Er Jesus virkelig Gud?

Er Jesus virkelig Gud? Mahmoud
Selve Bilbelen, der andendes som grundlag for viden om Jesus og grundlag for dogmer indenfor Kristendommen, modsiger immidlertid tydeligt denne påstand:

1. Gud er Alvidende...men Jesus var ikke

Ved de lejligheder Jesus talte om Dommedage, gav han tydeligt vidnesbyrd om en begrænsning af sin viden, da han sagde: "Men den dag eller time kender ingen, ikke engang englene i Himmelen, ja ikke engang sønnen, kun faderen." (Markus 13:32) og (Mattæus 24:36. Men Gud ved alt. Hans viden er uden grænser. At Jesus af egen tilståelse, ikke vidste hvornår Dommedag ville komme, er tydeligt bevis på, at Jesus ikke er Alvidende, og at Jesus derfor ikke er Gud.

2.Gud er Almægtig...men Jesus var ikke

Skønt Jesus udførte mange mirakler. tilstod han dog selv, at kraften han besad, ikke var hans egen, men stammede fra Gud, da han sagde: "Sandelig, sandelig siger jeg eder: Sønnen kan slet intet gøre af sig selv, men kun det han ser faderen gøre..." (Johannes Evangeliet 5:19). Han sagde også: "Jeg kan slet ikke gøre af mig selv; således som jeg høre, dømmer jeg, og min dom er retfærdig, thi jeg søger ikke at fremme min egen vilje, men hans, som har sendt mig." (Johannes Evangeliet 5:30).
Men Gud er ikke blot Almægtig, Han er kilden til al magt og autoritet. At Jesus, af egen tilståelse, intet kunne gøre af sig selv, er et tydeligt bevis på, at Jesus ikke er Almægtig, og at han derfor ikke er Gud.

3. Gud har ikke nogen Gud...men Jesus havde en gud

Gud er den endelige Dommer og hos Hvem vi søger tilflugt, og han påkalder eller beder ikke til andre. Men Jusus anerkendte, at der var én, han tilbad og bad til, da han sagde: "Jeg farer op til min Fader og jeres Fader, til min Gud og jeres Gud." (Johannes Evangeliet 20:17). Det fortælles også at hans skulle have råbt mens han var på korset: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forsaget mig?" (Mattæus 27:46)Hvis Jesus var Gud, kunne der så ikke stå: "Mig selv, mig selv, hvorfor har du forsaget mig?" ville det ikke være det rene vrøvl? Da Jesus bad Herrens bøn, (Lukas 11:2-4), bad han da til sig selv? Da han i Getsemane haven bad "Min Fader! Er det mulogt, så lad denne kalk gå mig forbi; dog ikke som jeg vil, men som du vil." (Mattæus 26:36-39). Bad Jesus til sig selv? At Jesus, af egen indrømmelse og gennem egne handlinger erkendte, tilbad og bad il et andet væsen, som Gud er et klart bevis på, at Jesus ikke selv var Gud.

Jødedom (Toraen), Kristendom (Bibelen) og Islam (Koranen), er alle fra én Gud.

Islam er den sidste, de to førstnævnte, blev slettet, da Koranen blev åbenbaret til Muhammed.

David og Jesus er profeter, men Muhammed er den sidste af dem alle.

Jeg en ikke troende sidder her.......................... jalmar
.................Jeg forstår hvad I skriver, men forstår ikke hvad i gør!

Uanset hvad du tror på kære ven, Tror resten af denne verdens Befolkning på noget andet og noget bedre, altså i deres øjne.

Er det ikke en tanke værd synes du?

Du er "bidt" af din Gud - Uendelig mange flere end dig og dine ligesindede, er også bidt af deres Gud, og mener du har uret.

Hvis vi skal gå efter flertals-princippet, så er du jo i undertal!

Er det ikke flertalsprincippet, er det så fødesteds-kriteriet vi skal bruge til at udvælge den rette Gud?

Hvem er du, du der kan sige "I har alle sammen Uret for jeg har ret"!

Kære ven - jeg spørger bare!


Med venlig hilsen

jalmar

Jesus var da guds søn?? anders_engberg
Eller??

Jeg er den jeg er! Mahmoud
Det er den samme Gud vi taler om, ikke min eller din...

Det jeg er, er en fast muslim, ikke noget kan rokke mig. Er hele verden mod mig og jeg ville være den eneste muslim i denne smukke verden, ville jeg aldrig følge hvad "flertallet" fulgte (Kristendom eller Jødedom, for ikke at tale om de andre religioner)

Men ved du hvorfor?

Fordi min sunde fornuft stadig virker, logikken er der stadig.

Kan du eller nogen som helst modargumentere indlægget, er jeg villig, til en skriftlig "kamp"!

Ikke Gud men Guds søn lou
Johs. 3,16 "Thi således elskede Gud verden at han sendte sin søn, for at enhver der tror på ..."
Og andre gange taler Jesus om Faderen.
Der står masser af gange i Bibelen, at Jesus er Guds søn, og ikke gud selv.
Men hvorfor skulle Muhammed være anderledes end de andre profeter og skulle kunne slette dem?
Alle sammen vil de jo, at mennesker skal respektere hinanden og holde fred.

Íkke Muhammed Mahmoud
, men gud slettede dem før, men dog er alle profeter ligestillede, muhammed er hverken guds søn eller gud selv... Der findes én Gud David, Jesus og Muhammed er alle profeter...

Da Toraen blev givet til Moses, Bibelen til Jesus og Koranen til Muhammed...

Da Koranen er den sidste sletter den alt før, vores sunde logik siger så at vi skal følge Koranen...

Sletter? lou
Hvorfor mener du, at bare fordi Koranen er den sidste, så sletter den de andre? Hvor står det?
Jesus sagde, at han ikke var kommet for at nedbryde loven (Toraen) men for at fuldkomme den.
(Eftersom mennesker ikke kan leve retskaffent, tog Jesus straffen på sig, og banede derved vejen til Gud for os).
Og der blev ikke givet nogen bibel til Jesus, han læste "Det gamle testamente" som værende sin "Bibel" og det nye Testamente er skrevet af evangelister og andre om Jesu gerninger og tiden derefter.
Hvorfor skal det altid munde ud i en "kamp" og mundhuggeri om hvilken profet der er den sande eller største? Det tror jeg Gud sidder og ryster opgivende på hovedet af. Hvilken verden kunne det ikke være hvis folk hjalp hinanden og havde omsorg for hinanden. Det må være det Gud har villet lære os ved at sende profeterne.

Sammenlign ikke Jesus med Muhammed Gregersen
Jesus gav liv, Muhammed tog liv. Jesus viste børn kærlighed, Muhammed bollede Aysha.

Helligånden svangrede Jomfru Maria, og barnet var Jesus. Muhammeds herkomst kan man kun gisne om.

Det er helt ude i hampen at sammenligne Jesus med Muhammed. Jesus talte kærlighed, Muhammed var ondskaben selv.

Simpelt spørgsmål kristen123
Hej Mahmoud.

Islam siger Mohammad er det sidste sejl, den sidste profet!
Hvilke profetier i bibelen underbygger dette?

M.V.H

Hvorfor lou
Kender ikke så meget til Koranen som til Bibelen, men hvorfor mener du at Muhammed var ondskaben selv?

Hærfører.... Gregersen
Han var hærfører i en krig, og var kendt som en morderisk satan. Mener du at det er et forbillede for nogen som helst? Jesus tog alle lidelser på sig, Muhammed var skyld i en masse lidelser.

Desuden var Muhammed pædofil. Han blev gift med en 9årig pige.

Sig mig lige hvordan Muhammed kan være et forbillede man kan føle sig tryg ved? Og tænk så på hvad Jesus gjorde for menneskeheden?

Hvert eneste ord.... mandaabenraa
... er korrekt. Det er glædeligt , at der er nogen mennesker , der har fattet det hele.

Løsningen på gåden sebl
Jeg vil da ikke snyde dig for løsningen på gåden, som vi kristne tror den er.

Jesus var før han kom til jorden Jahve Gud

Da han kom til jorden var han menneske

Efter sin død blev han igen Gud

Løsningen på dit problem er, at Jesus var menneske i alle de ting du tror er selvmodsigelser. Mennesket Jesus havde naturligvis brug for Gud, vidste ikke alle ting, kunne fristes osv osv.

Tja, så simpel er forklaringen altså. Om du vil tro på, at Gud for en tid blev menneske er nok et mere kompliceret spørgsmål, Mahmoud;-)

Bare se på .... mandaabenraa
... hvordan visse muslimere opfører sig.
Alt råddenskab er helligt.

En krig , undertrykkelse , drab , hængning , man banker sin kone , og voldtager de vantro piger - er det helligt - nej.

Paradiset , det ligner dumhed.

Jeg er træt af alt det dumhed.

Du har ret! Mahmoud
Da du ikke tror på Koranen, vil du heller ikke acceptere mit bevis derfra... eller vil du?

Du har ret i det sidste du skriver, med at vi skal respektere hinanden og hjælpe hinanden, respekt for det...

