Førerbunkeren snart væk

Førerbunkeren snart væk Fru Nielsen
Ja, så måtte det jo komme.
VK og DF har spillet fallit overfor vælgerne, som har gennemskuet deres snyde-politik, og deres bevidste manipulation med det danske folk.
Danmark er for socialdemokraterne og deres allierede. Lad os stå mere sammen om dem, og få en ny regering med Helle Thorning i spidsen.
V.H. Fru Nielsen

hvad Hassan
2. G udlændingen og fupflygtningen lady-scumbag spammer videre med et nyt navn.
Udgifterne til de af asocialkammeraterne importerede fupflygtninge skal reduceres, og det sker ved hjemsendelser af disse "flygtninge". Det er måske det fupflygtningene frygter snart vil ske.

den ny Anker socrates
Ja en ny Ødeland.

Det vil tage Thorning max. 6 år at køre landet i sænk -og så begynder de at låne igen. Fuldstændig, som i de gode gamle dage - giv det 12 år og de borgerlige starter forfra med at rette landet op.

hvis det går efter din mening, men forhåbentlig er befolkningen klogere, og nogle har lært lidt, og fået fortalt lidt, eller læst lidt, eller blevet lidt mere snusfornuftige - vil jo vise sig??

Ak ja Suk
Een meningsmåling umiddelbart efter en stærkt eksponeret (og nok også overdrevet) dækning af en flok utilfredses mennesker....

Skulle vi så også regne med, at Torning Shcmidt går som formand, hvis hun så falder i meningsmålingerne igen?

Lad os se om et halvt år, når der er andre sager, som optager medierne, så kan det være at det er Jelved eller Pia, som har fremgang.

Desuden drejer det sig ikke om der er penge eller ej. Pengene er der (ja på endog med skattestoppet), men kommunerne er blevet pålagt at begænse forbruget (så kan man lide det eller lade værer). Kommunerne bestemmer selv om de vil bruge pengene på kunstværker og prestigeprojekter, eller børnepasning og kloakker.

I sænk mohamed
Idioten og fupflygtningen lady-red(fr. nielsen) savner sit forbillede Anker Jørgensen. Han var en ekspert i at fylde landet op med fupflygtninge og samtidig køre landet i sænk.

Kan forstå at du også den.glade.socialist
har hørt lidt - men ikke af folk der ved noget.
har læst lidt - men ikke fra uvildige kilder.

Og når nu det forholder sig sådan, så kan man jo ikke bebrejde dig, at du selv går og tror på det.

Men i længden må du altså trods alt prøve at læse historien op, så du også selv er velbevandret ud i nyere dansk historie.

Hvad skal vi rodvad
med kommunerne når de kun skal administrere regeringens vilde løfter, kan da regeringen selv tage ansvaret for minimalstaten.
Jeg er enig i at ingen kan bruge en meningsmåling til at triumfere, det er når man står i stemmeboksen det hele bliver afgjort.

Du tager fejl den.glade.socialist
men mon ikke du selv ved det?

For du har ret i, at der er rigelig med penge i samfundet trods skattestoppet. Derfor S har givet garanti for, at der ikke vil ske yderligere skattestigninger. Også derfor at man kan give garanti for at man ikke behøver at lade taksterne til transport m.m. stige.

Men du har ikke ret i at kommunerne selv bestemmer hvad pengene skal bruges til. Der til har VKOflertallet jo vedtaget alt for mange love der ned i mindste detalje bestemmer hvad midlerne skal bruges.

Og som har garanteret, at hvis ikke kommunen vil leverer ydelsen, så kan man jo bare vælge et privat alternativ og tage kommunens midler med sig.

Så de sidder fast i det skruestik som man har ønsket at anbringe dem i.

Skal vi nu ikke glæde os den.glade.socialist
over at der i 7 måneder har været konstant tilbagegang for regeringen og støtteparti. Det er jo trods alt ikke så dårligt.

I den samme periode har vi oplevet, at Fjoget er blevet så bange for at tabe det kommende valg, at han har ændret sin politik ganske betragteligt.

Først gik han med til at sætte den offentlige stigningstakt op fra 0,5% til 1,0%. Ikke nok, men dog bedre end hvis den ikke var steget.

Det skete efter at S begyndte at gå frem i meningsmålingerne.

Så annullerede han løftet om skattenedsættelser, fordi han vidste at han ikke ville kunne vinde et valg der vil stå mellem lavere skat eller bedre offentlig service.

