evighedsfader /fredsfyrste

evighedsfader /fredsfyrste anonym Kristen
underfuld rådgiver, alfa og omega ( begyndelsen og enden ).Snddru, Guds ORD.
REtfædighedsforkæmperen som er Guds Søn, Talsmanden sendt ti sin første kirke Pinsesøndag. også kaldet Hilligånden, hvormed han ikke som han selv sagde det til Apostlene " jeg vil ikke efterlade jer faderløse, men sender jer talsmanden)
Hvem kan sige at disse Gaver vil for stumme når han siger at han, netop i de sidste tider ydgyder sin ånd over alt kød, som tror og tjener Herren.
Jesus siger , at han vidner om faderen som har semdt ham, og når man har set ham, har man også set Faderen, for Faderen ,Sønnen ogHelligånden er et.
Jesus Kristus "Mesias", som betyder den salvede, Verdens eneste Frelser,
Jesus siger selv at der ikke på jorden eller i Himlen er og blirnoget andet navn, hvorved,
der findes frelse. Om dog alle kunne forstå at hvad vi end kalder skaberen,
Så er og blir han i FADERNS SØNENS OG HELLIGÅNDENS NAVN.

Kongernes Konge Sandru ord
Med navnet SAndru,

Stavefejlne, er maskinenes skyls. Og hvad Jeg, dig og alle der tror, ellers har af skyld, ja så er der kun EEn som kan rense os, for al skyld, dersom vi i tro tager imod Jesu ord, og beder om tilgivelse for al vor skyld.
AMEN

Guuds nav betydning Alm. kristen tro
Jeg ER, kan sættes foan alle de navne og betegnelser, som jesus selv nævner sig ved.
Hvad så ellers andre kalder, sig somvidne for, men hvis ikke Jesus er vejen sandheden ig livet, Hvem er JAHVE så ?,
er Jesus ikke opfaret til himmelsk, efter fyrretyve dage på jorden efter, opstandelsen , påskemorgen, Hvem er så JAHVE, Og er det ikke derfa han sender talsmanden, HVEM er JAHVE ?
Og er det ikke på Himmels skyer, at skal komme igen, Hvem er så JAHVE. JAHVE betyder JEG ER, de ord som kan sættes forsn, alle Jesu vidnesbyrd om Faderen.
" Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mindesciple, idet I døber dem i Faderens Sønnens og Heilligåndens Navn,og idet I lære dem at holde alt, det som jeg har lært ( befalet ) jer. Og se jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.

Jesus siger Jeg er Vejen sandhed og livet. Og begyndelsen og enden . og han lever i evighedernes evigheder..

Nu er der nok en del der ville protestere, hvis de jalmar
´[s]


... ellers frekventerede dette debat-forum.

Sandheden er jo alt andet lige, at uanset hvad du tror på, så mener størstedelen af denne verdens befolkning at du har ladet dig narre ind i en helt umulig religion, og eller en fordrejning af Guds eget Skrift, afhængig af hvad de ellers selv Tror på - Der er jo nærmest sindsyg mange muligheder at tage af, nogle har påstået, at der faktisk var over 5000 måder man kan tilbede en eller flere guder på samt et par stykker af dem der mener en tilbedelse af Gud er spild af tid.

Den væsentligste årsag til jeg intervenerer, er i bund og grund udtrykket "SANDDRU" (som jeg gætter på der skulle have stået) - For de facto er der To begreber man ikke kan blande samme, er det begrebet SAND i alle dette ords afskygninger i forbindelse med begrebet TRO.

At du Tror sådanne vil jeg godt respektere, at DU mener det er GUDS Ord, vil
jeg også gerne respektere - Men at det er "Sanddru, Guds ORD", der protesterer jeg,
for der findes kun en form for "Sandhed" - og den er ikke kompatible med begrebet Tro - !

Altså ifølge min opfattelse [;)]

Med venlig hilsen
[:)]
jalmar

Jeg ER, kan sættes foan alle de navne jesus nævner jalmar
´


... Det er ikke helt det der står i Bibelen "Alm. kristen tro".

Der skal du skelne mellem hvad Jesus Kalder sig selv som JEG ER i skriftet "EGO EIMI"

Når Jesus siger "EGO EIMI" = "JEG ER" - så har du ret -
Men i en del skriftsteder står JEG ER ikke for Jesus selv der vil så et sted i teksten i nærheden stå "HOTI" ??? "EGO EIMI" -

I følgende kan du se forskellen:

John 8:28: tote gnosesthe HOTI ego eimi - Ikke Gudsnavnet!

John 8:58: prin Abraam genethai EGO EIMI - Her ER det Gudsnavnet!

Og dette specielle vers John 8:58 -
viser faktisk direkte tilbage til 2.Moseb.3:14 og vice versa
Derfor er dette vers så akavet grammatisk stykket samme.

Er der altså nogle der siger [;)]

Du kan læse om det f.eks. her:

http://vintage.aomin.org/EGO.html


Med venlig hilsen

jalmar