Men dog er der stadig nogle emner, som er relevante at fremhæve, ikke hvilken profet der er den største, som jeg sagde er de alle ligestillede, Muhammed er blot den sidste. Han fik da åbenbaret Koranen.

Sort/Hvid Mahmoud
Har du læst Muhammeds biografi, vil du ikke sige dette... du høre hist og pist...

Jeg høre en masse dårligt om Jesus, men jeg ved at han er en profet og som Gud har fortalt fejlfri, ligesom alle de andre profete!

Giv et eksempel... Mahmoud
Kan du give mig et eksempel, hvor muslimerne starter en krig, uden angreb...?

Svar Mahmoud
I Bibelen står der også, at Jesus fortæller sit folk, at der vil komme en profet efter mig, som hedder Ahmad (Muhammed havde 3 navne Ahmad, Mohammed og Mahmoud)

Selv jøderne vidste at der vil komme en arabisk profet, med et specielt mærke nederst på nakken. Da Muhammed blev født fulgte de ham gennem hele livet for at slå ham ihjel.

Jøderne er kendt for at dræbe profeter, selv Jesus troede de at de havde dræbt, men Gud havde løftet ham til himlen. De dræbte i stedet en mand som ligenede Jesus. (ifølge Islam)

Skriftstedet udbedes, tak. kristen123
Skriftstedet udbedes, tak.

M.V.H :)

Mahmoud,, din HUND! Ecolab unplogged
Mahmoud, din hund.
Du ved udmærket godt, at både Jesus og Muhammed begge er nogle af Guds profeter, så stop dit fis!!!! Hører du!!!

Versgo' Mahmoud
ét vers er bevis:

"Han (Gud) har sendt dig (Muhammed) skriften (Koranen), med sandheden og den bekræfter alle de skrifter, som er før dig"

Koranen (2:3)

I orden Mahmoud
... Jeg lover dig at jeg aldrig vil kalde dig noget, som vil såre dig - respekt har jeg for folk, som er enige el. uenige med mig...

Jeg siger heller ikke at Muhammed og Jesus ikke er profeter? De er begge profete sendt fra Gud!

Hahahaha! Ashad
Muslim wars of aggression: Sudan, Kashmir, Chechnya, Israel, Thailand, India, Nigeria, Iraq(foreign insurgents), Philippines, Algeria, northwestern China, Kosovo, Worldwide (Al Queada).

Christian wars of aggression: can’t name one

Communist wars of aggression: I guess you could say Columbian FARC.

Jewish wars of aggression: If you count defending your 5 mile wide homeland against Islamic invasion than maybe one.

Hindu wars of aggression: Defending Kashmir?

Buddhist wars of aggression: ????

SO I THINK ITS PRETTY OBVIOUS WHO THE PROBLEM IS DON’T YA THINK?

Det sidste sejl. kristen123
Det er koranen!

Du må anvende Bibelen eller Tanach til at påvise dine påstande. Trods alt, påstår du Koranen indfatter dem alle. Siden din profet er det sidste sejl.
Hvis du anvender Jesus som argumentation må du bruge evangelierne.

Enhver kan skrive en bog, eller komme med påstande.

M.V.H

Vores Herre frede-rikke
Det er i orden Mahmoud, vi taler ikke mere om det!

Men du skal vide, om du kalder mig noget sårende, det er i orden, det kan jeg selv svare på! Om du har respekt for mig eller ej, er også underordnet! Respekt er noget vi optjener!

Dog ved du, at du ikke må håne
vor allesammens - Gud /Allah, ved at småliggøre hans dispositioner, om hvem han sender som profet! Nogen synes, den ene er bedst, andre kan bedre lide den anden, eller tredje, eller fjerde……… osv.
Det er respekt.
Mange hilsner

fair nok! Mahmoud
Det har du ret til, jeg kommer med beviset... Jeg fik det at vide af en Kristen libanesisk kvinde, hun havde også læst Koranen... Men det kan jeg sagtens sige, skal nok komme med beviset...

Du tager fejl Mahmoud
Jeg har da ikke hånet, hverken Jesus eller Muhammed på nogen måde...

Alle profeter er ligestillede, ingen er bedre end andre, jeg kan lide Jesus lige så meget som jeg kan lide Muhammed, dog er det Koranen jeg følger - og bare rolig den opfordre ikke til angreb på vantro...!

Dine argumenter med hensyn til Jesus er korrekte. ftg
Bibelen siger ikke at Jesus er Gud, og den fortæller heller ikke at Gud er treenig. Bibelen fortæller os at der kun findes én sand Gud, nemlig Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, den Gud hvis navn er Jehova. Jesus Kristus er ikke Gud, men han blev udsendt af Gud for at åbenbare Guds hensigt, og for at give sit liv som en løsesum i bytte for mange.

Du tager fejl med hensyn til Bibelen. Tevrat og Bibelen er ikke to forskellige bøger. Bibelen indeholder både Tevrat og Incil. Bibelen er det samme som Mukaddes Kitap eller Kutsal Kitap. Du tager også fejl når du tror at Koranen udsletter Bibelen. Hvordan skulle nogen kunne gøre Guds ord ugyldigt? Sandheden er altid den samme, Mahmoud, den forandrer sig ikke.

Så hvad er det jeg prøver på at fortælle dig, Mahmoud? Jo, det kan godt være at jødedommen ikke er sand, og det kan også godt være at kristenheden ikke er sand, men det der står skrevet i De hellige Skrifter er altid sandt.

Med venlig hilsen, ftg.

Hellige Skrifter er sande Mahmoud
Det er netop hellige skrifter, som er sande... Bibelen, Toraen og Koranen er hellige skrifter og de er alle sande... Koranen er også Guds ord.

Det jeg fortæller er at Koranen bekfræfter alle forrige bøger. Efter at Koranen blev åbenbaret til Muhammed, skulle vi følge den, da Muhammed er den sidste profet og Koranen den sidste hellige skrift.

Jeg kan ikke..... Gandhi
Et eksempel på muslimer der har startet en krig uden angreb? Nej, det er sgu svært. Jeg skulle mene at alle krige starter med et angreb?

Forstår du selv hvad faen du ævler om?

Rahmatan lil 'alamin frede-rikke
صلى الله عليه وسلم

'Allahs fred og velsignelser være med ham'.

Du lukker for tanken! Mahmoud
Hvor lang tid vil du blive ved med at angribe muslimerne?

Indtil, du en dag vil få brug for hjælp af en muslim?

Du er hjernevasket.

Jeg er hjertevasket, derfor er mit hjerte hvidt!

Hmm Mahmoud
Er du muslim?

... Ashad
Hvorfor kommenterer du så ikke mit indlæg?

Hvad skal jeg sige? Mahmoud
Når halvdelen, hvis ikke mere bakker dig op...

Når medierne bakker dig op...

De fleste på denne hjemmeside bakker dig op...

Undskyld, men kan kun ignore, da du alligevel ikke vil tro på det jeg siger.

Islam, er ikke som folk opfatter den, heller ikke som medierne viser den.

Islam er lyset i denne mørke verden.

.... frede-rikke
Jeg behøver da ikke at være muslim for at tro på Gud og hans , vel?
Jeg er et af Guds børn - det er du også, ikke også?

Nej da! Mahmoud
Jeg er da ikke guds søn, heller ikke en af hans børn... Det undrede mig bare hvordan du kunne komme med et vers fra Koranen "Rahmatan lil 'alamin", endda også oversætte "Guds Fred og Velsignelser være med ham", fra arabisk til dansk.

Jamen... Ashad
Det må være umådelig svært at leve i en så formørket verden. Har du virkelig aldrig satset på logikken og taget din anskuelse op til revision, når nu hele verden tilsyneladende er af en anden opfattelse end dig?

Du baserer hele din virkelighedsopfattelse på en følelse. Det er et problem, hvis man vil tænke sammenhængende og rationelt...

Han err nu også en fin fyr *ss* frede-rikke
Isa
عليه السلام

Heldigvis Mahmoud
er det ikke kun mig... Jeg baserer ikke bare det hele på en følelse, havde jeg ikke også set det logikke i Islam, havde jeg ikke selv været muslim...

Et rigtigt msulimsk samfund, er utroligt fredeligt og hyggeligt, men hvordan kommer man ud med det man har på hjertet, det som andre folk ikke kan se eller mærke?

fred være med ham frede-rikke
Altså Jesus, عليه السلام

Du gør mig nysgerrig Mahmoud
Du kan kun være muslim, undskyld, men denne gang er jeg sikker...

Når Muhammeds navn bliver nævnt siger msulimer: Guds Fred og Velsignelse være med ham

Når Isa's (Jesus') navn bliver nævnt siger muslimer:

Fred være ved Ham 'alaihi assalam

Moselov og sharia 1 smutt
Gud gav Moses de 10 bud i ørkenen. Jøderne udbyggede med en masse MENNESKABTE love, forbud og påbud og gjorde det til en lovreligion - præcis som sharia i islam. Den der brød loven skulle straffes - også som islam gør med stening og hængning af homofile med mere. (Er de religion og et kærligt menneksesyn??)