Kæmpeskuffelse for de borgerlige tilhænger - bare spørg de konservative og de liberale der tør mene noget i venstre.

Da intet af dette hjalp på hans tilslutning, så skulle vi pludselig til at føre en bedre miljøpolitik. Og er der noget der har gjort ondt, så er det lige netop at skulle erkende at hans politik i 8 år på dette område har været en fiasko.

Og for at sætte rigtig trumf på, så skal der nu også satses på en bedre u-lands-hjælp til de fattige lande i Afrika. Indtil nu har det jo bare været nødvendigt at ændre i handelsvilkårene for disse lande, men nu skal de virkelig hjælpes.

og da dette heller ikke har været nok, så vil der fra næste år blivet givet bedre forhold til kommunerne, så de ikke behøver at skære i den offentlige service.

Så hvis ikke meningsmålinger betyder noget, ja så ved jeg ikke hvad der gør.

Så vi vil i de kommende måneder se en presset regering der igen og igen vil komme med nye spin-udspil for at se om der ikke er et eller andet der vil kunne hjælpe på deres tilslutning.

God til Hassan
De røde partier er gode til at køre økonomien i sænk og importere en stor mængde økonomiske flygtninge, der er kommet til landet for at leve af danskernes penge. Hjemsendelser af "kulturberigerne" er løsningen.

Socialistdrømmeverden Hausser
Du praktiserer stadig en lemfældig omgang med sandheden ser jeg. Men du har nok ret, det var Højrefløjen som skabte en kæmpe offentlig gæld ved at øge den offentlige sektor helt vildt. Undrer mig du ikke stemmer liberalt..
Fantast er hvad du er.

Og hvad kan du bruge Socialdemokraternes irene54
garantier til?

Ikke en dyt.

Bare et lille eksempel - Nyrup Rasmussens tale om at der aldrig bliver rørt ved efterløn - og hvad er der sket siden?

Ja, jeg spørger bare .............

Det glæder os muslimer Imamen
Alle muslimer glæder sig til at de radikale og socialdemokraterne får regeringsmagten, så får vi muslimer også mere magt og indflydelse

Muslimske familier glæder sig til at vi kan sammenfører vores familier, der er vel ca. 40-50000 familie medlemmer der venter på at komme ind i Danmark, når denne her racistiske regering falder

Han gjorde regning uden vært rodvad
Han vidste ikke at Fogh og Lykketaft lavede aftale om reduktionen. Lykketoft fik overbevidst ham om at de kunne sikre sig mod at Fogh ville fjerne hele efterlønnen.
Dersom du er bitter over den reduktion der kom i Nyrups tid, hvorfor støttet du den nuværende på sigt, fjernelse af hele efterlønsordningen?

Han måtte bøje den.glade.socialist
sig for at vælgerne havde sammensat et folketing med et flertal af partier der ville afskaffe efterlønnen?

Hvad var DFernes undskyldning for at gå med i et forlig som forhøjede efterlønsalderen før sommerferien?

Du er ikke rodvad
muslim, dit tonefald røber at du er nationalist, for du bruger samme metode som dit idol brugte i 30erne.

Selvfølgelig den.glade.socialist
vidste han da godt hvad der blev indgået finanslovsforlig om.

Men det ændre jo ikke på, at der var et klart borgerligt flertal for at afskaffe efterlønnen.

Ved af lave trods alt små ændringer i efterlønnen, fik han til gengæld garanti for at den ikke blev afskaffet.

Og han sørgede for at den først og fremmest kom de kommende efterlønsmodtagere uden egen pensionsformue til glæde og gavn.

Og han fik gennemført sit ønske om udstedelse af et efterlønsbevis når folk fyldte 60 år.

Men gud ved hvornår de borgerlige som stemte for at komme af med efterlønnen bliver trætte af at lave deres historieforfalskninger.

Hvormange DFere den.glade.socialist
er det som prøver at udgive sig som muslimer?

Jeg tror kun det er 1-2 af dem som er så dumme, men man kan jo aldrig vide sig sikker.

Hvorfor svarer du så den.glade.socialist
aldrig med konkret viden?

Fortæl os nu om hvordan resultaterne var under VKR-regeringen.

Fortæl os nu om hvor stor succes som Hartling havde som statsminister med sine ufinansierede skattelettelser.

