Er dommerstanden i Danmark korrupt?

Er dommerstanden i Danmark korrupt? Bimmer ILP
http://ekstrabladet.dk/erhverv/arbejdsmarked/article218851.ece

Hvordan kan Sø- og Handelsretten godkende
klart ulovlige og hemmelige aftaler mellem virksomheder?

Eneste sande forklaring er, at de må stå i
ledtog med dansk erhvervsliv. Hvilket også
er bevisligt, da de henter op til 50% af
deres løn fra dansk erhvervsliv. De sidder nemlig ofte og dømmer i voldgiftsager, og
her er de klart inhabile.

Hvornår får vi en uvildig og ærlig dommerstand
i Danmark, der ikke er økonomisk afhængig af
dansk erhvervsliv?

Nu ER det jo en artikel i Ekstra Bladet!!! PhM
De skal jo sælge blade.

Er det ulovligt? Tzer
Jeg har en klausul i min ansættelses kontrakt, der gør at jeg ikke må tage arbejde i en konkurrerende virksomhed i 6 måneder, hvis jeg mister arbejdet.

Den slags er såvidt jeg ved normalen, så at det skulle være et udslag af dommernes bijobberi, er lidt uforståeligt for mig.

Det er ulovligt Bimmer ILP
For lønmodtageren er ofte uvidende om den
type aftaler, der ikke optræder som en konkurrenceklausul i ansættelseskontrakten.
Virksomhederne har nemlig ikke ret til
at lave aftaler, der kan få indflydelse på
3. part uden dennes vidende. Så er de klart
ulovlige.

Hvis du har en konkurrenceklausul i din
kontrakt, så er din virksomhed også forpligtet
til at betale 6 måneders løn. Indtil du kan
få ansættelse hos konkurrenten. Desuden kan
det ikke forhindre noget som helst, men
er til gene for både dig og din virksomhed.

Det er lovstridigt Flip
At domstolen så godkender den, ændrer ikke på lovligheden.

Jeg skrev selv under på en tilsvarende klausul i en periode med massekonkurser og fyringer.

Min tiltrædelse var 2 måneder senere, da deres ordrer skulle verificeres først.

Jeg fik et brev om, at det ordregrundlag, der dannede grundlaget for ansættelsen var annulleret, og at jeg derfor ikke behøvede at møde, selvom de betaler 1 månedsløn, da de henviste til, at såfremt jeg mødte frem i en måned ville jeg være afskåret fra, at søge lignende job på Sjælland i et år.

Jeg ville selvklart ikke møde op, men have min månedsløn og feriegodtgørelse udbetalt, og fik det. Jeg var udmærket klarover, at en sådan tvangsindskrænkning af mit arbejdsområde var ulovlig, og kunne have mødt alligevel, og blot bagefter have negligeret aftalen, der ikke var det papir værd den var skrevet på.

Det forekommer overraskende, at se domstolen nu giver grønt lys for denne ulovlige praksis. Men dommernes evner til, at forholde sig på den rigtige side af loven er ikke altid tilstede. Det kan meget vel tænkes, at der er tale om inhabilitet, hvis dommeren har været involveret mod betaling i voldgiftsafgørelser.

Den danske dommerstand er ikke uafhængig, da de har meget store summer betalt af erhvervsvirksomhederne i voldgiftsnævn hvor de får mere end deres dommer løn af deres private erhvervskunder, de vil derfor også yde en positiv særbehandling, når og hvis en af deres gode private kunder er kommet i klemme.

Men dommen kan prøves i landsretten, og det bør den selvklart, da der er åbenlys dissens i kendelsen.