Er I uenige med mine DF-holdninger?

Er I uenige med mine DF-holdninger? Anonym
1. Teatre og museer skal ikke finansieres af skatteyderne, men af brugerne
Uenig

2. Hash bør legaliseres
Uenig

3. DR skal privatiseres
Uenig

4. Vores frihedsrettigheder krænkes af anti-terrorlovgivningen
Uenig

5. Det skal være lovligt for homoseksuelle par at adoptere børn
Uenig

6. Politikerne skal ikke bestemme, om restauranter og caféer skal tillade rygning i deres lokaler
Uenig

7. En bestemt del af barselsorloven bør være øremærket til mænd. Mændene skal ikke kunne overføre den til deres partner
Uenig

8. Det er vigtigere, at folk selv kan råde over de penge, de har tjent, end at der er økonomisk lighed i samfundet
Uenig

9. Det skal kunne betale sig at arbejde, derfor skal alle offentlige overførselsindkomster til arbejdsdygtige danskere være lavere end, hvad man kan tjene ved et lavtlønsjob
Enig

10. Det er urimeligt at betale mere end halvdelen af sin indkomst i skat
Enig

11. Fuld religionsfrihed indebærer en adskillelse af stat og kirke og en fuld ligestilling af alle religioner
Uenig

12. Islam er en trussel mod vores demokrati
Enig

13. Danmark skal trække sine soldater ud af Afghanistan
Uenig

14. Danmark skal være foregangsland, når det handler om at sænke udledningen af CO2
Enig

15. Danmark bør tilslutte sig EU-traktaten, som den foreligger
Uenig

16. Det er bedre at børnehaver, plejehjem og sygehuse bliver drevet af private end af det offentlige
Uenig

17. Fortjeneste ved salg af ejerboliger bør beskattes
Uenig

18. Huslejeregulering er nødvendig af hensyn til de svageste i samfundet
Enig

19. Der bør indføres frokost betalt over skatten på alle folkeskoler
Uenig

20. Kvinder skal ved lov sikres mindst 40 procent af pladserne i virksomhedernes bestyrelser
Uenig

21. Værnepligten bør afskaffes og forsvaret i stedet være 100 pct. professionelt
Uenig

22. Efterlønnen bør afskaffes
Uenig

23. Religiøse symboler skal ikke være tilladte i skoler
Enig

24. Dagpengeperioden (4 år) er for lang og bør sænkes
Uenig

25. Registreringsafgiften på biler er for høj
Enig

.........................................................................................

1. Det er vigtigere at forbedre velfærden end at sætte skatten ned
Enig

2. Vi har råd til både mere velfærd og skattelettelser
Enig

3. Skattestoppet fastholdes i den næste valgperiode
Enig

4. Statens overskud skal bruges på at hæve lønnen til de offentligt ansatte som tjener mindst - eksempelvis hjemmehjælperne
Enig

5. Statens overskud skal bruges på at sætte skatten ned
Enig

6. De lavest lønnede skal betale mindre i skat
Enig

7. Topskatten skal væk, så det bedre kan betale sig for folk, der tjener mere end ca. 350.000 kr. om året at arbejde
Uenig

8. Nogle virksomheder mangler arbejdskraft, derfor skal det være lettere for udlændinge at komme til Danmark og arbejde
Uenig

9. Det bør være forbudt at bære tørklæde og andre religiøse symboler i offentlige institutioner som f.eks. skoler
Enig

10. Homoseksuelle skal kunne blive gift i den danske folkekirke
Uenig

11. Staten skal bruge flere penge på at udvikle alternative energiformer
Enig

12. Den kollektive transport bør være billigere - eller måske gratis - for at standse væksten i biltrafikken
Enig

13. Danmark skal trække sine soldater hjem fra Afghanistan
Uenig

14. Tyrkiet skal med i EU, når landet opfylder EU's krav til menneskerettigheder
Uenig

15. Vi skal have en folkeafstemning om EU's nye traktat
Enig

16. Danmark skal sætte ulandsbistanden op
Uenig

17. Danmark skal forbedre forholdene for afviste asylansøgere
Uenig

18. Momsen på sund mad som f.eks. frugt skal sættes ned
Enig

19. Der bør værre færre, men større sygehuse, så ekspertisen samles
Enig

20. Alle skoler skal tilbyde eleverne sund skolemad
Enig

.........................................................................................

