Et par kloge ord

Et par kloge ord modild
"At his best, man is the noblest of all animals; separated from law and justice he is the worst" (Aristotle)

"If we do not maintain Justice, Justice will not maintain us." (Francis Bacon)

Hvis vi tilrettelægger lovgivningen efter vores eget behov, og ikke universelle rettigheder, tager vi røven på os selv.

V.H. Modild

;-) andecreme
A fanatic is one who can't change his mind and won't change the subject.

Sir Winston Churchill

Hvem er vores? krampen
– og er vi ikke de universelle?

:) Krampen

Nope, det er vi ikke modild
men vi har universelle rettigheder. :)

Vores er resultatet af lovgivningen uanset hvor i verden du bor.

V.H. Modild

:):):) modild
"Individuals have international duties which transcend the national obligations of obedience…therefore [individual citizens] have the duty to violate domestic laws to prevent crimes against peace and humanity from occurring." : Nuremberg War Crime Tribunal, 1950

Hukommelse er ikke menneskehedens stærkeste side, huh? :)

V.H. Modild

Ja ok ;) krampen
Universelle, er det ikke menneskelige rettigheder? – altså de må stamme fra nogen behov - altså menneskelige behov, lige meget hvor i verden du end befinder dig?

Så behovet kommer først ;) - ellers vil vi jo være undertrykte, hvis ikke de universelle rettigheder er til, at rokke med – sideløbende med en udvikling.

:) Krampen

hmm andecreme
Enig med dig, vi har alle et ansvar.
Vi er bare ikke alle enige om Hv spørgsmålene - hvordan og hvorledes

Insanity in individuals is something rare - but in groups, parties, nations and epochs, it is the rule.
Friedrich Nietzsche

Rettigheder og behov modild
er ikke det samme, men begge har universelle præg, som dog ikke hidrører fra samme kategori, idet menneskelige behov dels er ens, dels forskellige, medens rettighederne er bestemt som universelle.

De universelle rettigheder tager ikke udgangspunkt i menneskelige behov. :)

VC.H. Modild

:) jeps modild
Lad os få lidt nihilisme ind i debatten:)

"Ueberzeugungen sind gefährlicher Feinde der Wahrheit, als Lügen."

"Overbevisninger er farligere fjender af sandheden end løgne."

Et af tidens mange problemer, vil jeg mene, selv om løgnen dog praktiseres så rigeligt. :)

V.H. Modild

Nej nej krampen
Den er jeg med på, at de ikke er ens. – men for at været helt afklaret, med hvad du mener; er de ”universelle” lig med ”menneskelige” rettigheder? Hvis nej – hvad mener du så, med universelle?

Hvis de universelle rettigheder ikke tager oprindelse i menneskelige behov, hvad kunne/ville udgangspunktet, så være?

For som du selv skriver, er vi forskellige, derfor svært for mig, at se, at en tilpasning under de universelle rettigheder vil være vedvarende, også set i den kontekst der hedder fremtiden.

Så det du reelt ønsker er, at der skal sidde nogle øverst i hierarkiet, uden menneskelig indblanding og fastholde rettighederne? – måske er jeg på vildspor? ;)

Så spænd endelig ben, hvis jeg aner noget forkert – men jeg tror, du tror fremtiden ser sort ud, i forhold til udviklingen? – den vinkel skal man heller ikke negligere, absolut ikke.

:) Krampen

:) ok modild
Grundlæggende er mit udgangspunkt at læse her:

http://www.menneskeret.dk/menneskeretieuropa/mrudvikling/universelle/

Det er interessant læsning, hvis man skal tro Modild. :)

V.H. Modild

Den er læst :)) krampen
- det jeg får ud af den er frihed, frihed og frihed i store træk – for mig er frihed et behov, hvad med dig?

Hvis man ønsker denne frihed er pointen også friheden til, at udvikle sig som menneske og derved menneskerettighederne.

:) Krampen

Det var hurtigt:) modild
Friheden er ikke et ønske, men en ”klausul” en rettighed selve udgangspunktet. For mig er frihed ikke et behov, jeg tror ikke, det kan henføres som et behov, idet jeg betragter behov som nødvendige for livets opretholdelse. Det er muligt at opretholde livet uden frihed, (selvom det bliver derefter), :)

Men vi kan da sagtens sige, at vi har behov for frihed, ligesom vi har behov for penge og den slags ”nyttige” ting, men et basalt behov mener jeg ikke det er.

Til den menneskelige tilværelse hører en bredere og mere omfattende interaktion. Mulighederne er ligeledes blevet mere mangfoldige, og vi sikrer os friheden til at forfølge disse muligheder, ved at indskrive dem som universelle.