Jesus skelnede mellem politik og religion og han lærte at der IKKE er nogen frelse i at overholde LOVEN, men kun ved at overholde disse bud: Du skal elske Gud af hele dit hjerte og hele dit sind, og du skal elske din næste som dig selv.
»Sabbatten (eller ramadan?) blev til for menneskets skyld og ikke mennesket for sabbattens skyld«.

Læs mere om Gl. Testamente og sharia og Ny Testamente i næste indlæg.

Mhm. Ashad
Det du kan se og mærke er din virkelighed, det andre kan se og mærke er deres virkelighed. Derfor kan man ikke tage patent på sandheden, for sandheden er subjektiv.

Selvfølgelig findes der en objektiv sandhed, men den opfattes ikke ens af alle mennesker - og så simpelt er det simpelthen. At sige, at din opfattelse er den rigtige, fordi den føles rigtig for dig, svarer til, at en jøde, kristen, hinduist eller ateist siger, at deres opfattelse er den rigtige - sådan føles det jo også for dem. Og hvad argumenter angår, så kan alle de benævnte grupper komme med en hel vognladning, både af de gode og de dårlige... :)

Moselov og sharia 2 smutt
Citat: Steffen Ravn Jørgensen, domprovst.

Kronik: Opgøret med sharia
Der er også adgang til himmerige for dem, der kan lide en god svinekotelet, gå med udslået hår eller nudistbade. Kristeligt betyder den slags ingenting.

For kristendommen er sharia uden religiøs betydning. Den lov, som kristne er forpligtet af, er næstekærligheden, skriver dagens kronikør.
I denne tid oplever de europæiske samfund at blive stillet over for krav om badeforhæng i skolerne, halalmad i kantinen, kvinder med tørklæder på, adskillelse af mænd og kvinder, fjernelse af billeder af grise, særlige bederum, ramadan, omskæringer, gravpladser osv.

Der er ikke noget at undre sig over i disse ønsker, da de er konsekvenser af fortolkninger af religiøse krav i islam. Men da Danmark er et land, som er præget af kristendom, kan det være vanskeligt at forstå og passe ind i hverdagen. Men ret beset skal vi blot 2000 år tilbage i egen kultur for at finde lignende, religiøst begrundede normer i anvendelse.

Hvis vi går tilbage til kristendommens udspring i Palæstina for 2000 år siden, blev samfundet domineret af lignende rigide krav til tilværelsen.

Det blev dengang sammenfattet som Moseloven og var en videreudvikling af de oprindelige 10 bud, som Moses i ørkenen havde modtaget direkte fra Gud lang tid tidligere. Moseloven udviklede sig gennem årene til et nøje detaljeret system af regler for, hvordan mennesker skulle opføre sig.

Moseloven regulerede, hvad man måtte spise, og hvad man måtte foretage sig på en sabbat. Lovens formål var bl.a. at holde fast i det hellige, det som var religiøst og derfor vigtigt for frelsen. Derfor blev der stillet krav om afvaskninger, for at det urene ikke skulle bemægtige sig mennesket.

Da loven var udtryk for Guds vilje, måtte man leve op til den og overholde den punktligt for at opnå frelse. Omvendt ventede fortabelsen dem, der overtrådte eller ignorerede loven. Det var at regne for gudsbespottelse, og det kunne være hårde straffe som stening, der ventede den formastelige, der satte sig op mod Guds bud.

I Det Ny Testamente er der et eksempel på stening. På et tidspunkt præsenteres Jesus for en kvinde, der har brudt ægteskabet.

»I loven har Moses befalet os at stene den slags kvinder. Hvad siger nu du?« bliver Jesus spurgt.

De fleste kender det svar, Jesus gav. »Den af jer, der er syndfri, lad ham være den første, der kaster sten på hende!« Og så luskede mængden bort.

Eksemplet illustrerer, at med Jesus sættes loven ud af kraft. Fordi det står skrevet í en religiøs lovbog eller er overleveret som tradition, betyder det ikke, at det er rigtigt at gøre.

De religiøse krav, som det danske samfund i dag præsenteres for i skoler og på arbejdspladser, er altsammen velkendt stof fra kristendommens egen historie. Og i dag har får vi derfor også foræret nye forudsætninger for at forstå det revolutionerende i det, Jesus sagde og gjorde for 2000 år siden. Og hvorfor vi har et Nyt og et Gammelt Testamente. Og hvad det betyder, at vi i Danmark kalder os kristne og døber vore børn i denne tro.

Kristus er lovens ophør, siges det i Ny Testamente. Dermed har kristendommen distanceret sig fra Moseloven eller lovreligion, hvor det religiøse ligger i at opfylde en række lovbestemmelser og straffe de formastelige. Dermed er den kvinde, der har brudt ægteskabet, ikke mere uren end enhver anden. Hun har syndet, og Jesus siger også, at hun ikke skal synde mere. Men det er uden fordømmelse, fordi Jesus er lovens ophør.

Går vi til kilderne, så er kristendommen opstået i et konfrontatorisk opgør med dem, der gjorde loven til religion. Når vi i dag genfortæller Jesu liv og virke, møder vi et menneske, der hele tiden tager afstand fra rigide religiøse krav, og som til stadighed forfølges af den tids imamer, skriftkloge og farisærere, der ventede på en lejlighed til at kunne anklage Jesus for brud på loven.

Når Jesus og hans disciple på en sabbat går forbi en kornmark og plukker aks, var farisæerne der straks: "Se, hvorfor gør de noget, man ikke har lov til på en sabbat?". Men Jesus lader ikke sit liv binde i sæk og aske og svarer: »Sabbatten blev til for menneskets skyld og ikke mennesket for sabbattens skyld«.

Jesus provokerer sin samtid ved ikke at vise ærbødighed over for den religiøse lov, som den blev forvaltet af præsteskabet i samtiden. At være kristen er at være frigjort fra bundetheden til Moselovens bud. Den frihed kom med Jesus.

Det var ikke den romerske besættelsesmagt, der ville have Jesus korsfæstet, men samtidens præsteskab, farisæerne, der så en oprører og gudsbespotter i alt, hvad Jesus gjorde og sagde.

Jesus var ingen politisk oprører. Han sondrede klart mellem politik og religion (giv kejseren, hvad kejserens og Gud, hvad Guds er) og afviste at være den politiske lederskikkelse, som mange i samtiden håbede på.

Men Jesus gjorde oprør mod religionen, når den blev præsenteret som love og regler, i hvis overholdelse frelsen lå. På et tidspunkt opsøges Jesus og hans disciple af farisæerne og de skriftkloge, som forlangte en forklaring: »Hvorfor overtræder dine disciple de gamles overlevering? De vasker jo ikke deres hænder, når de skal holde måltid« (Matt, 15.2). Og Jesus svarer igen provokerende med et modspørgsmål om, hvorfor I går så meget op i de gamle regler.

Dernæst uddyber Jesus, hvorfor det ikke er en hellig sag om at vaske hænder: »Ikke det, der går ind i munden, gør mennesket urent, men det, der går ud af munden, det gør mennesket urent«.

Hermed vender Jesus op og ned på, hvad der er helligt og uhelligt, rent og urent. Hvor samtidens skriftkloge vogtede over, at de religiøse forskrifter blev overholdt, herunder hvad man måtte spise, og hvordan det skulle tilberedes, så vender Jesus det om. Det er ikke, hvad vi spiser, men hvad vi siger og gør, der er afgørende. Godt og ondt er noget indre, noget der har at gøre med hjertet, frem for noget ydre og overholdelse af konkrete forskrifter.

Man kan lidt groft sige, at Jesus gør samvittigheden, den indre dommer, til afgørende instans.

Hvor mange tænker over, at når kristendommen ikke indebærer krav om ikke at spise svinekød, så stammer det fra Jesus' opgør med rent og urent i Ny Testamente? Som kristen kan man spise hvad som helst. Det er kun et spørgsmål om smag og behag og vanens magt. Der ligger intet religiøst i maden. Den er sekulær og praktisk.

Samtidig stiller Jesus krav om, at man skal overveje, hvad man lukker ud af sin mund. Det er den slags, der gør én uren. »Thi fra hjertet udgår der onde tanker, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyverier, falske vidnesbyrd, bespottelser. Det er den slags ting, som gør mennesket urent; men at spise med uvaskede hænder gør ikke mennesket urent«.

Ideen om, at frikadeller og leverpostej ikke kan være urent, går igen i Den augsburgske Bekendelse fra 1530, som er en den danske folkekirkes bekendelsesskrifter. Artikel 26 handler således om, at man ikke ved at gøre forskel på spiser, kan gøre gode gerninger og dermed fortjene nåden og føre fyldest for synderne.

Selvom Jesu forkyndelse er et opgør med Moseloven, så siger Jesus samtidig, at han er lovens opfyldelse.

