Evangeliet og Guds retfærdighed

Evangeliet og Guds retfærdighed traellen
Vi kan øve retfærdighed - ja, efterligne Guds retfærdighed - ved at have en andel i forkyndelsen af evangeliet om Guds rige. (Mattæus 24:14) Hvilken forbindelse er der mellem Guds retfærdighed og den gode nyhed ?
(god nyhed = evangelium, se nedenfor)

Jehova vil ikke gøre ende på den nuværende tingenes ordning uden først at have ladet en advarsel lyde. I sin profeti om endens tid sagde Jesus: "Det er nødvendigt at den gode nyhed først forkyndes blandt alle nationerne." (Markus 13:10; Mattæus 24:3) Det lille ord "først" viser at andre begivenheder vil følge efter det verdensomspændende forkyndelsesarbejde. Til disse begivenheder hører den forudsagte store trængsel, som vil gøre ende på den onde verden og berede vejen for en ny, retfærdig verden. (Mattæus 24:14, 21-22) Ingen kan derfor anklage Jehova for at være uretfærdig over for de onde og ugudelige. Ved at lade advarslen lyde giver han dem rig lejlighed til at vende om og således undgå tilintetgørelse. (Jonas 3:1-10)

Hvordan er vores forkyndelse af den gode nyhed da et vidnesbyrd om at vi efterligner Guds retfærdighed? For det første er det kun ret og rimeligt at vi gør hvad vi kan for at hjælpe andre til at opnå frelse. Tænk på illustrationen med at blive reddet fra et synkende skib. Når du befinder dig sikkert ombord i redningsbåden, vil du sikkert gerne hjælpe dem der endnu ligger i vandet. På samme måde vil vi også gerne hjælpe dem som stadig kæmper for livet i denne onde verdens "vande". Det er rigtigt at der er mange som afviser vort budskab, men så længe Jehova viser tålmodighed, har vi pligt til at give dem mulighed for at "nå til en sindsændring" og således få håb om frelse.
(2 Peter 3:9)

Ved at forkynde den gode nyhed for alle vi kommer i forbindelse med, øver vi retfærdighed på en anden måde, som også har betydning: Vi viser at vi ikke er partiske. Som vi tidligere har været inde på, er "Gud ikke ... partisk, men i hver nation er den der frygter ham og øver retfærdighed, velkommen for ham". (Apostelgerninger 10:34-35) Hvis vi skal efterligne Guds retfærdighed, må vi ikke dømme folk på forhånd. Vi må forkynde den gode nyhed for alle uanset deres race, sociale status eller økonomiske omstændigheder. På denne måde giver vi alle som vil lytte til den gode nyhed, mulighed for at tage imod den. (Romerne 10:11-13)

Hav en god dag.
______________

"EVANGELIUM er et græsk ord, der betyder "godt (glædeligt) budskab" (jfr.Es.61,1) og i N.T. anvendes om frelsesbudskabet: at Messias nu er fremtrådt for at bringe det længselsesfuldt ventede Guds rige."
(Ordforklaringen til den autoriserede oversættelse af 1948, side 339)

Evangelium oversættes i Ny Verdenoversættelsen med god nyhed. -> http://www.watchtower.org/bible/index.htm