Det er jo ikke alle steder, at det er lige indlysende, at denne frihed er tilstede. :) Ligeledes er der mange skjulte faktorer, der forhindrer individet i at udfolde sin frihed, hvad enten det er selvforskyldt eller pålagt fra en autoritet.

Jeg tror det er et moderne fænomen, at sige at ”jeg har behov for frihed til...”. :)

V.H. Modild

*G* Sad med den før du henviste. krampen
....og lige nu sidder jeg lidt med følelsen af, at være forkælet ;) at være dansker, at være i et samfund med frihed når/hvis jeg skulle tillægge din værdi/version af frihed. – for jeg kan godt følge din tankegang.

For jo det ville være ønsketænkning lige nu, at kunne masse, lige lidt og lige meget ned over kloden.

Men når det nu er sagt, så vil jeg mene, at der er en grund til, at man har valgt, at anvende ordet frihed, i menneskerettighederne.
(sidestillende kunne være disse målsætninger fyldt med tillægsord, hvor af der alligevel er hundrede meninger og handlinger ud fra) – altså vi definerer ordets betydning ud fra, hvor vi hver især er.

Realistisk er der ingen grund til, at vi, os der kan definere frihed på en anden måde end andre, skal bestræbe os efter, at få mindre frihed – den måde vi tillægger frihedens dens værdi er et led i udviklingen, negativt, som positivt.

Så med den frihed vi rummer i dag, har vi muligheden for, at løfte eller råbe på friheden, hvor den ikke trives i god forstand - vi har overskuddet og det er her interaktionen gerne skulle finde sted?

:) Krampen


”Jeg har behov for frihed til, at købe nye sko” ;))

– nej ”Jeg har behov for frihed til, at tænke og handle ;) – derfor basalt – basal for en udvikling.

Hmmm... modild
Jeg vil begynde med din afslutning. :)

Du skriver:

” – nej ”Jeg har behov for frihed til, at tænke og handle ;) – derfor basalt – basal for en udvikling.”

Friheden til at tænke er os givet, og kan formodentlig ikke tages fra os. Uddannelse samt dannelse bestemmer hvad vi magter at tænke, kan man sige, hvis vi skal tillægge betydning til det faktum, at kendskab til ord er bestemmende for, hvad vi kan forestille os, tænke og endda drømme om. Mangen er de personer, der har været spærret inde for ideer, de har formuleret, men ingen af disse personer har dog været afskåret fra, at videreføre deres egen tænkning. :)

Derimod er friheden til at handle ikke alle beskåret i lige stor udstrækning. Derfor giver den mere mening for mig, end den første. :)

Ja, vi skal netop løfte og råbe friheden ud til alle dem, det ikke er beskåret at besidde den. Et kig på den måde f.eks. ”verdenssamfundet” i skikkelse af USA bedriver udvidelsen af begrebet frihed i dag, skulle kunne indikere, at det heller ikke er beskåret alle, at udbrede samme frihed. :) (Den var ond, men ikke så ond, som jeg gerne ville have sagt det. :))

Vi skal ikke bestræbe os på at få mindre frihed, skriver du, det er jeg helt enig i, men se hvad der rent faktisk sker i disse tider? Er det ikke mageløst, at man i forsvar for friheden i den frie verden, fjerner friheden for flere og flere?

Frihed kan antage mange skikkelser, som du også er inde på, tillægsordene er vigtige tror jeg til gengæld. Vi er jo nødt til at se begrebet som beskrevet i menneskerettighederne, i en historisk kontekst. Der var sandelig god grund til at formulere dem, som man gjorde. Vi opdagede jo, at hvis man ikke erkendte alle mennesker som værende ligeværdige i alle deres forskelligheder, kunne fascismen florere, og friheden tages fra dem man ikke kunne lide. Det skal vi gerne undgå en gentagelse af, eller hur? :)

Det har ikke siden 2 verdenskrig været mere nødvendigt, at værne om frihedsrettighederne, men det er ikke den indbildte udefra kommende fare, der truer.... det er alene de mørke kræfter indefra, vi skal have vores fokus på. De indskrænkninger vi har set i nyere tid, har vi egenhændigt indført. Det mageløse er, at der klappes i hænderne samtidigt med fjernelsen af disse rettigheder.

Det er tid til at være agtpågiven. :)

PS: Undskyld det lille sidespring. :)

V.H. Modild

Undskyld :) modild
Jeg havde ingen intentioner i så henseende, så hermed en undskyldning, omend fra en fremmed. :)

I lige måde!

V.H. Modild