Eller er der, som vi kun kan håbe på, tale om almindelig pligtforsømmelse, som bør føre til afskedigelse af de involverede ansvarlige embedsmænd, både i Politiet og Statsadvokaturen ?

Helt tilbage i Feburar blev der stillet spørgsmålstegn ved retssystemet i denne sag, hvilket ikke har gjort det mindste indtryk i hverken Politiet, eller hos Vicestatsadvokat Birgitte Gammelgaard.

Hvornår kan andre uskyldige borgere forvente at blive anholdt, og ikke mindst mishandlet af politiet ?

Tænk på, at den største risiko en almindelig borger i Danmark har, for at omkomme i forbindelse med kontakt med Politiet, er Politiets omfattende brug af ekstreme metoder til fastholdelse ( F.eks. benlås ) og simpel nedskydning.

Er det i Danmark kommet så langt at almindelige borgere, skal frygte at blive mishandlet eller myrdet, når borgeren kommer i almindelig kontakt med Politiet ?

Skal almindelige borgere, nu frygte Politiet så meget, at der er grund til at borgeren skal beslutte sig mellem flugt eller åben kamp, i forbindelse med kontakt med Politiet ?

Er der stadigvæk tale om, at Danmark er et retssamfund ?

Det er vel ikke rimeligt, at den egentlige trussel, mod uskyldige borgere i Danmark, skal komme fra Politiet, godt hjulpet på vej af embedsmænd som f.eks. Vicestatsadvokat Birgitte Gammelgaard ?