Et juridisk indslag

Et juridisk indslag De jure
Straffeloven
...
§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
Stk. 2. Ved straffens udmåling betragtes det som en skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomed.

jura anonym
hvor vil du hen med det?

Selvmål Anonym
Tænk dig lige om.
Hvilke grupper overtræder oftest den paragraf?
Visse indvandergrupper er totalt imod dansk levevis.
Danskere overfaldes, røves, voldtages, gennembankes - to eller flere mod èn - fejt ik-? men daglig avislæsestof.
Prøv du at færdes på Nørrebro med en jødestjerne og tilhørende kalot - Du tør bare ikke - jeg gør heller ikke!
Vi skal bare høre på hvor forkert vi lever og indretter os, men paragraffen tages aldrig i brug desangående men
den er jo nok kun beregnet for/imod danskerne!!