Fascismen sniger sig

Fascismen sniger sig modild
ind på os. Ikke fra den kant mange tror, men fra os selv.

"...i følge den aftale, de endte med at indgå med præsidenten, og som Repræsentanternes Hus vedtog i går, kan USA genoptage de militære domstole. Præsidenten kan fængsle nærmest hvem som helst, lige så længe han vil, uden at sigte dem.

Han kan egenhændigt beslutte, hvilke forhørsmetoder han anser for passende. Afgøre, hvad der er tortur, og hvad der ikke er – og i øvrigt hemmeligholde disse metoder. Et forslag fra Demokraterne om at udvide krigsfangernes juridiske rettigheder faldt.

Ikke alene har præsident Bush med denne lov undermineret det amerikanske retssamfund og de mere end et halvt hundrede år gamle Genèvekonventioner. Han har også foræret sejren til de terrorister, som han påstår at ville bekæmpe, eftersom deres højeste mål netop er at undergrave de vestlige retsstater. Dermed har han også givet køb på USA’s moralske integritet, som ville have været et vigtigt våben i terrorbekæmpelsen." (Leder politikken i dag)

Sådan er fascismen faktisk i sit endelige udtryk. Det er selvfølgelig meget mere, men denne måde at gribe magten, så ingen kan blande sig, er hvad de "dygtigste" fascister gennem historien har drømt om. Det er den ultimative kontrol, der her udspiller sig.

Danmark vil formodentlig snart følge "stien" videre?

Hvor gik fornuften hen? Det er bare ikke godt.

V.H. Modild

Du har fuldkommen ret M.H.
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=206&posting=784260

En rigtig sniger....

;-)

Dine vanskeligheder modild
har tilsyneladende sat sig til tynd mave, huh?

Det er det jeg siger, skal der virkeligt argumenteres, er du væk.:)

At være skabs DF'er er ikke rart vel? Man skal balancere mellem sin modvilje mod "de andre" og den pæne facade... tsk det er ubehageligt, er jeg sikker på.:)

V.H. Modild

No matter what.............. Hahahihaha
........vil jeg til enhver tid foretrække vor "egen" fascisme fremfor tilbagestående islamisters.
Det er et valg mellem pest og kolera.

Ahhaaaaa! Hahahihaha
Oplyst socialist er altså= "Skabs DF'er" i dit univers?
Du er pinlig, ganske som manden skriver. Snak om argumentation.

Sikke noget rodvad
ævl, vi skal ikke vælge vore facister. Vi skal fravælge al fascisme, uanset om det er vor egen, eller noget der kommer udefra.
Vor egen fascisme er ikke et værn mod fremmed fascisme, kun at islamisterne har sejret, islamisterne hader demokrati, at indføre vor egen fascisme ville være at give dem sejren.

Du er velkommen modild
til at forsøge dig med argumenter.... du kan jo f.eks. prøve, at mene noget om den argumentation, der vel er i det indledende indlæg?

Eller er det for svært? :) Det er jo for mange langt nemmere alene at postulere.

Jeg ser frem til, at nogen mener, at der er et problem i min tilgang, man kan jo godt sige, at anvendelsen af begrebet fascisme er lige vel heftigt...:) Har du mod på at mene noget, eller er du som sædvanlig bare ude med den dårlige mave? :)

V.H. Modild

Det må hedde... Danskeren
...dine egne fascister og ikke vores egne fascister.

Hold venligst mig og mine udenfor. Ingen af mine er fascister.

delvist enig aben på omgang
Ja bushwacker er en farlig mand der underminerer demokrati og frihed i vesten og faktisk spiller bold med muslim-terroristerne.
Men hvad er alternativet?
At gå på knæ og tilbede helvedskulten i mekka og sige undskyld og blive omskåret??

