Femstjernede sygehuse

Femstjernede sygehuse girlpower
Fra oktober kan du vælge om du vil indlægges på et femstjernet sygehus frem for et trestjernet. Lars Løkke Rasmussen vil indføre et karaktersystem til at bedømme landets sygehuse, så patienterne kan se hvor gode de er.

Skalaen vil gå fra en til fem stjerner alt efter hvor dygtige lægerne er og hvor god hygiejnen og de fysiske rammer er.

Målet med systemet er at Patienterne skal kunne bruge bedømmelsen til at vælge sygehus, og de ansatte kan stramme op, hvor det er nødvendigt.

Hvad synes du om den ide?

Genial ide Peter Madsen
Det var på tide, at der kommer noget gennemsigtighed ind i sygehusvæsenet. Med de kolosale skatter vi betaler for bl.a. at have et godt sundhedsvæsen er det evident, at betalerne skal have indflydelse på, hvilket sygehus, man vil vælge. På denne måde animeres læger og andet personale til at oppe sig og undgå de fatale brølere, som kan koste patienterne både liv og helbred.
Hip hurra for den gode ide.

formidable memmory
Gennemsigtighed? Hvis det var den rette løsning vil jeg kalde L Løkke Rasmussen for genial. systemet er så uigennemskueligt, som noget.Det handler desværre ikke kun, om at skære i de menneskelige resourser( personale), for deri ligger den største trussel for fejltagelser og fejl, i forhold til patient byrden. Nej, saml ekspertisen, strategiske steder i landet, som det er visse stede, og sørg for ordentlige nomeringer, og god ledelses styring

Operationer udelukkes bevidst Asbjørn Holm
Tjah, hvis jeg var kirurg, og nu stod til at skulle tage stilling til at opererer en pationt, med høj sandsynlighed for dødelighed, ville jeg ikke tage chancen, og hive nuveauet ned med færrer stjerner.

For så straffes man for at tage chancer, hvor patienten uopereret alligevel ville dø.

Og mange flere privathospitaler Peter Madsen
Hvis hospitalets eksistens er truet, hvis der sker for mange fejl og svigt, vil det automatisk være med til at løfte standarden for personalet

uacceptabel Hovsa da
En konkurrence hospitalerne indbyrdes vil i sidste ende forringe kvalliteten for patienten og jeg betaler med glæde min skat

Bestemt ikke - da Peter Madsen
Kun fri konkurrende - ikke blot på økonomi, men også på kvalifikationer og kvalitet - kan sikre at slutbrugeren dvs. patienten for den optimale behandliing.
Alt andet er ineffektiv omgang med skatteborgernes frarøvede midler.

En god ide Felix
Selvklart skal det syge uvæsen have parametre for hvad de kan og står for. Det nytter ikke, at sundhedssektoren lever videre som hidtil, hvor de stadig ikke er nået videre end enevældens tidsalder.

At blive målt og vejet på sine kundskaber og mangler på samme, hører til dagligdagen for andre erhvervsgrupper, og bør også være tilfældet med hospitalerne.

Men man hører de mange søgte argumenter fra de ansatte om, hvorfor netop de stadig skal være undtagelsen. Argumenterne herfor er i sig selv temmelig syge søgte påstande, så som: Men så lader vi blot være med, at behandle de sygdomme der har en stor risikofaktor. Hvilket indikerer, at det i høj grad er på tide, at se nærmere på det syge uvæsens ansattes gøren og laden.

Man ser sektorens magtbrynde gå grassat, de forsvarer alle deres mentale afvigelser, alt lige fra operationer i narkopåvirket tilstande som kirurg. Flere overlæger er gået i brechen for deres kollegaers narkomisbrug, og argumenterer med, at de jo ikke begår fejl uagtet de er narkopåvirket. Men det viser jo blot hvor stor manglen på rationel omtanke er hos personalegruppernes afvigere.

Ved en måling vil normalttænkende fokusere på årsag og virkning i vægtningen af karakteren således, at kirurgi på f.eks. cancer afdelingerne vil blive ledsaget af en forklaring på hvorfor, dødeligheden der er større end på andre kirurgiske afdelinger. Det må være logik for selv perlehøns.

Der er stærke og svage sider på alle afdelingerne på de respektive hospitaler, det må de ansatte nu lære at leve med bliver offentliggjort. Selvklart vil det give bagslag for de hospitaler der får dumpekarakterer, men det er borgernes sikkerhed der skal til gode ses, og ikke de fagligt dårligt funderedes manglende færdigheder.

Der kan så ske en evaluering af de kundskaber, der har givet anledning til de dårlige resultater, det kan være såvel faglige som udstyrsmæssige årsager. Væsentligt er det, at det kommer frem, så der kan foretages aktioner imod en forbedring af manglende faglige kundskaber og forældet udstyr.

