Fattige landmænd

Fattige landmænd ftg
Ifølge en rapport „havde den grønne revolution der over det meste af verden satte landbrugsproduktionen i vejret, sin pris: millioner af verdens fattigste bønder i Afrika blev endnu fattigere,“ oplyser bladet New Scientist. Hvorfor? I slutningen af 1950’erne begyndte man at dyrke højtydende sorter af hvede og ris for at afværge en truende hungersnød som følge af befolkningseksplosionen i verden. Men disse højtydende afgrødetyper skabte et overskud af korn som fik priserne til at falde. „De landmænd der havde råd til at dyrke disse nye sorter, kompenserede for de lave priser ved at få et større høstudbytte, men de der ikke havde råd, led store tab.“

Som du ved dulkis
så "er jorden rig. Findes der sult og nød så skyldes det svig"

Godt, dulkis, ftg
det har du ret i.