Du kan selv være en helvedeskult Danskeren
I Johannes-åbenbaringen (kap. 13/v18) står der:
”Her kræves der visdom! Den, der har forstand, må regne på dyrets tal, for det er et mennesketal. Dets tal er 666.”

Kan du bevise, at du har visdom og forstand til at udtale dig om hvem, der står i satans og helvedes sold?

tralalala Anonym
tralalala

Bush er en dårlig præsident kaiogkaren
det er fastslået. Men alt kommer vel for en dag.

Det er din egen udlægning Realist
Danmark vil snart følge denne sti? - skriver du med spørgsmålstegn. Hvis Danmark ikke gør, falder din argumentation til jorden.

Godt nok har Fogh i bekymrende grad lagt sig på maven for Bush, men han har dog ikke fulgt ham 100% i ét og alt. Lad os håbe, det ikke bliver tilfældet her.

Det er forøvrigt mærkeligt, som begreberne bliver blandet sammen. Det, du refererer til Bush gør nu, har bekymrende lighed med forholdne på Cuba, i Nordkorea, det tidligere Sovjet, Kina m.v. Alle steder, hvor der er eller har været såkaldt socialistisk styre (læs diktatur). Men der hedder det åbenbart ikke facisme ...
(Det bekræfter forøvrigt kun det, jeg har sagt mange gange tidliger: Grunden til at den yderste venstrefløj ikke kan udholde den yderste højrefløj - og omvendt - er, at parterne i skræmmende grad minder så meget om hinanden. I tror I ser fjenden - men det er i virkeligheden jeres eget spejlbillede)

Nå - vi kan vel blot håbe på, at det bliver demokraterne, som løber med sejeren næste gang.

Det eneste modild
Der er min udlægnng er jo, hvorvidt Danmark vil følge den sti, der er anvist af storebror, men det er vel det du mener? :)

Jeg er tættere på sandheden, end du måske vil anerkende? Ingen bryder sig jo om tanken, at gode gamle Danmark skal tilegne sig fascistoide tendenser.... så i dag kalder vi det noget andet.:)

Vi stramer grebet om frihedsrettighederne ved at henvise til nødvendigheden af beskyttelse mod terrorismen, for nu at starte med den let forståelige. Terrorpakken er en ”genial” opfindelse, der flytter magt fra de demokratiske instanser til regeringen. Den personlige frihed er indskrænket, hvad enten vi kan lide det eller ej. Retssystemet er delvist blevet afmonteret sin nøgterne indflydelse i sager, der handler om de rettigheder en arressteret jo bør have. Vi er ikke hvor Bush har bragt USA, med det nye initiativ, men regeringen har tilegnet sig rettigheder, der er helt uforeneligt, med de principper, vi ellers hæver over vores hoveder, holder højt når vi skal vurdere os i forhold til ”de andre”.

I dag kan du læse på DR.:

” Forsvarerne i sagen mod de terror-sigtede unge fra Vollsmose har fået total mundkurv på i forhold til deres klienter. De må end ikke diskutere klientens egne forklaringer til politiet med klienten selv.”

Det er en ret så sej manøvre, vil jeg mene. Offentlige papirer bliver i stor grad fortrolighedsstemplet således, at den ellsers kendte lov om aktindsigt, ikke lige virker efter hensigten, det grelleste eksempel har vel været i sagen om muhammad-tegningerne, man afstod ikke fra at aflevere helt sorte papirer... alt var overstreget.:)

Regeringens afskaffelse af de mange råd ved dens indtrædelse banede vejen for et vidensmonopol uden sidestykke i moderne dansk historie. Indsættelse af folk med de rette holdninger i stedet for de tidligere. Lomborg er den mest kendte.

Regeringen har ligeledes institutionaliseret frygten for afskedigelser, hviket har dæmpet lysten til at sige noget, der divergerer med regeringens holdninger. En benhård tone overfor ”de andre” blev legitim, da det var nødvendigt for regeringen, at bruge DF som støtte for egen eksistens. Alle fornuftige mennesker ved, at dem vi bør fokusere på, er islamisterne forstået som de fundamentale muslimer, der anvender religionen Islam politisk, men den skelnen er det ligesom ikke rigtigt lykkes denne regering at lave, du og andre kan spørge jer selv hvorfor.