Næstekærlighedsbudet erstatter de ti bud og deres mange og konkrete former. Vi skal ikke vogte på os selv og hinanden over, hvad vi spiser, og hvor mange skridt vi går på en sabbat, eller hvem der ligger i med hvem, men se en næste i hvert medmenneske. Kærligheden er lovens opfyldelse.

Særlig betydning for kristendommens udvikling blev, at apostlen Paulus mere end nogen anden betonede den kristelige frihed overfor samtidens lovvæsen.

»Til frihed har Kristus frigjort os. Så stå nu fast, og lad jer ikke på ny spænde i trældoms åg«, maner Paulus de første kristne menigheder, der også blev presset med vanens og traditionens krav. Ligesom integrationsivrige muslimer i dagens Danmark møder presset fra det trældoms åg, som shariaen repræsenterer.

»I er kommet bort fra Kristus, når I vil retfærdiggøres ved loven«, siger

Paulus, hvilket oversat til nudansk vil sige, at ydre religiøse forskrifter ikke betyder noget for forholdet til Gud.

Der er også adgang til himmerige for dem, der kan lide en god svinekotelet, gå med udslået hår eller nudistbade. Kristeligt betyder den slags ingenting. For kristendommen er sharia uden religiøs betydning. Den lov, som kristne er forpligtet af, er næstekærligheden. »Thi hele loven er opfyldt i et eneste bud, nemlig dette: "Du skal elske din næste som dig selv"« (Gal. 5,14).

Enig! Mahmoud
Diskussionen om det sande og det falske vil fortsætte til livets ende...

dog er Islam den hurtigst voksende religion i verden, selv her i Danmark, vælger mange at konvertere til Islam, fordi de føler det samme som jeg gør.

Tag det ikke som en provokation, men så vidt jeg ved er der ikke mange ´praktiserende Kristne i Danmark.

Det er et spørgsmål om respekt frede-rikke
*sorry, men jeg falder af nettet hele tiden*

Ved du hvad, min ven.
I kristendommen siges der mange gange om en man har holdt af, det kan være en lærer eller en person man har respekteret :" Ære være hendes minde" Det er respekt!!!
I Islam siger man på samme måde:
"رحمة الله عليها Allah være hende nådig" Det er respekt!!!

I bund og grund nøjagtig det samme, ikke også??

Det er altså et spørgsmål om respekt, og ikke en skid andet, vel??

En aftale kristen123
Hæhæ-

Du kan nok ikke bakke det op med Jesus ord i evangeliet.
Derimod vil du henvise til en passage i det gamle testamente. Hvor navnet Ahmad eller lignende navn indgår omkring Jerusalem, men navnet findes ikke i bibelen. Det kan ikke kaldes en profeti. Men jeg venter at se hvad du kommer med.

Ha en god weekend Mahmoud.

Delvis jo Mahmoud
Det selvfølgelig respekt det handler om, men hvorfor sagde du om Muhammed Guds Fred og Velsignelse være med ham og om Isa Fred være med ham, fordi der er forskel, selvom de begge er profeter.

Du har også ret med det sidste du skrev, rahimaho lah, det siger man til andre respekterede folk feks. store imamer.

Det gør ikke oget du altid falder fra!

En aftale! Mahmoud
Tak og i lige måde!

Tja.... frede-rikke
I Islam skelnes der mellen profeterne. Det ved du jo godt.

Af respekt for profeter, tilføjer man efter benævnelse af en profet, عليه السلام fred være med ham med undtagelse af, hvis det er profeten Muhammed, efter hvem man tilføjer صلى الله عليه وسلمAllahs fred og velsignelser være med ham.

Hvad angår profeten Muhammed, er dette påkrævet i islam, hvis man er muslim.

Ikke at gøre det, betragtes som kritisabelt om bedst og syndigt om værst og sikke en ballade der kan komme ud af det!!!

Så det er ren og skær respekt fra mig til dig, nu når jeg ved det, ikke også??

Muhammed respekt værdig?? smutt
Når muslimer hævder, at Muhammed er deres forbillede, og når de også synes at ville kræve af os, at vi viser ham respekt, så rejser der sig det spørgsmål: Er Muhammed værdig til respekt?

Man kan måske beundre ham for hans magtudøvelse, man kan måske undre sig over hans egne heldigt gennemførte krigstogter, og måske også finde det besynderligt, at muslimerne efter hans død erobrede den halve verden, ligesom man kan undre sig over Napoleon og måske også beundre ham for hans store erobringer. Men respektere ham? Det kræver dog noget mere end at være krigsherre. Og dette "mere" synes Muhammed på ingen måde at være i besiddelse af. Tværtimod.

Tag den kendsgerning, at Muhammed giftede sig med Aisha, da hun var seks år gammel og gennemførte den ægteskabelige handling, da hun var ni og - som hun selv siger - endnu legede med dukker! Er det et eksempel til efterfølgelse? Kan Muhammed være et forbillede for nogensomhelst med den handling? Ja, desværre er der alt for mange kvinder i de muslimske lande, der har lidt under, at man har gjort som Muhammed. Og kvinder lider stadig, især i Iran og Saudi-Arabien.

Eller tag den tildragelse, som Ibn Ishaq beretter om i sin Muhammed-biografi, den ældste, der findes. Muhammed gav amnesti til Mekkas indbyggere, før han drog ind i byen. Men der var undtagelser. Der var mennesker, som han ville have ram på, og som han befalede skulle myrdes.

Én af dem var Abdullah b. Sad. Han havde været én af Muhammeds skrivere, men var faldet fra islam, efter sigende fordi han opdagede, at Muhammed snød med åbenbaringerne. Abdullah b. Sad kunne komme med forslag til, hvad der skulle stå i Koranen, og nogle af disse forslag blev godtaget af Muhammed; hvilket altså beviste for Abdullah (og for os andre), at ikke alt i Koranen er Guds eget skinbarlige ord, åbenbaret gennem Muhammed. Det er menneskeskabte love, påbud og forbud.

Og en sådan mand kunne Muhammed altså ikke tillade sig at have gående frit omkring. Viser en sådan tildragelse os ikke en Muhammed, som ikke engang selv rigtig tror på sin sendelse og sine åbenbaringer?

Man kan også spekuleret noget på det, der fortælles om Abu Sufyan (af samme Ibn Ishaq). Han blev som fange bragt ind til Muhammed, og Muhammed spurgte ham: "Er det ikke klart for dig, at der ikke er anden Gud end Allah?" Han svarede: "Hvis der havde været det, ville han have bevist, at han var til, ved at hjælpe mig". Muhammed fortsatte: "Er det ikke klart for dig, at jeg er Allahs udsending?" Dertil svarede Abu Sufyan: "Det har jeg stadig mine tvivl om."

Så sagde én af Muhammeds ledsagere til ham: "Ve over dig! Bekend dig til islam og sig: "Jeg bevidner, at der ikke er anden gud end Allah, og at Muhammed er hans udsending", før han hugger hovedet af dig! Og så aflagde Abu Sufyan den muslimske bekendelse og reddede sit liv.

Er det en handling fra Muhammeds side, som man må respektere? Det viser Muhammed som et svagt menneske, der ikke selv har den indre kraft til at tro på sine egne åbenbaringer, men skal tvinge andre til at bekende, for derved selv at kunne styrkes i sin tro. Eller, hvis det siges på anden måde: Det viser, at Muhammed kun tror på sin sendelse, fordi han endte med at få POLITISK MAGT, altså re3ligionstvang. Når det skulle være klart for Abu Sufyan, at Muhammed er Allahs udsending, skyldes det jo, at Allah har givet Muhammed så stor en magt.

Det er da for dårligt! Det er da ikke noget, man kan respektere. Det er for svagt som religion.

Nuvel, det må nok antages at det billede, som her tegnes af Muhammed, er langt mere anfægtende for en muslim end selv nok så mange tegninger i Jyllands-Posten. Men læg mærke til, at det ikke er mig, der tegner et sådant billede, det er de MUSLIMSKE KILDER selv. Det var rart at vide, hvad en moderne muslim i Danmark og som vel er forholdsvis fornuftig, vil svare til det. Derfor nævner jeg det. Respektabel synes jeg ikke Muhammed er. Værd at tage som forbillede heller ikke.

Når der tænkes på hvad fx. Ahmed Akkari har skrevet så fornemmes en vis overensstemmelse med Muhammed. Begge skal have deres svage tro understøttet af magtudøvelse. Muhammed havde den politiske magt, derfor brugte han den til at understøtte sin svage tro. Akkari har ikke nogen politisk magt, men han bruger, hvad han har: Han søger - gennem Islamisk Trossamfund og rejserne til Mellemøsten - at gennemtvinge en ydre respekt, en mundsbekendelse, til Muhammed hos os, sine "vantro" landsmænd.

Og han truer til sidst med repressalier, hvis vi ikke makker ret: "Lad os håbe, at de, der sidder bag rattet i Danmark, får oprettet balancen igen, inden skålen tipper over og en anden form for løsninger tager over." Det er en trussel om voldsanvendelse. Det indrømmer han selv, når han fortsætter med at skrive: "Nej! Naturligvis er dette ikke en trussel, som nogen ret forhastet kunne finde på at fortolke det som, men blot en påmindelse og et godt råd."

