Få indblik i Guds uudgrundelige visdom!

Få indblik i Guds uudgrundelige visdom! traellen
Den hellige hemmelighed * (se nedenfor) er et betagende vidnesbyrd om "Guds alsidige visdom". (Efeserne 3:8-10)Tænk på den store visdom Jehova har lagt for dagen ved at han først blot fremsatte denne hemmelighed og dernæst lidt efter lidt åbenbarede den. Han har viseligt taget menneskenes begrænsninger i betragtning og givet dem lejlighed til at vise hvad der bor i deres hjerte. (Salme 103:14)

Jehovas uforlignelige visdom kommer også til udtryk ved at han valgte Jesus som konge. Ingen anden skabning i universet kunne være mere pålidelig end Jehovas søn. Mens han var et menneske af kød og blod, kom han ud for mange slags vanskeligheder. Han forstår til fulde menneskenes problemer. (Hebræerne 5:7-9) Det samme gør Jesu medregenter. I århundredernes løb er både mænd og kvinder af alle racer og sproggrupper og med vidt forskellg baggrund blevet udvalgt og salvet. Der findes simpelt hen intet problem som den ene eller den anden iblandt dem ikke har mødt og overvundet. (Efeserne 4:22-24) Det vil blive en fryd at leve under disse barmhjertige præsters og kongers styre!

Apostelen Paulus skrev: "Den hellige hemmelighed som har været skjult siden de tidligere tingenes ordninger og siden de tidligere generationer ... er ... blevet gjort kendt for Guds hellige." (Kolossenserne 1:26) Ja, Jehovas salvede hellige har fået en dyb forståelse af den hellige hemmelighed, og de har givet millioner af andre, deriblandt os, del i deres indsigt. Jehova har "gjort os bekendt med sin viljes hellige hemmelighed". (Efeserne 1:9) Og vi har den forret at gøre endnu flere bekendt med denne underfulde hemmelighed så de også kan få indblik i Jehova Guds uudgrundelige visdom!

Hav en god dag!
________________

* Den hellige hemmelighed åbenbares:
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=750894
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=752211
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=753274
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=754233
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=755194
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=756220

Hvordan kan man nu vide det? Dirk
Hvis du bad mig om en forklaring om et eller andet, og jeg gav dig den MEN blot et par dage efter gav dig en ny forklaring, endda modsat den første, og derudover gav en tredje forklaring, hvad så? Din tiltro til mig ville sandsynligvis ligge på et meget lille sted. Når nu jeres tro og gode træl har præsteret just det samme med forklartinger på tingene i årenes løb, hvad så? Er der så den samme mistillid? Jeg kender godt svaret, men det er et klart udtryk for, at I ikke er det mindste kritiske over for jeres eget, noget I ellers beder andre om, at undersøge deres tro for at se, om den nu også er den rigtige. I skulle være de sidste til at komme med en sådan opfordring.

Venlig hilsen, Dirk