Man ser samme strudsetaktik i indberetning af fejl og mangler i databasen, her tør de ikke indberette fejl og mangler af frygt for, deres karriere skades. Derfor gentages samme fejl i det uendelige, når de skjules, så andre ikke kan lære af fejltyperne. Også her skal der ske en mentalitetsændring således, at andre kan lære af de fejl der begås.

Jeg synes det er forkert Ulykke
Hej,

Jeg synes det er en forkert vej at gå. Naturligvis skal der evalueringer og bechmarking til for at sikre at hospitaler osv får mest muligt ud af ressourcerne.

Men det er der jo i forvejen en stor og fin organisation til at tage sig af.

Den enkelte medarbejder
De enkelte afdelinger
Sygehusledelsen
Amterne (Snart regionerne)
Folketinget

Mon ikke der er rigeligt med mennesker der beskæftiger sig med dette emne til at der kan opnås gode diskussioner og fremmende foranstaltninger, der til enhver tid gør at området er i udvikling.

Det er da absurd at give karakterer her!

Synes det er synd for de mange der gør det så godt for os alle sammen....

Vil du mene det er synd for lægerne, at de begår fejl Felix
Du kan da ikke mene det er synd for lægerne, da det er borgerne, der skal have lejlighed til, selv at vælge, eller fravælge de farligste og dårligste hospitaler.

Måske syndes du det er synd for de stakkels læger f.eks. på Hillerød, der ved deres slendrian fejl amputere et ben hos en kvinde, der var indlagt til en maveundersøgelse?. Hvorfor er det ikke synd for kvinden? Og alle de øvrige ofre for lægefejl og lægeslendrian?

Karaktererne gives ikke her, men et land med ytringsfrihed skal kunne diskutere samfundets problemer i en debat. Og hospitalerne er et af landets største og dyreste problem, hvad angår kvalitet eller mangel på samme, samt ikke mindst udviklingen, eller rettere manglen på udvikling for sundhedssektoren.

Ved en synliggørelse af de stærke og svage sider, vil de udstillede hospitaler selv være tvunget til, at gøre forsøg på, at ændre på tilstandene. Modsatsvis den stagnering og manglende vilje der hersker i dag for området.

Jeg synes hellere, hannah1
at de skulle se at få "opgraderet" alle landets hospitaler. Hvor er det pinligt, at der er så store kvalitetsforskelle på landets offentlige hospitaler. Går skatten da ikke til sygehusvæsnet generelt?
Nej, se at gi' os en ordentlig standard på alle vore hospitaler.

det er ikke fair. anonym søster
Nogen går efter hvor god maden er. Nogen har haft en grim oplevelse ang et dødsfald. Hvem har ikke hørt om slemme fødsler. Hvem har ikke prøvet at få aflyst en opration. Da jeg selv er ret syg har jeg"prøvet" en del sygehus og der er både gode og dårlige ting ved alle sygehuse...

FINT! Anonym
Jeg synes sgu` efterhånden at vi betaler tilstrækkeligt i skat - så hvorfor ikke begynde at få noget for pengene??!

Umiddelbart Jessebel
Tror jeg, at de fleste vil tænke: YES - endelig et system, hvor jeg selv kan tage beslutningen om, hvordan min f.eks. planlagte indlæggelse og operation skal foregå. Jeg lure bare lige på, hvilke hospitaler/afdelinger der har 5 stjerner!

MEN - hvad med de specialafd., som netop tager sig af alvorligt syge og terminale (døende) patienter?
Disse afd. vil på forhånd være "dødsdømte" på det faglige niveau, for: "Hold da op, hvor er lige præcis den afd.´s dødelighed hos patienterne STOR!".

Men dødeligheden hos alvorligt syge patienter har ALTID VÆRET STOR!

Giv dem stjerner for hygiejne, omsorg og miljø - YES - men ikke på det rent lægefaglige....Det vil altid være en ulige/unfair "kamp"!

Fri fra Mra
jeres Vi-har-betalt-skat-holdning!
At man betaler skat, er ikke ensbetydne med at, så bliver man inlogeret på et 5 stjernet hotel... Nå nej..Hospital. Jeres skatte kroner bliver ikke gemt til du bliver indlagt. De penge, du har betalt er brugt hurtigere end du betaler, husk der er noget der også hedder skoler, fængsler, veje og andet som også bliver finanseret over skatten.
Siden HS (Hovedstadens sygehusfællesskab) blev skabt, har der været milliardbesparelser hvert år!
Enhver med lidt logisk sans, kan jo så se at standarden automatisk vil falde.
Det her er endnu et typisk politikker udspil, hvor de sidder og udtænker "fantastiske" planer om, hvordan jeg og mine kollegaer skal arbejde.
Politikkerne som ingen ide har om, hvad overbelægning betyder for standarden af plejen.

Ressourcerne slår slet ikke til politikkernes mål.

Selvfølgelig skal det være på det lægelige plan Flix
Karaktererne skal netop afspejle helheden, dvs. service, hygiejnen, lægefaglige kompetencers niveau. Gerne med fodnoter om f.eks. tilbagefald grundet infektioner.