At det er en trussel, er ikke blot en forhastet fortolkning, det er den eneste mulige fortolkning. Men bevares, den er udtalt med godt med uld i mund, så han nok ikke kan anklages for opfordring til vold. Og det er faktisk lidt uhyggeligt, at denne trussel om mord - eller hvad der nu kan ligge i de forblommede ord - svarer så fortrinligt til hele Muhammeds holdning. Vold, trussel om vold, død og udslettelse af vantro og jøder det er tilsyneladende det mest nærliggende indenfor islam.

Muhammad var ifølge de mest troværdige islamiske kilder skyldig i blandt andet de følgende meget alvorlige forbrydelser:

1. Snigmord på kritikere.
2. Voldtægt af kvindelige krigsfanger - fuldt legalt i islam!
3. Pædofili (seksuelt forhold til en kun 9 årig pige)
4. Massakre på krigsfanger (fx mod Banu Qurayza)
5. Røverier mod karavaner.
6. Tvangskonverteringer af ikke-muslimer
7. Drab på frafaldne medlemmer af hans religiøse bevægelse

Det er kun meget få mennesker der er skyldig i så mange, og så alvorlige forbrydelser. Der er derudover ingen andre grundlæggere af verdens store religioner der har et lignende synderegister, og jeg tvivler på at fx de kristne medlemmer af dette forum ville blive ved med at være kristne, hvis man fandt afgørende historiske beviser for at Jesus havde misbrugt en 9 årig pige, eller at han og hans disciple havde nedslagtet flere hundrede forsvarsløse jødiske krigsfanger.

Vækker det til respekt af et religiøst forbillede? Læg mærke til kontrasten til Jesus liv og levned på jorden.

Mahmoud - ??? - Jeg taler ikke....................... jalmar
...............om en eneste Gud Mahmoud, da jeg ikke mener at En Gud er noget at holde "Helligt".

Jeg skitserede realiteterne som de nu engang er for os alle sammen.

Det er meget nemt at postulere:
"Er hele verden mod mig og jeg ville være den eneste muslim"!

Muslimer er jo også delt op, I Shia og Sunni, og en hel masse fraktioner med hver deres lære og Imamer - Hvad for en tro er den rigtige?

Prøv at se logikken i det du skriver, hvis du var den eneste "Muslim", havde du jo været Allahs Profet!

Du skriver andet sted i tråden:
"Islam er den hurtigst voksende Religion"!

Prøv at læse om hvorfor?
Er du ikke med Muhammed og Allah, er du imod Muhammed og Allah.
Alle steder vi hører om, hvor Islam vokser eksplosivt, er i Krigshærgede områder, hvor der underligt nok, når krigen lakker med enden, Pludselig er en overvægt af Muslimer, det får mig til at drage mine egne slutninger.

Mahmoud desværre er det sådan, alle steder hvor en tro er den sejrende Part i en konflikt, så er det sjovt enten den Kristne Gud der sejrer, eller også er det Islam der sejrer i et hav af blod!

Jo jo Religion er såmænd en fredelig ting, det er menneskene bag, der ikke er rigtig kloge!Med venlig hilsen

jalmar

P.s. Jeg glemte at spørge om:.............................. jalmar
.....................Når nu Muhammeds og Allahs velsignelser er så store, Hvad er så grunden til, at du bor i et Kristent land, hvor der endda kun er en fåtallig skare "ægte Troende Kristne", hvor det at være troende, er noget man selv bestemmer, uden der bliver set ned på en af den grund?

Hvorfor flytter du og dine ligesindede ikke til et Muslimsk land?

Jeg ville personlig ikke kunne leve i et land, hvor den Kristne tro, var alfa og Omega om hvordan du blev behandlet, og Troen kom før den personlige frihed.
Jeg kunne ikke engang tænke mig, at tilbringe min ferie i et Muslimsk land, hvor jeg måske hele tiden skulle tænke på om jeg gjorde noget forkert eller ej! (vi tager aldrig til dissiderede ferieområder og aldrig på Charterferie).


Med venlig hilsen

jalmar

Ærlig kamp med en Muslim? irene54
Det måtte da være dagens vits .........

Giv mig en eneste grund til at jeg kan acceptere dit ord "ærlig" - for som du selv ved, er det tilladt Jer Muslimer at lyve overfor dem, I kalder vantro.

Derfor - giv mig en ÆRLIG grund og jeg vil gerne argumentere.

Såså, irene54
der er ingen hunde her - dette er religionsdebat og ikke hundeforum.

Må jeg låne din udgave af Koranen? irene54
Den, jeg kender, giver da helt klare retningslinier for hvordan man "kommer af" med de vantro.

Du mener irene54
din sunde logik?

Der hersker åbenbart tvivl om irene54
hvem der starter hvilken krig/uro, m.m.

Har du noget imod at fortælle mig hvad du egentlig selv mener?

Skal vi også tage de uroligheder mellem Sunni og Shia Muslimer med, eller står de ude på et sidespor?

Kan du blive enig med dig selv? irene54
I et foregående indlæg skriver du at du lever i en skøn verden - nogle indlæg senere er det pludselig en mørk verden - ????????????????

Svaret er enkelt, min ven irene54
overtal din trosfæller til at opføre sig lige så rart og hyggeligt som din Koran foreskriver.

Til dato er der ikke megen hygge at finde i mange af dine trosfællers adfærd.

Jeg tror faktisk, at du mener det godt, men skal du ud i omverden og forkynde noget som helst, vil det være mere formålstjentligt at starte i Jeres midte.
Vejen til stjernerne er brolagt med sten (frit oversat per aspera ad astra) og vælger du at fjerne disse sten, påhviler dig et kæmpejob.

I et af dine indlæg skriver du "når over halvdelen holder med dig" - ja, det er svære odds at stå imod, men som du anmoder os om at se tingene fra din side, kunne du måske også prøve at se sagen fra "vores side".

Dybest set handler det ikke om Jesus, Muhammed eller en hel tredje.
Det drejer sig mere om hvordan man forvalter den tro, man nu er tilhænger af.

Tak Mahmoud
...Tak for din respekt.

Jeg kan desværre ikke sige det ved nogle af profeterne på denne hjemmeside, da folk altid gør nar af det, desværre.

... Mahmoud
Jeg synes at det er et fint indlæg du har skrevet, men lad os spekulere lidt over bare ét af dine påstande...

Havde Muhammed tvunget folk til Islam, ville de så ikke efter hans død, leve som de gjorde før de blev muslimer?

Ville de så ikke smide hans lig i havet eller brænde det, så der ikke ville være et eneste spor af den galning hvis han var som du siger?

Nej! Mahmoud
Der står kun at muslimer skal bekæmpe de vantro på samme måde som de bekæmper dem...

Der står også lige så tydeligt at Allah ikke kan lide dem, som starter en krig!

Det er den samme Koran der er tale om.

??? Mahmoud
Jeg behøver ikke at være profet for at være den eneste muslim på jorden!

Hvad kan du fortælle angående dankere, som konverter til Islam?

- Danmark er da også et fredeligt land, der har ikke været krig i lang tid!

Grunden til at jeg stadig er her, er simpelt nok fordi jeg ikke har nogen muligheder. Bare rolig jeg skal nok forlade dit land om et par år...

- men dog, vil jeg da stadig sige tak for alt den støtte jeg har fået af de venlige danskere. Tak er nok ikke ok, men ved ikke hvad jeg kan gøre til gengæld?

Jeg indrømmer Mahmoud
...at nogle muslimer halter lidt bagefter, så en god idé ville vel være at give dem en hjælpende hånd!

Shia og Sunni? Mahmoud
Så vidt jeg ved består Hizbolla både af Shia og Sunni muslimer... de har det fint sammen.

Profeter her??? Ecolab unplogged
*kigger mig omkring* og ser ingen profeter her!

Det er muligt nogen herinde tror, de er profeter, men mig bekendt er der ikke nogen her, der kan gå på vandet??
Det er noget, jeg altid siger til mig selv, når nogen spiller altvidende og bedrevidende.
Jeg trøster dem med at sige,"at de ikke er forpligtiget ud over deres evner".
De fleste gange opfatter folk det ikke som en trøst, bliver istedet rasende, men det er jo deres problem!

Gengæld smutt
Joh.. det er fint nok at sige Tak. Men du kan gøre en STOR gengæld ved at fortælle dine muslimske brødre og søstre at det er en stor synd at følge den del af islam som er en idiologi, en LOVRELIGION, sharia, der siger at alle ikke muslimer som vantro og jøder skal dræbes. Hvordan kan muslimen tillade sig at kalde en kristen "vantro" - det er samme GUD vi ærer.

Muslimen bliver ikke frelst ved at følge et LOVBUD, sharia. Der er INGEN frelse i at følge en menneskeskabt lov - der er KUN frelse i at elske Gud og i at elske sin næste som sig selv. Der er ingen frelse i at gøre "gode gerninger" efter Loven (såsom at dræbe vantro), men kun i at vise ærefrygt for Gud og kærlighed til næsten.