1. Regulering af huslejen bør efterhånden aftrappes, så husleje fastsættes på markedsvilkår
Uenig

2. Et dansk forbehold skal sikre, at Danmark kan fortsætte med at fastlægge sin egen udlændingepolitik
Enig

3. Erstat den danske krone med den fælleseuropæiske valuta euro
Uenig

4. Tyrkiet skal optages i EU, så snart landet opfylder kravene til menneskerettigheder og økonomi
Uenig

5. Flere grønne afgifter bør indføres af hensyn til miljøet
Uenig

6. Det skal være straftbart at købe sex med prostituerede
Uenig

7. Sager om seksuelt misbrug af børn bør ikke kunne forældes
Enig

8. Skattestoppet skal bevares i næste valgperiode, så summen af alle skatter og afgifter er låst på det nuværende niveau
Enig

9. Ejerboliger skal kunne beskattes mere, evt. ved at skatten på arbejde samtidig sænkes
Uenig

10. Fortsat vækst i den offentlige sektor er vigtigere end lavere personskatter
Enig

11. Penge til pasning skal følge barnet, så forældre kan vælge mellem at passe barnet selv eller tage imod et offentligt pasningstilbud
Enig

12. Børnechecken skal afskaffes for familier med høj husstandsindkomst
Enig

13. Bilister skal betale for at køre ind i storbyer (såkaldt roadpricing)
Uenig

14. Registreringsafgiften på danske personbiler skal gradvist sættes ned
Enig

15. Fartgrænsen på landevej kan sættes op, hvor sikkerhedseksperter skønner det forsvarligt
Enig

16. Indførelse af test i grundskolen er blevet for udbredt
Uenig

17. Den danske ulandsbistand bør sættes op til mindst 1 pct. af bruttonationalproduktet
Uenig

18. Den danske asylpolitik bør lempes
Uenig

19. Personer, der har siddet i et dansk asylcenter i et nærmere fastsat antal år, skal gives varig opholdstilladelse
Uenig

20. Der bør tages flere hensyn til religiøse minoriteter i offentlige institutioner
Uenig

Godt nok en ordentlig smøre Same Same
Og der er vel lige så meget jeg er enig i, som uenig i.
Den største forskel ligger i hvilke ting jeg uenig i....?

Spørgsmål Fucko
Opløser nr 2 ikke nr 1? Hvis nej, så kan du vel ikke mene nr2?:

1. Det er vigtigere at forbedre velfærden end at sætte skatten ned
Enig

2. Vi har råd til både mere velfærd og skattelettelser
EnigPs. selv Fogh mener ikke nr2 mere. Det var kun før valget.

mit bud Anasia
Teatre og museer skal ikke finansieres af skatteyderne, men af brugerne
Uenig

2. Hash bør legaliseres
Uenig

3. DR skal privatiseres
Uenig

4. Vores frihedsrettigheder krænkes af anti-terrorlovgivningen
pas

5. Det skal være lovligt for homoseksuelle par at adoptere børn
enig

6. Politikerne skal ikke bestemme, om restauranter og caféer skal tillade rygning i deres lokaler
Uenig

7. En bestemt del af barselsorloven bør være øremærket til mænd. Mændene skal ikke kunne overføre den til deres partner
Uenig

8. Det er vigtigere, at folk selv kan råde over de penge, de har tjent, end at der er økonomisk lighed i samfundet
Uenig

9. Det skal kunne betale sig at arbejde, derfor skal alle offentlige overførselsindkomster til arbejdsdygtige danskere være lavere end, hvad man kan tjene ved et lavtlønsjob
Enig