Fra regeringens støtteparti har vi set, at man gerne vil forbyde bøger, der divergerer med egen opfattelse, man mener endvidere, at folk der udtaler sig kritisk mod regeringen bør fjernes fra deres arbejde.:) Når retssystemet udsiger dom, man ikke er tilfreds med, miskrediterer man samme retssystem, og beklikker dets integritet.

Der er meget mere, som du sikkert ved. Det mageløse er, at de samme personer kæfter op, om kampen for de demokratiske værdier, når de skal legitimere deres kynisme overfor mennesker, der tilhører en anden kultur.... vi er på niveau med barbariet, vil jeg mene, og disse mange eksempler er indlysende kompatible med den officielle definition af fascismen. Den militære oprustning kan vi se, den autoritære styreform er tydelig, afmontering af demokratiske elementer som nævnt ovenfor, og sidst men ikke mindst, den rolige pegefinger, der vender mod ”de andre”, samt en omsorgsfuld pleje af frygten, den der afholder elleres fornuftige mennesker i at reagere mod disse udemokratiske forhold, der som jeg siger, er direkte sammenlignelige med fascisme.

Du og andre kan mene, at det ikke er fascisme, men det foregår, og det kan du/I ikke løbe fra. Jeg forundres alene over, at de samme mennesker der hyler op om demokrati, stiltiende deltager i afmonteringen af samme.

Det er hvad jeg kalder enfoldighed.

V.H. Modild

Skabs DFer???????! M.H.
Brilleabe kan du selv være!

Din "argumentation" er nu så porøs (faktisk ikke eksisterende) at du kun slynger bevidsløst om dig med beskyldninger om DF og at folk, der ikke mener det samme som dig skulle være psykisk syge.

Du synes fuldstændig at have mistet jordforbindelsen Modild.

Når du nu i fuld alvor kan beskylde folk som mig, Naser Khader, Elsebeth Gerner Nielsen og Elisabeth Arnold for at være skabs DFere viser du ikke bare en ubegribelig uvidenhed om dansk politik, men også en primitiv debatform som jeg ærlig talt troede at du var for begavet til. Jeg tog åbenbart fejl.

http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=206&posting=784396
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=206&posting=783365

Jeg er glad for modild
at du henviser til vores lille debat, den er lærerig i forhold til din debatform.:)

F.eks. kan du ikke, finde en sætning i mine indlæg, der siger, at den personrække du ridser op, er skabs DF'ere.:) Det er alene dig, jeg mener er skabs DF'er min gode mand.

Men det er ok, jeg har nu vænnet mig til dine angreb.:) Som alle kan se her, er du ikke ude med argumenter eller holdninger til indlægget, men alene til min person, hvilket kvalificerer dig til "knaldperle".

Hvis du hænger på i et par debatter, vil du finde argumentation for den danske fascisme. det kan blive lærerigt for dig.

Men tilbage til det det virkeligt handler om, hvad mener du i øvrigt om det indledende indlæg?

V.H. Modild

Det ville være fedt modild
hvis du rensede op i dine indlæg, inden du postede dem. De bærer præg af, at du befinder dig i en ophidset tilstand!

Det ser ikke godt ud, med alle disse store tomme "rum", hvor du i sidste øjeblik har slettet dine udgydelser.... formodentlig fordi, du lige nåede at se, at de ikke lige var gode, huh? :)

Jeg har stillet en del opklarende spørgsmål til dig, i forbindelse med hvad din holdning er til det ene og det andet. Kunne du mon deltage, eller er du nu, hvor mange andre er, ude af stand til at argumentere? :)

V.H. Modild