Hold loven (som er politisk) uden for religion (som er TRO). Herved kan muslimen frigøres fra det trælbundne åg som loven er. Den kan (bør) reformeres så muslimen ikke skal følge gamle regler, skikke, sædvaner og kulturelt betingede gerninger, som var gældende for 1400 år siden - så som æresdrab, hængning af bøsser, forfølgelse og drab på vantro osv, osv.

Helt ærlig, hvordan kan muslimsk mand tro på at komme i paradis med 72 jomfruer ved at begå drab, at SLÅ IHJEL nogle vantro? Det er ikke tro, men overtro!
Er muslimsk mand så sexfikseret at han tror på 72 jomfruer at forlyste sig med som belønning for noget så afskyeligt som at slå ihjæl? Og hvad med jomfruen. Har hun ikke RET til at sige nej til manden.
Tror du at Gud i sin kærlighed har skabt 50% (kvinderne) af sine skabninger for at de skal undertrykkes af de andre 50% (mændene).
Kan du ikke se at det er en "lov" skabt af mænd for at behage mænd - det kan aldrig være Guds hensigt.

Og sådan kan der blives ved med mange af islams "love" der er skabt af mænd. Loven trænger til politisk fornyelse, mens selve religionen (som er TROEN på og ærefrygt for Gud og kærlighed til næsten) kan bevares.

Muhameds efterfølger smutt
Nej, som du skriver er det ikke.
Muhammeds efterfølger fik magten - han smagte magtens sødme og den ville han ikke give slip på og som et redskab hertil brugte han den ny religion. Det vil sige "masserne" blev stadig truet med drab hvis de ikke fulgte eller lod sig omvende til islam.

Helt fra islams vugge og frem til i dag har drab og trusler om drab på anderledes troende været muslimens vigtigste "våben" til islams udbredelse. Og udryddelse af vantro og jøder. Der er ingen kærlighed til "næsten" - skønt vi alle er Guds skabnnger.

Modsat kristendommen, hvor Jesus' altoverskyggende bud er, at du skal elske din næste som dig selv. På dette bud hviler hele kristendommen. Kærlighedsbuddet.

jamen Mahmoud
... Det er sharia loven muslimerne følger, men jeg er sikker på at du har fået en forkert fortolkning af den, den skelner ikke mellem kvinder og mænd... Du kan forstå den som du vil...

Eksempel:

En kvinde på gaden totalt dækket med tøj...

Ikke muslim: ej hvor er det synd for den kvinde, hun har ikke noget frihed, hun bliver undertrykt af muslimske mænd... skældord er vel også med!

Rigtig muslim: hvor er hun heldig, at hun får så meget belønning af Gud, hun gør hvad han sige selv om at det er mod hendes egen tildfredsstillelse...

Dog vil jeg lige sige at det ikke er generelt alle som tænker sådan, men nogle/mange gør!

Der er ikke stor forskel... Mahmoud
på Islam og Kristendom. Forskellen er at muslimer siger at Jesus ikke er Guds søn, at Gud gjorde Maria gravid med Hans Almægtighed uden at hun var sammen med en anden mand...

Jesus er profet så vel som Muhammed er, og Moses, David osv. de er Alle profeter...

I et indlæg, som jeg vil skrive en dag, vil jeg fortælle om Muhammed i Bibelen...

ikke klandre lou
Man kan ikke give Gud, Jesus eller Muhammed skylden for hvordan kristne og muslimer opfører sig. Jeg tror ikke nogen af de 3 har sagt at man skal opføre sig sådan. De ting du nævner gør danske danskere også.

bevis lou
Jeg ved ikke om jeg tror på Koranen, jeg har kun skimmet i den endnu. Hvor i den står dit bevis.

Slørverset smutt
Tak for dit svar. Vi kan godt fortsætte ud fra dit eksempel om en tildækket kvinde - med tørklæde, hijab, burqa eller hvad det nu hedder.

Hvis du har en søster, vil du så ikke mene at hun er en lige god pige og søster for dig, uanset om hun har tørklæde på eller ej? Gud er i hvert fald lige glad - hun får ikke højere belønning hos ham. Tørklædet er en menneskeskabt lov, skabt af mænd for mænd. Der e INGENr forandring ved en kvinde uden tørklæde. Men hvis manden ikke kan styre sine lyster sexuelt, når han ser en kvinde der ikke er dækket til, er det da manden, der er noget galt med - at HAN tænker usundt og har dårlig moral. Hvorfor skal kvinden "straffes" med at bære slør, når det er manden der synder ved ikke at kunne styre sig? Jen kan ikke lade være med at tænke på muslimsk mand, som i retten blev dømt og sagde, at han "troede" han havde lov til at voldtage (dansk) kvinde, fordi hun ikke bar tørklæde. - Helt ærlig, der er da ikke noget galt eller urent med den kvinde, men der er noget galt med en mand med et sådant kvindesyn.

Jeg er sikker på du kender slørverset. Men ved du også hvordan det blev til? På grund af de manglende toiletforhold for 1400 år siden, hvor kvinden ikke kunne "træde af" uden risiko for sultne blikke fra MÆND. Tænk over hvem der havde skyld. Kvinden der skulle et naturligt ærinde, eller den lurende mand? Er det rimeligt muslimske kvinder skal lide i dag på grund af forhold som herskede dengang?

Muhammed (pbuh) "opfandt" ganske belejliget slørverset, endda to. Det var ikke åbenbaring fra Allah, men et menneskeskabt påbud, som burde ophæves i dag. Allah, eller Gud, er ligeglad med slør. Han påbyder kun, at når du elsker din næste, så krænker eller voldtager du ikke næsten.
Her kommer en længere udredning om slørverset (set andet sted på nettet):

Hvorfor er det vigtigt for islamister at muslimske kvinder går med slør? Hvis man besøger islamiske websider, vil man blive overrasket over de mærkelige argumenter som islamister bruger for at forsvare sløret. Argumenterne går på - at beskytte kvinder mod voldtægt/begærlige øjne - at kvinder føler sig sikre i hijab - at kvinder er smukke i hijab - at hijab'en er sanktioneret af Gud og .......en masse andet blah, blah, blah. Nogle muslimer tror endda, at eftersom koranen fotæller kvinder at de skal gå med slør, så må der være nogle videnskabelige årsager til at lade kvinder gå rundt i et tøjfængsel.. Alle disse argumenter er dybt latterlige, hvis man kender den virkelige årsag til muslimske kvinders brug af slør. I vil få jer et godt grin, når I lærer den virkelige årsag bag det islamiske slør - og I vil undre jer over at nogle muslimske kvinder forsvarer brugen af slør.

Hvad er så den virkelige årsag til det islamiske slør? For at lære sandheden at kende, skal vi tage et hop 1400 år tilbage i tiden, og tage et kig på toilet-faciliteterne på Muhammed's tid. Når man er omgivet af moderne faciliteter, er det svært at forestille sig hvordan forholdene var ved Islam's fødsel. Dog, hvis man kommer fra et fattigt land i Afrika eller Asien, kan man måske godt sætte sig ind i det følgende.

Efter Khadijah's død, brugte Muhammed det meste af formuen, Khadijah efterlod til ham. Han blev så fattig at han kun havde meget sparsomme midler at leve for. Da han drog til Medina, var han - og hans kammerater - subsistensløse. Under disse forhold var Muhammed nødsaget til at huse hans koner på meget primitive steder, som ikke havde noget der kunne betegnes som toilet-faciliteter. Han var nødt til at fortælle hans koner, at de skulle forrette deres nødtørft under åben himmel. Det bekræftes af følgende hadith:


Bukhari, Volume 1, Book 4, Number 149

Aisha fortalte:

Proften sagde til hans koner, "Det er jer tilladt at gå på naturens vegne".

Islam's nye konvertitter var så fattige, at de ikke havde nogen afskærmning til at have samleje. Det eneste sted de kunne få tilfredsstillet deres biologiske behov, var under åben himmel. At have sex under åben himmel var derfor også normalt.


Bukhari, Volume 6, Book 60, Number 203

..."Nogle folk plejede at gemme sig når de skulle forrette deres nødtørft under åben himmel (...), ligesom (de ville gemme sig) når de havde samleje med deres koner under åben himmel (...), så ovenstående åbenbaring var rettet mod dem."


Muhammed's koner forrettede deres nødtørft om natten uden at være iklædt slør. Umar kiggede på disse kvinder, og følte sig ubehageligt tilpas ved at se dem forrette deres nødtørft under åben himmel, uden at de kunne gøre meget for at skjule sig. Umar spurgte Muhammed, om han ikke kunne skjule hans (Muhammed's) koner's identitet, når de skulle forrette deres nødtørft under åben himmel om natten.