10. Det er urimeligt at betale mere end halvdelen af sin indkomst i skat
uenig

11. Fuld religionsfrihed indebærer en adskillelse af stat og kirke og en fuld ligestilling af alle religioner
enig

12. Islam er en trussel mod vores demokrati
uenig

13. Danmark skal trække sine soldater ud af Afghanistan
enig

14. Danmark skal være foregangsland, når det handler om at sænke udledningen af CO2
Enig

15. Danmark bør tilslutte sig EU-traktaten, som den foreligger
enig

16. Det er bedre at børnehaver, plejehjem og sygehuse bliver drevet af private end af det offentlige
Uenig

17. Fortjeneste ved salg af ejerboliger bør beskattes
enig

18. Huslejeregulering er nødvendig af hensyn til de svageste i samfundet
Enig

19. Der bør indføres frokost betalt over skatten på alle folkeskoler
enig

20. Kvinder skal ved lov sikres mindst 40 procent af pladserne i virksomhedernes bestyrelser
Uenig

21. Værnepligten bør afskaffes og forsvaret i stedet være 100 pct. professionelt
Uenig

22. Efterlønnen bør afskaffes
Uenig

23. Religiøse symboler skal ikke være tilladte i skoler
uenig

24. Dagpengeperioden (4 år) er for lang og bør sænkes
Uenig

25. Registreringsafgiften på biler er for høj
uenig

.........................................................................................

1. Det er vigtigere at forbedre velfærden end at sætte skatten ned
Enig

2. Vi har råd til både mere velfærd og skattelettelser
uenig

3. Skattestoppet fastholdes i den næste valgperiode
uenig

4. Statens overskud skal bruges på at hæve lønnen til de offentligt ansatte som tjener mindst - eksempelvis hjemmehjælperne
Enig

5. Statens overskud skal bruges på at sætte skatten ned
uenig

6. De lavest lønnede skal betale mindre i skat
Enig

7. Topskatten skal væk, så det bedre kan betale sig for folk, der tjener mere end ca. 350.000 kr. om året at arbejde
Uenig

8. Nogle virksomheder mangler arbejdskraft, derfor skal det være lettere for udlændinge at komme til Danmark og arbejde
enig

9. Det bør være forbudt at bære tørklæde og andre religiøse symboler i offentlige institutioner som f.eks. skoler
Uenig

10. Homoseksuelle skal kunne blive gift i den danske folkekirke
Enig

11. Staten skal bruge flere penge på at udvikle alternative energiformer
Enig

12. Den kollektive transport bør være billigere - eller måske gratis - for at standse væksten i biltrafikken
Enig

13. Danmark skal trække sine soldater hjem fra Afghanistan
Enig

14. Tyrkiet skal med i EU, når landet opfylder EU's krav til menneskerettigheder
Enig

15. Vi skal have en folkeafstemning om EU's nye traktat
Enig

16. Danmark skal sætte ulandsbistanden op
Enig

17. Danmark skal forbedre forholdene for afviste asylansøgere
Enig

18. Momsen på sund mad som f.eks. frugt skal sættes ned
Enig

19. Der bør værre færre, men større sygehuse, så ekspertisen samles
Uenig

20. Alle skoler skal tilbyde eleverne sund skolemad
Enig

.........................................................................................

1. Regulering af huslejen bør efterhånden aftrappes, så husleje fastsættes på markedsvilkår
Uenig

2. Et dansk forbehold skal sikre, at Danmark kan fortsætte med at fastlægge sin egen udlændingepolitik
Uenig

3. Erstat den danske krone med den fælleseuropæiske valuta euro
Enig

4. Tyrkiet skal optages i EU, så snart landet opfylder kravene til menneskerettigheder og økonomi
Enig

5. Flere grønne afgifter bør indføres af hensyn til miljøet
Uenig

6. Det skal være straftbart at købe sex med prostituerede
Enig

7. Sager om seksuelt misbrug af børn bør ikke kunne forældes
Enig

8. Skattestoppet skal bevares i næste valgperiode, så summen af alle skatter og afgifter er låst på det nuværende niveau
Uenig

9. Ejerboliger skal kunne beskattes mere, evt. ved at skatten på arbejde samtidig sænkes
Enig

10. Fortsat vækst i den offentlige sektor er vigtigere end lavere personskatter
Enig

11. Penge til pasning skal følge barnet, så forældre kan vælge mellem at passe barnet selv eller tage imod et offentligt pasningstilbud
Enig