Fortæl nu hvad der var Schlutter regerings målsætninger for deres økonomiske politik og fortæl så hvordan det kunne være de måtte jage tusindvis af mennesker på tvangsauktion som følge af at deres politik slog fejl.

Og fortæl os så lige hvad man gjorde for at bekæmpe den største arbejdsløshed landet har haft i mands minde.

Og slut så med at fortælle hvordan det gik med statsgælden under VKR, Hartling og Schlütter og Nyrup.

Men det er måske for pinligt for dig at fremkomme med disse oplysninger.

Ja så bliver resultatet jo bare det sædvanlige - du forsvinder over i en anden debat hvor du gentager din udlægning af historien.

Ja for Hausser
..det er overvældende som du kaster omkring dig, med konkrete facts fra dine uafhængige kilder.

Du mangler en fundamental forståelse for de samfundsøkonomiske mekanismer og reaktioner som uvægerligt vil forekomme når du foretager forskellige politiske handlinger. Der forekommer en del paradokser heri, og der forefindes altid følgevirkninger, positive som negative. Har ikke tid eller lyst til at forklare dig hele teorien bag dette, men i nedenstående belyses dette i forhold til den rette kontekst.

Den offentlige gæld steg med over 28 mia. kr. om året under Anker Jørgensen som følge af et overforbrug indenfor det offentlige. Gælden steg næsten lige så meget under Schlütters regeringsperiode, MEN efter et årti hvor folk havde familiariseret sig med de mange nye offentlige goder så er det altså svært at ændre og stoppe denne uheldige tendens fra den ene dag til den anden.

Det er dog elementært at efter man har brugt mere end man har haft råd til, så må man spare. Dette er som udgangspunkt ikke en ønskværdig situation, rent samfundsøkonomisk (det er sjovere at bruge end at spare) da det hæmmer udviklingen, men er ikke desto mindre et nødvendigt onde. Ved at indføre kartoffelkuren og hæve renten, dæmpede man det private og offentlige forbrug og herigennem også inflationen og forbedrede konkurrenceevnen. Dette vendte på sigt, den uheldige udvikling DK var havnet i.

Politiske beslutninger vil altid have konsekvenser, da aktion og reaktion altid vil have følgevirkninger. Derfor gælder det om at finde den løsning som gavner landet og befolkningen bedst muligt. Dette vil medføre ofre, såsom personerne som var nødt til at sælge hus og hjem i 80erne men du glemmer at politikken var foranlediget af en uansvarlig socialdemokratisk politik de foregående år. Husejerne kunne takke venstrefløjen for deres situation.

Husk endvidere på at et middel til at bekæmpe arbejdsløshed, IKKE er at udvide den offentlige sektor (overførselsindkomster og yderligere service). Pengene vil således stadig komme fra det offentlige. Ved at tisse i bukserne får man kun varmen på meget kort sigt

Kan igen ikke forstå du ikke vil vedstå dig din politiske arv, men håber du har lært noget, ellers må du sige til.

Det var godt nok en overraskelse den.glade.socialist
for første gang - godt nok meget langt inde i et ellers kedeligt indlæg - måtte du vedkende dig, at Schlutter skam under helt andre konjekture havde gældsat Danmark mindst lige så meget som under Anker.

Kunne vi så få dig til at forhold dig til hvad der skete under Hartling?

Kunne vi også få dig til at give et godt bud på hvad der skulle være sket med de arbejdsløse under Anker og Schlutter, nu når du gerne ville have haft en mindre gældsætning?

Som det store økonomiske lys du er, så kunne du måske alligevel efter måneders vægring begynde at blive konkret?

Jeg må desværre skuffe dig Albertz
Dette parti har forlængst udspillet sin rolle, desuden har dets leder Helle Thorning absolut intet format og lederevner.
Så det sker aldrig.
Stol trygt på det !

Du mangler konteksten. Hausser
Du forholder dig jo ikke til det jeg skriver, ellers vil du kunne læse, at grunden til at gælden steg under schlütter, skyldets det der var gået forud, altså Ankers regeringsperiode.

Når du ikke kan tillade at privatforbruget stiger, vil regeringen tjene mindre og som følge heraf, ikke kunne reducere gælden. Dette er trist, men desværre nødvendigt nogle gange.
Dette sker altsammen som følge af de gensidige påvirkninger i de økonomiske parametre jf. det tidligere indlæg.

