Er vores værste fjende da Døden ?

Er vores værste fjende da Døden ? jalmar
[s]´... Mange mennesker er bange for Døden - HVORFOR?

... Anonym SKREV:
Døden fremstilles derfor ikke som menneskets ven, men som dets fjende. (1Kor 15:26) I almindelighed er det kun mennesker med ekstreme eller ulidelige smerter der ønsker sig døden. — Job 3:21, 22; 7:15; Åb 9:6.


Jeg forstår ikke en sådan udmelding fra en der alene gennem tekstens konstruktion
påstår sig at værende Bibeltro, og her gik jeg ellers og "troede", at alle Troende kun
ønskede sig hjem til det evige liv i "FADERENS" favn, og til den forgangne families skød ...


.... SPØRGSMÅL:

GUD siger i Bibelen: "deres levetid skal være 120 år." (1.Mo.6:3)
Er der nogen indikation på, at disse GUDS-Ord nogensinde har stået til Troendes (bortset fra Moses)?

Er DØDEN menneskets fjende - skal vi frygte den, så hvorfor?

Er det kun mennesker med ulidelige smerter, der ønsker sig døden ?
(Hvor ulidelige skal disse smerter så være, og kan man definere disse smerters natur?)Med venlig hilsen

jalmar

P.s. personligt frygter jeg kun,
at min kone og mine børn dør før mig!

J*

Døden er mer naturlig end livet Diogenis
For man er i længere tid død end i live

vi kunne leve meget længere hvis vi levede sundere Matusalem
i Gamle dage blev fedtet brugt som brændoffer på vores altre senere blev der lavet stearinlys af dyrenes talg og tranlamper oplyste vores mørke,
I dag er lys lavet af paraffin og vi æder vores fedt selv med diverse hormonstoffer og stoffer som øger abnorm vækst og mælkeydelse.
med de moderne ressourcer vi i dag har til rådighed kunne vi alle sikkert leve 120 år.