12. Børnechecken skal afskaffes for familier med høj husstandsindkomst
Enig

13. Bilister skal betale for at køre ind i storbyer (såkaldt roadpricing)
Enig

14. Registreringsafgiften på danske personbiler skal gradvist sættes ned
Uenig

15. Fartgrænsen på landevej kan sættes op, hvor sikkerhedseksperter skønner det forsvarligt
uenig

16. Indførelse af test i grundskolen er blevet for udbredt
Enig

17. Den danske ulandsbistand bør sættes op til mindst 1 pct. af bruttonationalproduktet
Enig

18. Den danske asylpolitik bør lempes
Enig

19. Personer, der har siddet i et dansk asylcenter i et nærmere fastsat antal år, skal gives varig opholdstilladelse
Enig

20. Der bør tages flere hensyn til religiøse minoriteter i offentlige institutioner
Enig

DF viser her at pensionister rager dem en sk.. Klvre damfer
lavtlønsjob.

Pensioner er overførselsindkomster. Jeg troede, at DF var pensionisternes parti og, at DF ville give pensionister en ordentlig alderdom, men det passer altså ikke.

Konservative tordner ny skattepolitik. Movihah
Lene Espersen skal nu profilere sig, og det er nu et K krav, at der tages 13 % af topskattten.

Topskatten - jo jeg ligger lige over stregen. Vi er mange der ligger lige over stregen til topskat - mange flere af de rigtig rige, der ligger skyhøjt over topskatsgrænsen.
Men tænk nu, at pga. af den nuværende krise har de rigtig rige i Danmark tabt millioner af kroner på aktierne.
Aktier, et spekulativt middel til at gøre dig endnu mere rig, men nu klapper fælden.
Mange usandsynlig rige har tabt millioner på aktier, og det gør ondt.
Flagene på Strandvejen er på halvt, og de går med sørgebind.

Det svarer til, at du bliver fyret og må leve af arbejdsløshedspenge, eller bliver syg, og må leve af sygedagpenge.

Men Konservative må leve med DF. DF køber ikke denne bamhjertighedspolitik, hvor de rige skal have skattelettelser.

DF lyver Anonym
De siger et men gør noget andet. Hele tiden!

DF stemmer for VKs politik Klavs Petersen
Så DF lyver. De stemmer for, men vil ikke tage ansvar for den politik, det er letgennemskueligt.

DF forlanger så endnu ringere forhold for fattige i Danmark og deriblandt er muslimer, hvilket passer VK fint fordi de vil bruge skattepengene på dyr udlicitering til private firmaer .

gider ikke tælle mere susanne.larsen
men indtil nu kan jeg sige at jeg er uenig med dig på mindst 12 punkter, og jeg mener at DF er et parti der er en skamplet på Danmark, men det er bare min mening.

Er det forbigået dig, at DF Movihah
kun er støtteparti for regeringen.

Dvs. at det er en give and taken stuation.
DF får nogle af deres krav igennem, men må give køb på andre punkter.
Elementær lærdom for enhver dansker, der har gået 8 år i skole.

Hvem er skurken hver gang... DF, som man elsker at hade.

Konservative hader også DF. Med dem som støtteparti bliver der ikke noget med yderligere skattelettelser til de rige, så forstå det dog.

Den nye konservative leder Lene Espersen har været Justitsminister. Hvad er der sket med indvandrerkriminaliteten og politireformen.
Intet - politiet er ved at gå neden om og hjem, og indvandrerkriminaliteten er nu et daglig Chicago med skud hver dag.

DF er din garanti for, at politiet tilføres yderligere ressourcer, og at vi får stoppet den tåbelige indvandrer western kriminalitet. DF er samtidig garant for, at de rige ikke får yderligere skattelettelser, eller alle danskere skal have private sygeforsikringer á la USA, privatskoler- hospitaler, hvor de rigeste kan komme først i køen.

Så forstå det dog.