Først, ignorerede Muhammed Umar's anmodning. Men da Umar blev ved med at komme med kommentarer, fik Muhammed hjælp af Allah. Allah reagerede prompte ved at nedsende et slørvers (33:59)


Koranvers 33:59

"O Profet! sig til dine hustruer og døtre og de troende kvinder, at de skal svøbe deres klæder om sig. Det er den mest bekvemme måde for dem at blive genkendt på, så de ikke forurettes"

De følgende hadiths bekræfter de mangelfulde toilet-faciliteter for Muhammed's koner - og Umar's ønske om at kvinderne skulle bære slør.


Bukhari, Volume 1, Book 4, Number 148

Aisha fortæller:

Profetens koner plejede at gå til en åben plads ved Al-Manasi (ved Medina) for at forrette deres nødtørft om natten. Umar plejede at sige til profeten "Lad dine koner være iklædt slør", men Allahs apostel rettede sig ikke efter Umars råd. En nat gik Sauda, én af Profetens koner ud (og hun var en stor kvinde). Umar så hende og sagde: "Jeg har set dig, Sauda." Han sagde det fordi han ønskede at Al-Hijab (=slør)-versene skulle blive åbenbaret. Så Allah åbenbarede Al-Hijab-versene (som skjuler hele kroppen på nær øjnene).


Bukhari, Volume 1, Book 8, Number 395

Umar (bin Al-Khattab) fortæller:

Herren var enig med mig i 3 ting.

1. Jeg sagde, "....

2. Med hensyn til slørverset, sagde jeg, "O Allah's Apostel! Jeg ville ønske, du ville beordre dine kvinder til at afskærme sig fra mænd, fordi både gode og dårlige (mænd) taler til dem. Og så blev slørverset åbenbaret.

3. ...


Muslim, Book 026, Number 5397

Aisha fortalte; at Profeten's koner plejede at gå ud i ly af natten (i udkanten af Medina) for at forrette deres nødtørft under åben himmel. Umar bin Khattab plejede at sige; "Profet, bed dine kvinder om at være iklædt slør, men Profeten bad ikke hans koner om at være iklædt slør. Så gik Sauda (én af Profetens koner) ud en nat. Hun var en stor kvinde. Umar sagde til hende, "Sauda, du er genkendt." (han sagde det ud fra håbet om, at slørversene ville blive åbenbaret.) Aisha sagde; at Allah derefter åbenbarede slørversene.


Efter Allah sørgede for, at Muhammed's koner skulle være slørbærende, kunne Profeten slappe af. Han gjorde ikke noget for at forbedre toilet-forholdene for hans koner, udover at specificere hvorledes man skal tøre sig bagi, med sten, efter man har "lettet" sig. Hans koner fortsatte med at forrette deres nødtørft i det fri, dog (efter åbenbaringen) med hijab. Umar fortsatte dog med at brokke sig. Da Sauda endnu engang blev "opdaget" af Umar, beklagede Sauda sig til Muhammed. Sauda spurgte Muhammed hvorledes man skulle forrette sin nødtørft. Muhammed søgte Allah's hjælp. Allah var lynhurtig til at åbenbare at hun (Sauda) kunne fortsætte som hidtil (at forrette hendes nødtørft under åben himmel).


Bukhari, Volume 6, Book 60, Number 318

Aisha fortalte:

Sauda (Profetens kone) gik ud for at forrette hendes nødtørft efter det blev gjort obligatorisk (for alle muslimske kvinder) at bære slør. Hun var en tyk, stor kvinde, og alle der kendte hende før sløret blev obligatorisk, kunne genkende hende (selvom hun var slørbærende). Umar bin Al-Khattab så hende og sagde, "O Sauda! Ved Allah, du kan ikke gemme dig for os, så tænk på en måde, hvorpå du kan undgå at blive genkendt når du går ud." Sauda gik tilbage til Profeten, som var i gang med at spise og havde noget kød i hånden. Hun sagde, "O Allah's Apostel! Jeg gik ud for at forrette min nødtørft og Umar sagde sådan og sådan." Så inspirerede Allah Profeten, og da inspirationen var ovre (mens kødstykket stadig var i hans hånd), sagde han (til Sauda), "Det er jer (kvinder) tilladt at gå på naturens vegne."


Måske var Muhammed ikke særlig begejstret for den første udgave af sløret (fuldstændig kropsdækning pånær øjnene, i stil med burqa'en). Efter han giftede sig med Aisha (barnebruden) og andre unge kvinder, ændrede han mening til sløret. Allah åbenbarede et andet slørvers:


Koranvers 24:31

"Og sig til de troende kvinder, at de skal nedslå deres blikke og vogte deres skam og ikke udstille deres smykker, som de bærer, undtagen de, som normalt er synlige. Og lad dem kaste sløret over deres barm og ikke vise deres smykker - undtagen de, som er synlige - for andre end deres mænd eller deres fædre eller deres mænds fædre eller deres sønner"


Selvom vers 33:59 er et tidligere åbenbaret vers end 24:31 (NOTE: Koranen er ikke skrevet i kronologisk orden), er det ikke klart hvilke af versene som er det passende slørvers for kvinder. Når man ser de arme afghanske kvinder i deres mobile fængsler (burqa), ser man sandsynligvis koranvers 33:59 i aktion i et sandt islamisk paradis. Når man ser hijab-klædte kvinder i de vestlige lande er det sandsynligvis koranvers 24:31 i praksis i kafir-land.. Det kunne være interessant at vide, hvilke af de to slørbærende-kvinde-grupper, der har størst sandsynlighed for at havne i helvede. Muhammed fortalte, som bekendt, at størstedelen af helvedes "indsatte" er kvinder (Bukhari, Volume 1, Book 6, Number 301).

Det burde være klart, at der ikke eksisterer nogen god grund til at påtvinge den grimme hijab på muslimske kvinder. Hvis der var en god grund, skulle det være Profetens's koner's toilet-forhold for 1400 år siden. Forretter vore dages kvinder deres nødtørft under åben himmel? Det gør kvinder måske stadig i fattige lande i Afrika og Asien, men for kvinder i moderne samfund er årsagen til sløret væk.

Et interessant perspektiv skal dog nævnes. (...) Hvor forrettede de mandlige muslimer på Muhammed's tid deres nødtørft? De havde vel heller ikke toilet med afløb i deres hjem. De gik vel også ud i det fri for at "lette" sig (ligesom for at have samleje, som vi så tidligere). Hvorfor var det kun kvinder der skulle være iklædt slør? Hvorfor skulle mænd ikke være iklædt slør? Hvorfor fik Profeten ikke de muslimske mænd til at føle, hvorledes det er at bære hijab eller gå rundt i et mobilt fængsel (burqa)? Er det fair af Islam? Er det lighed mellem kønnene?

Budskabet er klart, folkens. Alle islamisternes mærkelige argumenter for at lade muslimske kvinder være iklædt slør, er totalt latterlige. Nu, hvor vi kender den virkelige årsag til sløret, så lad dog for pokker de muslimske kvinder selv bestemme, hvorledes de vil klæde sig. Hvorfor skal de være fængslet i den grimme hijab eller den afskyelige burqa? Årsagen til sløret eksisterer ikke længere.

Mahmoud - jeg tror du misforstod........................... jalmar
.....................mit spørgsmål om at forlade landet!

Det jeg mente var mere, at jeg har utrolig svært ved at forstå de mennesker, der konstant brokker sig over Danmark og danskerne (incl. Nydanskerne), hvor svært det er være Muslim her med mere, hvorfor de ikke vælger, at rejse til et land med en overvejende Muslimsk befolkning.

Jeg kunne f.eks ikke tænke mig, at bo midt i "Bibel-bæltet" i Jylland, hvor mentaliteten og religiøsiteten med garanti ikke harmonerer med mig, selvom jeg muligvis fik noget mere ud af min Invaliditets-ydelse, end jeg gør i København.

Det var alt hvad der lå i spørgsmålet!


Med venlig hilsen

jalmar

Latterligt Jeg undres
Muhammed var pædofil - Jomfru marie blev på mystisk vis gravid.

Hummm - Tro på hvad i vil, men behold troen indenfor jeres fire døre, der er intet bevis på, at den ene eller anden har ret, højst sandsynligt har ingen af jer ret, gamle historier m.m. kan ikke bevises på nogen som helst måde, i kommer med skrifter fra oldtiden, men ingen kan rent faktisk bevise disse ting er sket, lev i nuet, det andet er roden til al ondskab.

Hold dog kæft mand Undres
har i ikke andet at gå op i end en eller anden forfatters roman eller hvad den der skide gamle bog fortæller.

HALLO MAND vi lever i det 2100 århundrede og ikke i oldtiden.

Nu er du på vildspor Jeg undres
Jeg har ikke noget sted i biblen eller andet sted læst noget om, at jeg den enerådende GUD over aller Guder sletter hermed biblen, for nu er der en eller anden der har skrevet en ret underholdende bog - Koranen, kom med en utvetydeligt argument for, at det er koranen der er den hellige skrift.

