Et kvadrat skal deles i 5 dele ved hjælp af 3 rette linjer

Et kvadrat skal deles i 5 dele ved hjælp af 3 rette linjer Michael R
Hvordan gøres dette ?

tjah Ting
skal delene være lige store?

øv - Sofus
kan ikke få tegneprogrammet til at virke her i debatten, hvad gør jeg så?

Løsning Bimmer ILP
Lav et kryds af de to første linie, fra kant til kant. Del det ene kvadrat op i to retvinklet trekanter med den sidste linie.