Er store fagforbund passé?

Er store fagforbund passé? pseudonym-1
Flere af landets største fagforbund er tvunget ud i store sparerunder, fordi medlemmerne flygter. det er blandt andet de store forbund 3F, HK og FOA, der må skære dybt i udgifter og personale.

Er tiden løbet fra de store fagforeninger? Hvis du er med i et stort fagforbund, har du så overvejet at skifte til et andet og mindre?

tendensen longleggs
er at de store folkelige arbejderforbund er ved at gå bagud af dansen da de ikke har formået at følge med tiden. I en tid uden reel klassekamp og hvor de politiske partier træder hinanden over tæerne inde på midten for at komme til orde er der ikke plads til traditionel arbejdskamp selv om der er meget der endnu skal gøres.
Fagforbundende er vel efterhånden serviceorganer som skal sørge for at det enkelte medlem får del i kassen og tilrettelagt sit arbejde, sin uddannelse og pension på bedst mulige vilkår.

Fagforeningsarbejde kaiogkaren
skal udføres på arbejdspladsen. Da fagforeninger gennem mange års arbejde har opnået gode løn og arbejdsforhold på arbejdspladsen, er der mange der nasser på det arbejde og springer fra. Derfor er det blevet nødvendigt at spare.

Vi har stadigvæk fagforeningstvang. mandaabenraa
Så man kan ikke * bare* melde sig ud af LO fagforeningen uden konsekvenser.
Coop Danmark fik en over næsen i fjernsynet , DE skal også respekterer menneskerettighederne ( artikel 20 stk. 2.), samt grundloven .

Dem der ikke vil LO organiseres kaldes for nasserøve , og bliver udsat for terror.

Ålborg portland sagen kommer for retten i dec. mdr., www.dff.net skriver om sagen.

Er du på en stor arbejdsplads og ikke er LO organiseret , kan der være problemer med at bede tillidsmanden om hjælp , det hele er noget med LO.
Chefen sympatiserer måske mest med LO., og vil ikke snakke med en fra de alternative fagforeninger.

Jeg er medlem af to fagforeninger , en LO og en alternativ.
LO - det er mest for fredens skyld , det er imod hvad jeg helst vil.

LO , det er ikke KUN noget med det faglige , men meget med en ensrettet partipolitik - det er en af grundene til , at flere alternative fagforeninger er blevet stiftet.
DET burde LO fagbevægelsen ændre ved .

Deres ensrettede parti politik... mandaabenraa
... har ødelagt meget for dem selv.
Det drejer sig ikke KUN om det faglige , men meget om ensrettet parti politik , også for medlemmernes penge.
Meget høje lønninger m.m.

Hvorfor har man eksklusivaftaler i overenskomsten , og 200.000 mennesker er tvangsmedlemmer.

LO skal nok til at behandle folk på en anden måde , alle andre foreninger kan ikke bruge medlems tvang.

Ja mon ikke ? nona
Når man ser behandlingen af polske vikarer i Esbjerg, er det da helt tydeligt, at fagforbundene bare skal væk, ikke ?

De store aftalepartnere, der har sikret minimums-forholdene for os alle, de er kun til bøvl og besvær og er i vejen for et fleksibelt arbejdsmarked.

I hvert fald set fra arbejdsgiver-side !

Forhåbenlig. Mjølner.
Er pampervældet, og kamerateriets tid forbi, og de ensporede fagforeninger der havde mere travlt med at dyrke Venstreorienteret politik, i stedet for at drive fagforening for medlemmerne !.

Forbund som 3F vil ikke blive savnet af mig....tværtimod mener jeg de nu får løn som forskyldt !.

Branche afhængigt 1-2-3
Hej
Skal man vurdere om de er passé skal man nok kigge brancher. Min kone fx. er højere uddannet DJØF medlem. Hvad hun får for sit kontingent, udover adgang til boliger og et par kurser, henstår i det uvisse. På hendes arbejdsplads overholdes overenskomsten alligevel ikke, den bliver ikke håndhævet og tillidsfolkene er det alene for at blive kendte ansigter hos topcheferne.
Anderledes ser det ud hvis du bevæger dig ned i uddannelsesniveau. Her er der, om ikke arbejdskampe, så ihvertfald basalt fagforeningsarbejde, såsom løntjek, sikkerhed osv.
Noget mange ofte overser er hvor stor en rolle fagforeningerne spiller som politisk aktør der presser på for lovændringer.
En anden ting er arbejdsskadeområdet, der af det offentlige bliver forvaltet så skandaløst, at fagforeningerne som regel altid kan fordobble erstatninger for arbejdsskader via sagsanlæg - det er millioner af kroner der bliver hentet hjem til medlemmerne på den konto.

1-2-3

Godt eksempel 1-2-3
... som måske illustrere at der, på det område er mere brug for fagforeningerne ligenu, end set i mange år.
Acceptere danske arbejdere løntrykkere på dansk jord, underminere de deres egne forhold.