Jep sådan skal det være HI HI
Jeg vil også skrive en bog, så sletter den Koranen da det så er den sidst udgivne bog hæ hæ, hold kæft du er latterlig

Hallo makker dsfsadf
Mand ophøjer ikke en forfatter til profet, jeg kan sku også godt skrive en bog

Bevis mangles Jeg undres endnu mere
Hvorfor kun det, tag dog stilling til disse

1. Snigmord på kritikere.
2. Voldtægt af kvindelige krigsfanger - fuldt legalt i islam!
3. Pædofili (seksuelt forhold til en kun 9 årig pige)
4. Massakre på krigsfanger (fx mod Banu Qurayza)
5. Røverier mod karavaner.
6. Tvangskonverteringer af ikke-muslimer
7. Drab på frafaldne medlemmer af hans religiøse bevægelse

Bevis utvetydeligt at Muhammed var en profet - bevis ytvetydeligt, at han var sendt fra gud, bevis utvetydeligt, at vi mennesker skal efterleve koranen, bevis over for os alle, utvetydeligt, med håndfaste beviser som vil kunne stå i enhver retsal at det der står i koranen er den skinbarnlige sandhed.

Såfremt en påstand ikke kan bevises, hvorfor så tro på den.

Bevis lige den påstand Hvad så
Mahmoud: Du påstår disse bøger er givet af Gud, BEVIS vendligst det

SOM KRISTEN tuuret
kan jegg bare sige at vi kristne skal ikke diskutere om jesus var gud eller ikke.

vi skal bare tro på Jesus, og gud!

Undskyld misforståelsen! Mahmoud
...Men du har da ret til at brokke dig over folk, som brokker sig over danskerne... Hvis du inviterer mig hjem til dig, bestemmer jeg da heller ikke hvor jeg skal sove, hvad jeg skal spise osv. så det er normalt at blive forstyrret af det!

Islam siger da også at man skal respektere folk, som man er gæster til... det er da også naturligt at gøre... Men nogle muslimer ser desværre ned på "ikke muslimer", det er totalt forkert, vi er jo trods alt alle mennesker ik?

Flot indlæg... Mahmoud
...jeg må nok sige at det er en fin præstation.

Der er dog nogle ting, som jeg bliver nødt til at tage op...

1) angående vers 24:31, er det ikke smykker, som der er tale om, men kvindernes pynt generelt...pynt er alt hvad der gør kvinden ekstra interressant at kigge på fx hår.

I dit indlæg er det tydeligt at du går ind i de islamiske fagbøger for at finde noget, som er imod Hijab.

Du kan selv være glad for din fortolkning, men den høre ikke hjemme hos muslimer!

Hvis du dog er så nysgerrig, så spørg dog muslimske kvinder om hvorfor de bære tørklædet.

Du kan fortolke mine ord som du har lyst, men kvinden er en dyr ting hos de rigtige muslimer.

Kvinden bærer ikke tørklæde for ikke at blive voldtaget el.lign. Det giver ikke nogen mand ret til at voldtage en kvinde fordi hun ikke går med tørklæde - hvis det skulle ske, ligger fejlen i manden, som du sagde.

jeg kan give dig et lille eksempel ang. hijab:

Har du nogenside set en appelsin uden det orange udenpå?

Har du nogensinde set en banan uden det gule udenpå?

Kun én person får lov til at fjerne det gule eller det orange nemlig den person, som spiser det.

Det samme med kvinder, det "gode" indre er for én person nemlig den mand, som får lov (af hende) at giftes med hende.

BEVIS Mahmoud
Her er beviset:

"Han (Gud) har sendt dig (Muhammed) skriften (Koranen), med sandheden og den bekræfter alle de skrifter (Bibelen, Toraen, mosebøgerne), som er før dig"

Koranen (2:3)

Det samme her! Mahmoud
Hvis man ikke tror på Jesus eller alle profeter før og efter er man ikke muslim!

Bevis fra koranen Mahmoud
først vil jeg lige bevise at Koranen IKKE er skrevet af Muhammed (pbuh):

Koranen 32:1-2

"(dette er) åbenbaringen af bogen, som ikke indebærer nogen tvivl, fra herskeren over verdenerne."(1)"Eller siger de 'han har forfalsket den'?"

Et Bevis på at alle religioner før islam er fra Gud og at Islam er den sidste:

Koranen 28:51-53

"Dem vi har sendt bøgerne før denne(jøder,kristne),- de tror på denne (åbenbaring)"(51)"Og når den bliver reciteret til dem, siger de 'vi tror på sandheden fra vores herre"(52)"Ganske vist har vi været muslimer (underkastet os Guds ordre) før dette."

Enhver, som underkaster sig Guds ordre er muslim. Det har været Jødedommen, det har været Kristendommen og i dag ordrer Gud os til at følge Koranen, som er den sidste af hans skrifter. Muhammed er hans sidste profet.

- Jeg vil en dag skrive et indlæg hvor jeg viser at der er beviser på profeti i Bibelen, når jeg får tid!

I følge Bibelen Kaq
og kristen tro var han Guðs søn.

Markus 14 v61 ....Ypperstepræsten spurgte ham igen: »Er du Kristus, den Velsignedes søn?« v62 Jesus svarede: »Det er jeg. Og I skal se Menneskesønnen sidde ved den Almægtiges højre hånd og komme med himlens skyer.«

Og med denne autoritet satte han Mosesloven (i virkeligheden et teokratisk politisk system) ud af kraft.

Vi kan fortsætte mange diskussioner ud fra dette her, men vi kommer straks også til nogle alvorlig samfunds diskussioner. Bl. a. det er hvorfor det er så svært/umuligt for muslimske lande at blive demokratier. Er det ikke fordi, at de endnu ikke er kommet dertil hvor Jesus ophævede det teokratiske system?

Satte ikke loven ud af kraft lou
Mattæus kap. 5, vers 17-18: Jesus sagde:
Tro ikke, at jeg er kommen for at nedbryde loven eller profeterne; jeg er ikke kommen for at nedbryde, men for at fuldkomme.
Thi sandelig siger jeg jer: før himmelen og jorden forgår, skal end ikke det mindste bogstav eller en tøddel af loven forgå. (og Lukas 16.17)
Og i Mattæus 22. 37-40 om at elske Gud og sin næste, på disse to bud hviler hele loven og profeterne.
Apostlenes Gerninger 21.24: "...vandrer således at du holder loven". Og det var efter Jesu tid.
Og noget i Romerbrevet. 2.23 og 3.31: Sætter vi da loven ud af kraft ved troen? Nej langtfra! Vi stadfester loven.

bla bla bla (f.eks. Tarzan)
Hvis det er, at Shia og Sunni muslimer godt kan sammen, hvem er det så der springer sig selv og bilbomber i luften uden for hinandens moskeer i Irak? Er det de hallal slagtede dyr der hævner sig eller hvad?

logik? (f.eks. Tarzan)
Jeg tror nu du er muslim, fordi det er en tradition i din familie, og hvis du valgte ikke at blive muslim, ville din far dræbe dig. For det er jo sådan Islam fungerer: man bliver tvunget til at være muslim, og hvis man ikke vil er man en vantro, og vil blive dræbt. Det er profeten Muhammed det bedste eksempel på, HAN tvang folk til at være muslimer.

Det er ikke et bevis... (f.eks Tarzan)
Det du lige skrev der kan ligeså godt betyde:

"Han (Superman) har sendt dig (Barbie) skriften (Playboy Magazine nr. 245), med sandheden og den bekræfter alle de skrifter (Playboy Magazine nr. 244, Playboy Magazine nr. 243, Playboy Magazine nr. 242), som er før dig"

nååårhh........... (f.eks. Tarzan)
.........blev lille bitte Mahmoud hidsig, fordi han fik lidt realiter at vide om muslimers krigsførelse... Men det gør jo ikk noget, fordi vi er jo bare hjernevasket og du har sådan et flot hvidt hjerte....

Kan du komme på et bevis på at vi er hjernevaskede? Eller var det endnu et tilfælde af muslimsk aggresivitet der svulmede op i dit indlæg?

Er du rask? Mahmoud
Nej det tror jeg ikke...jeg er på denne hjemmeside for at forsvare islam, så kommer der en og siger at jeg er tvunget til at være muslim?

Er jeg også tvunget til at komme i paradis?

Er jeg tvunget til at skrive med dig på sol.dk

Vi må hellere konkludere at det er dig, som ikke er helt rask!

jeg er lille bitte Mahmoud
... du har fuldstændig ret, noget fornuftigt kan du også sige!

Ja mit hjerte er lille hvidt takket være Allah, det lyser som en stjerne på himlen og er præcis så "lille bitte", som en stjerne i forhold til himlen...

- Men den lyser for altid.

humor Mahmoud
... brug den heller på noget andet end Guds ord... for din egen skyld!

Hverken supermand, barbie eller dine mange magasiner vil gavne dig.

Men jeg har gjort mit "sjove" hr.

Synes ærligt at det er synd for dig.

Troen på at kaq
Messias, med Jesus, kom til jorden er nemlig lovens fylde, og da Jesus døde på korset sagde at alt dette var sket

Jehova den gode
hvis man læser i den gamle bibel der skr de højt og tydeligt at jehova er gud