Findes der noget der hedder Himmelen?

Findes der noget der hedder Himmelen? Enoch
Findes der noget der hedder Himmelen? Dersom der gør, kan nogen så sige nøjagtig "hvem der kommer i", "befinder sig i "Himmelen?

Udgangspunktet er Bibelen.

Enoch

Himmel sebl
Hej Enoch

Dit spørgsmål er så godt, at jeg vil komme med to bud.

Det første bud er, at himmelen er himmelhvælvingen, hvor fuglene flyver osv - omtalt adskillige gange i Bibelen (herunder skabelsesberetninge). Bibelen begynder som bekendt med ordene: "I begyndelsen skabte Gud Himmelen og jorden"......

Det andet bud er lidt mere tricky. Prøv at læse dette citat:

"Jeg kender et menneske i Kristus, som for fjorten år siden – om det var i legemet eller uden for legemet, ved jeg ikke, Gud ved det – blev rykket bort til den tredje himmel. v3 Og jeg ved om dette menneske – om det var i legemet eller uden for legemet, ved jeg ikke, Gud ved det – v4 at det blev rykket bort til Paradis og hørte uudsigelige ord, som et menneske ikke må udtale" 2 Kor 12:2-4

Her tales om den "tredie himmel", som tilsyneladende er synonymt med "Paradis". Paradis var vel edens have, hvor Adam og Eva tussede rundt. Vi møder også Paradis i Jesu ord til røveren på korset:

»Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis.« Luk 23:43

Endelig møder vi paradiset som en skøn beskrivelse i lignelse om den rige mand og Lazarus (Luk 16:19-31).

Himmelen, som et sted hos Gud, er vel ikke klart defineret i Bibelen, men det er nærliggende at tænke på himmelen som stedet hvor Gud er. En sådan tolkning ville både stemme overens med GT's og NT's beskrivelser af himmelen (og "himmelens hær" og lignende udtryk).

Så udover himmelen i dagligdags betydning tror jeg også på en himmel hos Gud....

Himmler? Anonym
Reichsführer und Gestapo. http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Himmler

Kan altså ikke lade være... abcd&e
Men jeg kan huske at have læst i biblen eller det gamle testamente, at der kun er plads til et begrænset antal mennesker, Mener det er 144000, men orker ikke at læse igennem igen for at finde skriftstedet.

Husker jeg forkert eller??.

Hvis jeg ikke husker forkert, hvad så med alle de andre, altså dem som der ikke er plads til?

De 144.000 traellen
er dem der skal være konger og præster sammen med Jesus Kristus. Du kan læse om dem i Åbenbaringen 14:1-3 (Ny Testamente), her fra den autoriserede oversættelse:

" Jeg så: Se, Lammet stod på Zions bjerg, og hos det stod ét hundrede og fireogfyrre tusind, som havde dets navn og dets faders navn skrevet på deres pande. v2 Og jeg hørte en lyd fra himlen som lyden af vældige vande og som lyden af voldsom torden, og den lyd, jeg hørte, lød som harpespillere, der slår deres harper. v3 Og de synger en ny sang foran tronen og de fire levende væsener og de fireogtyve ældste, og den sang kunne ingen lære undtagen de ét hundrede og fireogfyrre tusind, som er købt fri af jorden."

http://www.bibelselskabet.dk/danbib/web/bibelen.htm

Gud har skabt mennesket til at leve på jorden, for Bibelen siger:

"Himmelen — himmelen tilhører Jehova,
men jorden har han givet til menneskesønnerne."
(Salme 115:16)

Himmelen er og... Enoch
Hej again,

Tak for dit svar. Du skriver:

”Det første bud er, at himmelen er himmelhvælvingen, hvor fuglene flyver osv - omtalt adskillige gange i Bibelen (herunder skabelsesberetninge). Bibelen begynder som bekendt med ordene: "I begyndelsen skabte Gud Himmelen og jorden"...... ”.
citat slut.

Svar: Ja, det er jeg enig med dig i. Vi må tro, at i den omtale af ”verden”, som gives i 1.Mosebog, handler om den fysiske himmel og jord.

Det vil være logisk at tro, at her taler man om omgivelserne af atomar og molekylær stof.


”Det andet bud er lidt mere tricky. Prøv at læse dette citat:

"Jeg kender et menneske i Kristus, som for fjorten år siden – om det var i legemet eller uden for legemet, ved jeg ikke, Gud ved det – blev rykket bort til den tredje himmel. v3 Og jeg ved om dette menneske – om det var i legemet eller uden for legemet, ved jeg ikke, Gud ved det – v4 at det blev rykket bort til Paradis og hørte uudsigelige ord, som et menneske ikke må udtale" 2 Kor 12:2-4

Her tales om den "tredie himmel", som tilsyneladende er synonymt med "Paradis". Paradis var vel edens have, hvor Adam og Eva tussede rundt. Vi møder også Paradis i Jesu ord til røveren på korset:

»Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis.« Luk 23:43”
citat slut.

