Filosofi - søgen efter sandheden

Filosofi - søgen efter sandheden traellen
Opslagsværket The Encyclopedia of Religion siger: "Menneskets liv er kendetegnet af behovet for at skelne mellem det virkelige og det uvirkelige, det stærke og det svage, det ægte og det falske, det rene og det besmittede, det klare og det uklare, og alt hvad der befinder sig imellem disse yderpunkter." For at få dækket dette behov har mennesker længe søgt efter sandheden. I hvor høj grad det er lykkedes for dem at finde sandheden, har været afhængigt af i hvor høj grad de har søgt den hos Jehova, som salmisten kalder "sandhedens Gud". (Salme 31:5)
Prøv for eksempel at læse hvad der står i Salme 119:160. Denne sandhed kan nemt efterprøves.

ja!og sandhedens priser for opdagelser i universet selv charlotte madsen
ja!
sandhedens priser for universet selv:det troværdige ed det er der fandtes ikke ret mange borgere´ med dette fenemen´ detsvære..
der er´kan være noget med hovedets klode,når man fremsætter et vers ,imod svage´ og stærke´ køns-forstærkkere?
"de frem fortæller gerne´, om dem selv´, imange efterlysninger om,verdens fremsættere!..
de synes måske ,at det ukuldte er bedrer en den nyere tid vi er i idag.solens brede er jo bedrer end mørkets overflade..-osse når det galdte en (benægtelse for en vidrer gående efterforskning på verdensplanet)!,...
"jeg"holder mig gerne itakt med universet selvværdig,for så ved man ,at der fandtes en sandhedsplan´ for vidrergåenede opdjekter´- for ondt i løgnen selv!,,
(osv)!
v.h.

charlotte madsen:)