Hvis der er stor dødelighed angives årsagen hertil, hvis det er cancerafdelingen der er årsagen, vil dette ikke give mindre stjerner, hvis dødeligheden er som det forventede.

åndsvagt... hmmm
endnu en amerikanisering!

Du er da vist ikke køkkenskuffens skarpeste kniv Hmm...
Hvad mener du med dit intetsigende amerikanisering?

From a Birds view Anonym
Nu har Løkke gjort dit & nu har Løkke gjort dat....
Ja - det er da umådelig fint, at vi borgere nu får lejlighed til at vurdere, hvilken læge vi IKKE vil have til at behandle os. Og det var jo egentlig det faktum at nogle Læger aldrig skulle have haft deres autorisation, der fik denne kvalitetssikringsbølge til at starte tilbage i begyndelsen af 2001/02. Men jeg vil æde min afdøde mormors gamle hat på, at Løkke og Co. vil benytte dette "stjerne" system, i deres argumentation for at lukke de mindre sygehuse, og centraliserer mest muligt i en kommende Sygehusbestyrelse - med ministeren himself ved bordenden...
Dermed kan man jo også lige så godt nedlægge de regioner, det koster det danske samfund miliarder at etablere i øjeblikket..

Så jeg giver "minus 2 stjerner" til Løkke

mvh
Muldhvarpen...

De bør straffes med ½ stjerne for at have farlige ansatte Fnug
Der er en del mentalsyge farlige læger, der burde være afskediget, men de får lov til, at blive grundet deres politiske familiers støtte.

Her bør der sanktioneres med strafpoint, måske som en negativ stjerne eller smiley, når de skjuler farlige narkopåvirkede personalers misbrug på bekostning af patientsikkerheden.

Han har aldrig været min stjerne Fnug
Men derfor kan han jo godt få en lys ide engang imellem med lidt hjælp.

Jeg har dog ikke hidtil set noget er lykkedes for ham i så henseende. Han barslede også med en portal, hvor borgerne skulle kunne se hvilke af lægerne, der er farlige og har fået irettesættelser og tvangspsykiatrisk behandling grundet narkomisbrug og inkompetencer.

Men her udmanøvrerer lægerne Lars Løkke Rasmussen gang på gang, ved deres magtbrynde og taktiske modtræk. Selv om han er jurist, udmanøvreres han på de juridiske aspekter ved f.eks. patientjournalernes tilgængelighed. Det kom tilsyneladende bag på ham, at dataregisterloven forbyder samkøringen i et register.

Lars Løkke Rasmussens evner imponerer bestemt ikke Felix
Jeg har fået indblik i en sag hvor et sagesløst offer for nogle rablende gale farlige psykiatrilægers forfølgelse, ikke kan få de gale hyper farlige mytomanlæger med udtalte psykopattræk afskediget. Her fremsætter den juridisk uddannede Lars Løkke Rasmussen sin påstand om, at hans ministerium ikke er ansvarlig for hvad gale hospitalslæger måtte foretage sig af forfølgelser af et offer. Argumentet han fremsatte desangående var, da der ikke har bestået et læge/patientforhold mellem offeret der ikke er psykisk syg og derfor ikke i behandling, kan ministeriet ikke anses som ansvarlig for de gale lægers adfærd.

Her mener Lars Løkke Rasmussen så, at det sagesløse offer skal sagsøge de gale farlige læger i et privat søgsmål uagtet, at de gale læger nok ikke kan betale erstatningskravet af private midler.

Sundhedsministeren er ansvarlig for alle ansattes gøren og laden, når det sker i psykiatriens regi, med falske opdigtede mentalsyge diagnoser for offeret, der i øvrigt ikke er psykisksyg eller farlig, som de mentalsyge farlige psykopatlæger har opdigtet beskyldninger om. Det er strafbart at beskylde offeret for deres mentalsyge hoveders løgnespind.

Her bør Frederiksberg og Hillerøds dårekiste afdelinger have en negativ stjerne for deres farlige utilregnelighed, for, at lyve halen ud af bukserne.

Valg af sygehus blue
Jeg synes at det lyder helt urimeligt med at man kan vælge om man skal på et 3 stjernet sygehus, eller 5 stjernet, næ der skal være lige for lige at sygehusene er af samme standard med læger sygeplejerske, renlighed osv. Der skulle tages mere højde for kræftsyge børn og voksne og andre som har det dårligt med sygdom, der skulle bruges mere personale på sygehusene efter min mening. Ansæt nogle flere!!!!!!!!!! Hilsen Blue

Ingen stjerne ville være passende for medicineringen på hospitalerne Felix
Der sker en fejlmedicinering på 70%, man skal altså være usandsynlig heldig, hvis man kommer blandt de beskedne 30% der får den rigtige medicin.

Et gennemsnit på 2½ stjerne synes set i denne sammenhæng, at være i overkanten, her ville en negativ smiley være mere sigende med karakteren dumpet med et brag.