Fakta om krig

Fakta om krig modild
"Never think that war, no matter how necessary, nor how justified, is not a crime": Ernest Hemingway

Den er egentlig ikke længere. Ingen undskyldning nødvendigt.

Jo mere naturlig krig bliver for os, jo mere forrået bliver vores sind.

V.H. Modild

jaja anonym
nu var han en drukkenbolt

Join the army PeopleAgainstPeace
Join the army
meet interesting people
and kill them

I fredstid sætter man psykopatiske mordere i fængsel
I krigs kalder man dem helte og hænger medaljer på dem

Tænk, hvis der blev krig
og ingen gad komme

Ingen nye atomraketter
før de gamle er brugt

Hvis fred kun kan opnås igennem krig
så er vi mange, der er imod fred

Link: http://www.peopleagainstpeace.net/film.htm

Er du også useriøs,... anonym nr. 2
... når du sover?

Det var godt skrevet. enoch.ben.enoch
Det var godt skrevet Modild.

Alligevel foretrækker jeg krig fremfor almindelig slagtning af uskyldige mennesker.

Dog, jeg mener stadig det var godt og rigtigt skrevet af dig, men der mangler noget i din udlægning.

Enoch

Ja - er det ikke fantastisk dulkis
hvad han præsterede alligevel?

Du må da virkelig kunne "nå loftet" - for du drikker vel ikke?

nå ja jhgkkgukg
Undgå indlæg, der indeholder kopieret materiale

Ja, i almindelighed galemathias
Kan vi sagtens være enige i moralen.

Men der mangler som sagt en del i udlægningen.

Nemlig menneskets ret til at forsvare sig mod overgreb.

Jeg er enig, men enormtpudsigt
jeg er nu glad for amerikanerne ikke tænkte sådan da europa, var ved at blive indlemmet i det tredje rige.

Korrekt, men.... Enoch
Ja, det har du ret i, men......

Jeg tænkte på, at dersom man vil krig og terror til livs, skal der oplysning og oplysning til.

Der skal korrekt historieforskning og undervisning til og ikke mindst en grundlæggende indlæring i demokratiske principper.

Ellers må vi ty til at forsvare os af nødværge.

Enoch

Forråelse modild
Verden har opfundet mange "hvis" og "men" samt nye begreber, for at kunne bekrige hinanden.

I dag kan vi føre krig under parolen "Humanitær indsats" uden iøvrigt at have problemer med det modsætningsfyldte i, at civile ofre er resultatet.

Vi har ligeledes en ide om "forebyggende indsats", der også skal retfærdiggøre krige.

Forråelsen er tydelig når vi ligeledes kan erfare, at de internationale rammer vi alle skal virke under, for ikke at blive for brutale, kan overtrædes og tilsidesættes, i en "god" sags tjeneste. Senest har Israel f.eks. smadret elforsyningen i Palæstina, hvilket er helt klart en overtrædelse af reglerne for "god krigsførelse". Det er et angreb direkte på den civile befolkning, og medfører ufattelige lidelser udover det faktum, at det er farligt, at befinde sig i et krigsområde.

Forråelsen er tydelig også, når man anskuer den manglende stemme, der skulle sige "hov hov" det var ikke nødvendigt. Proforma statements bliver ganske rigtigt givet, men ingen handler, da det jo er "lidt retfærdigt".

Vesten fører ikke forsvarskrige for tiden, men alene angrebskrige. Vi er at betragte som kriminelle, ifølge Hemmingway.

V.H. Modild

I krigen mod terrorisme 1-2-3
... er alt åbenbart blevet en go-go. Irak, Tjetjenien, Libanon, de besatte områder osv.

Jeg tror at intentionen om at have multilaterale institutioner til at regulere nationers adfærd, efterhånden må siges at have spillet fallit. Magt tæller og kan man få organisationerne med på den, er den god nok. Kan man ikke, gør man bare hvad der passer en alligevel!