Det man skulle have gjort under Anker Jørgensen, var at stimulere privatforbruget ved en nedsættelse af renten og skatterne. Herigennem kunne erhvervslivet vokse og arbejdsløsheden reduceres. Den udgift som så ville blive en indtægt som følge af den bedre beskæftigelse, ville have kunne finansiere investeringer i den offentlige sektor. Dette ville have betydet at 80ernes besparelser havde være overflødige, den offentlige gæld havde været langt mindre.
Det nuværende serviceniveau i den offentlige sektor ville endvidere været blevet opnået igennem inkrementelle og gradvise forbedringer, fremfor det historiske kvantespring som økonomien ikke kunne understørre og som vi stadig betaler af på.

Hej Rodvad irene54
Jeg er såmænd ligeglad om efterlønnen bliver eller ikke.

Det var bare et nærliggende eksempel på overholdelse af Socialdemokratiske garantier.

Til Imamen irene54
tør man spørge hvilken race Muslimerne tilhører?

Det kan godt være min viden er forældet, men om du vil det eller ej, tilhører vi samme race indenfor menneskeheden.

Du fatter som sædvanlig ingenting Hans Kurt
Nogen har åbenbart glemt at fortælle dig at man skal åbne vinduet når man arbejder med organiske opløsningsmidler.

Hausser giver dig en meget præcis beskrivelse af hvad der skete under hhv. Anker og Schlütter samt af hvorfor Kartoffelkuren var nødvendig, og hvad gør du - udover at demostrere du overhovedet ikke har fattet indlægget formår du dælme også at tilskrive ham en masse ævl, som han aldrig har sagt.

Du kan åbenbart ikke li' at hans økonomiske indsagt er langt større end din, og så gør du li'som BUPL og Socialisterne: Opdigter et par løgnehistorier for at flytte fokus væk fra din egen dårlige sag og pinlige uvidenhed, men du er gennemskuet Kammerat Stalin.

Du har samme problem, som du anklager Fogh for - du vil ikke indrømme når du har taget fejl eller er overmatchet, som tilfældet er her og derfor fremstår du så ynkelig og patetisk, som dine indlæg i øvrigt giver udtryk for du er.

Altså den.glade.socialist
skulle han have videreført den politik som Hartling førte i sin korte regeringsperiode.

Hvordan var det nu resultatet var af hans skattenedsættelser?

Flere i arbejde?
Overskud på statsfinanserne?
Overskud på betalingsbalancen?

Tak den.glade.socialist
det er dog det pæneste og sødeste du har sagt længe.

Kan vi gøre noget for at holde humøret oppe hos jer på den tabende højrefløj?

Man bør aldrig den.glade.socialist
udstede garantier for noget man ikke har indflydelse på.

Dels er det jo ikke troværdigt og dels er det jo fuldstændigt ligegyldigt.

Ingen årsag Hans Kurt
Det tager jeg som et udtryk for at du ikke har nogen modargumenter.

Der er ikke valg før omkring primo 2009 - inden da vil venstrefløjens løgne, splittelse og manglende politiske program blive ubønhørligt udstillet, så jeg føler mig ingenlunde på taberholdet.

Eller den.glade.socialist
som udtryk for at jeg ikke nødvendigvis behøver at skrive de samme svar igen og igen.

Du snakker igen uden om. Hausser
Hvis du ikke forholder dig til noget af det jeg skriver, og blot snakker udenom så virker du ærligt talt useriøs.

Dit spørgsmål mht til Hartling-regeringen afslører igen din mangel på viden omkring samfundsøkonomi. De økonomiske parametre er dynamiske størrelser og du ændrer ikke verden på en dag eller to. Effekten er langsigtet og når du fører en aktiv økonomisk politik, så er du nødt til at tænke på mere end det umiddelbare perspektiv. Men ja, Anker burde havde reduceret skatten og sænket renten.

Nu har du stillet mig så mange spørgsmål og jeg har tålmodigt svaret for mig, mens ud har undveget gang på gang, men svar mig så venligst på dette simple spørgsmål. Under Anker Jørgensens regeringsperiode, var der på da en stigning i de offentlige udgifter som en konsekvens af en stigning i velfærden?

Så blev der stille. Hausser
Skulle vi bruge fodbold terminologí, så er du vist en angriber som ikke gider løbe tilbage og forsvare. Du vil helst bare skyde på mål og så må andre påtage sig forsvarsopgaverne..