1-2-3

Rigtig rodvad
Og forbundenes tillidsmænd bør lønnes i forhold til medlemmernes løn, sådan at medlemmerne føler solidariteten.
Det gør hellere ikke noget om de er lidt mere sparsomme med medlemmernes penge.
Og medlemsskab bør give bedre beskyttelse mod fyringer, sådan at de uorganiserede og medlemmer af de gule først ryger ved fyringer.

Åbenrå rodvad
Der er en vis aabenraamand der kæmper ihærdigt for at eksemplet skal indføres over hele landet.

Hvis det er mig aaabenraamand du hentyder til så ... mandaabenraa
... er han ikke imod fagforeningerne.
Fordi arbejdsgiverne opfører sig ikke altid som de burde.

Jeg er imod den ensrettede partipolitik - og vi er efterhånden mange der er det.
Det var en af grundene til , at der blev stiftet andre fagforeninger end LOs / Socialdemokraternes.

200.000 mennesker har været underlagt en tvangsaftale i overenskomsten ( eksklusivaftalerne) - dom fra menneskerettigheds domstolen!!!

Der har været fortrinsaftaler i overenskomsterne -to ansøgere til en stilling - en LO mand og en fra Danmarks frie fagforening - LO manden får stillingen.

LO fagforeningerne burde gøre noget ved problemerne , og ikke bruge mafia metoder .

Menneskerettighederne er man også ligeglad med - Ålborg portland ( sag i dec. mdr. ) , coop danmark fik en over næsen i fjernsynet så` jeg ( deres fagforeningstvang).

LO chikane , tvang , terror , vold , du er en nasserøv.Politisk ensretning.
Fagforeninger skal ikke arbejde på en mafia måde.

Rigtig mange sager , hvor mennesker har været udsat for chikane , terror , vold , blokering - så de mennesker der mishandles , ikke kan få et arbejde - kan dokumenteres af * Folkebevægelsen for frie fagforeninger * ( som IKKE er en fagforening ) . Medlemmerne stiftede www.dff.net

Mange ting burde ændres ved LO fagforeningernes arbejds metoder.
Der gik ca. 26 år ( folkebevægelsen for frie fagforeningers kamp) før de fik besked på , at overholde menneskerettighederne .
Vil du støtte frihedskampen , må man godt være medlem af to fagforeninger ( en tvangsfagforening og en fri).

Det er jo godtnok. mandaabenraa
Det er ikke godtnok , at man KUN arbejder med en ensrettet parti politik (LO og S er gift med hinanden) , det politiske er sammen med socialdemokraternes politiske samarbejds partier.
***Alle andre partier er deres fjender.***
DET er problemet for mange mennesker.
Og , ønsket om et lavere kontingent , for andre mennesker.
Fagforeningerne sender medlemmernes penge til ensrettet parti politik - ikke alle LO medlemmer sympatiserer med S. ( indvandrer politik , skatte politik ).
Vi har brug for fagforeninger ( man vælger selv sin fagforening ) , a- kassen og ikke kontanthjælp.
Der er for meget ved LO fagforeningerne som ikke er OK.
Det kan de jo rette op på.

Igen, igen rodvad
Du mener at en fra arbejdsgiverforeningen skal foretrækkes fremfor en fra LO, ellers er der diskrimination.
Du mener at et fagforbund skal være upolitisk, hvordan kan det være det når alt det beskæftiger sig med er politisk?
Domstolen sagde ikke noget om at vi skal bukke os i støvet for nasserne, vi behøver hellere ikke være venlige mod dem. Ingen domstol kan tvinge os til at spise sammen med dem, eller tale med dem.

Forkært som vanligt rodvad
LO har sagt at de vil støtte partier der vil gå ind for deres sag, LO skal ikke først støtte et parti, for så se om de går ind for deres sag.

Ikke mere 1-2-3
Den traditionelle binding til socaldemokratiet blev brudt for snart 10 år siden. Naturligvis støttes der stadig i et vist omfang, men under Nyrop tiden var dele af LO bevægelsen af og til i direkte opposition til regeringen.
Men LO er jo ikke en homogen størrelse. De forskellige forbund har svingede politiske præferancer ........... må jeg fx. nævne nogle af byggefagene, sømændene, grafikerne etc som traditionelt er meget røde og ligger til venstre for socialdemokratiet.
At fagbevægelsen traditionelt ligger til venstre for midten kan da ikke undre nogen, idet borgerlige partier traditionelt har støttet arbejdsgiverinteresser. Måske du har glemt det, men kan du huske for et par år siden, hvor det blev afsløret at en af Fogh's taler var skrevet i Dansk Industri ? Så det var alstå ikke kun i gamle dage det var sådan. Senest beviser Bent betjent igen hvor hans præferancer ligger, via hans afvisning af at revidere DIS loven for danske søfolk. Denne skamplet på det blå danmark, der favorisere danske redere i uhørt grad på bekostning af søfolkenes job.

Men jeg er ikke socialdemokrat og jeg kan sagtens se problemer i en tæt binding mellem partier og fagbevægelse. Det har bare ikke noget med politisk standpunkt at gøre, men alene at fagbevægelsen kan blive kompromiteret og få trukket tænderne ud, når "deres" parti har regeringsmagten. Så er partiet sådan set ligegyldigt .............

1-2-3