1-2-3

Forbyd kriminel zionisme Jusny
Krigen er jo ikke naturlig lige her- krigens politik er - naturlig, lige her - derfor det er måske snarere vores demokratiske principper og mekanismer som degenereres udi forråelse - for enhver uret foretaget af demokratiet , er vel samtidig en indirekte underkendelse af demokratiets eksistensberettigelse(når dettes eksistens er direkte relateret til lovlydighed og retfærd, som det synes at være tilfældet med de vestlige demokratier)
Krigen er ikke naturlig lige her, vi har ikke krigsfly der lavtflyvende gennembyder lydmuren klokken 03.05- 03.48 tre til fire gange hver nat- og derfor oplever vi heller ikke at vi og vore børn tisser mere i sengen, eller at vi i øvrigt bliver fysisk og socialt påvirkede af det der.
Krigen er ikke lige her- et statsligt militær har ikke bombet vores tv stationer, skoler, veje, vandværk, elværk, ministerier, skadestuer (noget der ville blive karakteriseret som terrorisme- hvis det ikke var et prozionistisk (religiøst fanatisk/sociopatisk) statsligt indoktrineret propaganderet manipuleret militær som trods den demokratiske legalt forpligtende accept af den internationale humanitære lovgivning begik disse bombninger)

FOR MENNESKERETTIGHEDER I PALÆSTINA
FOR MENENSKERETTIGHEDER I AFGANISTAN
FOR MENNESKERETTIGHEDER I IRAK

FOR MENNESKERETTIGHEDER OG ISÆR OG SÆRDELESHED MENNESKERETTIGHEDSFORPLIGTELSER TIL ZIONISTER

(hvordan kan befolkningsgrupper implementere menneskerettigheder når deres infrastruktur udsættes for krigsforbrydelser?)hvordan skal demokratiet kunne fungere når militære supermagter begår krigsforbrydelser mod infrastrukturen?Hvordan og hvorfor kan samme militære suopermagters medier og diplomater samt politikere kræve mere demokrati og menneskerettighedsobservans når infrastrukturen er udsat for ødelæggende angreb af samme militære omend demokratiske supermagter ? - henholdsvis det zionistiske regime og usa !

Jeps modild
det er mageløst. Man påberåber sig FN-resolutioner, der er i ens eget kram, medens man med den anden hånd afviser dem, man ikke kan lide.

Det er dælemene en farlig udvikling.

V.H. Modild

krig er illegalt elven
Meget tyder på, at retten til "humanitær intervention" vil blive fremmanet endnu mere fremover, nu hvor påskuddene fra den kolde krigs tid ikke mere er effektfulde. Nogle gange vil man komme med juridiske forklaringer, andre gange måske ikke, og andre gange igen løgne , påskud og dårlige undskyldninger som masseødelæggelsesvåben, terrortrussel ( Bush doktrin ), humanitær indsats .

I sådanne tider kan det være nyttigt at huske på respekterede kommentatorers synspunkter - for slet ikke at tale om Den Internationale Domstol, der har afgivet en kendelse i en sådan sag. Kendelsen blev afvist af USA, og dens substans slet ikke videreformidlet.

Nogle af de mest respekterede, når det kommer til internationale affærer og international ret, er Hedley Bull og Leon Henkin. Bull advarede for 20 år siden:.

"Hvis enkelt-stater eller grupper af stater opkaster sig som autoritative dommere over verdens fælles bedste uden at tage hensyn til andres synspunkter, vil det udgøre en trussel mod den internationale orden og dermed mod effektiv handlen på dette felt."

I et standard-værk om international orden skriver Henkin:.

"Pression, der undergaver forbuddet mod magtanvendelse, er sørgelig, og argumenterne for at legitimere magtanvendelse er ikke overbevisende men derimod farlige .. Krænkelse af menneskerettigheder er alt for almindeligt, og hvis det blev tilladt at håndtere dem ved hjælp af magt udefra, ville der ikke være nogen lov der forbød, at hvilken som helst stat kunne anvende magt over for stort set enhver anden stat. Efter min mening må menneskerettigheder forsvares og uretfærdigheder håndteres med andre, fredelige midler, ikke ved at åbne op for aggression og knægte grundprincippet i internatonal ret: at krig er illegalt og magtanvendelse forbudt."