Svar: Ja, tak for det again. Jeg har valgt at dele dit ”bud” på himmelen i 2 afsnit og medtage citatet fra Lukas Evangeliet kap. 23 vers 43 fordi her kan man tydeligt forstå, hvordan Jesus kunne love ”røveren” en plads i himmelen samme dag.

Jeg husker filmen The Gladiator, hvor Russell Crowe spiller Maximus i scenen hvor han langsomt dør af blodtab i arenaen i Rom.

Han ser en ”ny verden” med kendte scenerier og her kommer hans afdøde hustru og søn ham i møde og han ”dør” med et smil om munden og et lykkeligt og fredfyldt udtryk i ansigtet. Han er ”på vej” til at møde sine elskede kære, som han virkelig savner.

Sådan forestiller jeg mig himmelen (så langt, som vi kan forholde os til en verden uden for vor eksistens) og sådan forestiller jeg mig hvordan man kan ”sygne” langsomt hen i vor molekylære og atomare tilstand af fysisk væsensart og derefter ”overgå” til det du peger på, nemlig ”uden for legemet (atomer og molekyler)” tilstand hvor vi ”…iklædes et nyt og bedre legeme, det åndelige legeme, herlighedslegemet.

Jfr. 1.Korinterbrev kap. 15 fra vers 35 og resten af kapitlet. Jeg vil her pege på vers 52 hvor der står:

” I et nu, i et øjeblik, når den sidste basun lyder; thi basunen skal lyde, og de døde skal opstå uforkrænkelige, og da skal vi forvandles”.
Citat slut.

Her vil jeg så sammenligne hvad der skete da Jesus demonstrerede, at det menneskelig fysiske legeme kan forvandles til et herlighedslegeme jfr. Mattæus kap. 17 vers 2 hvor der står:

”og han (Jesus) blev forvandlet for deres øjne, hans åsyn strålede som solen, og hans klæder blev hvide som lyset”.
Citat slut.

Jfr. atter med Mattæus Evangeliet kap. 28 vers 2:

” Og se, da blev der et stort jordskælv; thi en Herrens engel steg ned fra Himmelen og gik frem og væltede stenen bort og satte sig på den.

Hans udseende var, som lynild og hans klædning hvid som sne…….. Citat slut.

Apostlenes Gerninger kap. 1 vers 9:

”…………..Og da han havde sagt dette, løftedes han op, medens de så derpå, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Som de nu stirrede op imod Himmelen, medens har fo`r bort, se da stod der hos dem to mænd i hvide klæder og …………..Citat slut.

”Endelig møder vi paradiset som en skøn beskrivelse i lignelse om den rige mand og Lazarus (Luk 16:19-31).

Himmelen, som et sted hos Gud, er vel ikke klart defineret i Bibelen, men det er nærliggende at tænke på himmelen som stedet hvor Gud er. En sådan tolkning ville både stemme overens med GT's og NT's beskrivelser af himmelen (og "himmelens hær" og lignende udtryk).

Så udover himmelen i dagligdags betydning tror jeg også på en himmel hos Gud....”
citat slut.

Svar: Ja, det er jeg enig med dig i.

Nu drejer mit indlæg og spørgsmål sig også om hvem der ”kommer i himmelen” og hvem der ”befinder sig i himmelen” og der vil jeg gerne pege på følgende:

1) Enoch blev taget bort til Gud.
2) Moses blev taget bort til Gud
3) Elias` himmelfart.
4) de faldne engle der kom fra himmelen, men ikke kunne vende tilbage og derfor blev bevaret (opholdt sig ) i mørkets huler.
5) div. Engle der bevæger sig fra himmelen til jorden og tilbage igen.
6) profeterne der bliver borttaget og får himmelen at se.
7) endelig Jesu himmelfart.
8) derefter de døde i Herren,
9) de 144.000
10) den store skare af alle stammer og folk og tungemål jfr. Johannes Åbenbaringen kap. 7 vers 9.

Min tanke med mit indlæg er, at vi der tror har virkelig noget at se frem til. Vi bygger jo vor tro på Bibelen og derefter på den inspiration af Helligånden der ”forklare og vejleder os”.

Den videnskabelige side af sagen er, at ingenting kommer af ingenting og jeg har før skrevet mange indlæg om ”tiden før tiden” eller ”hvad var før det, som er blev til”. Der henleder jeg tankerne på, at det som blev til, blev til af det som vi ikke ser. Jfr. Hebræerne kap. 11 vers 3.

Det vil sige, at det som blev os mennesker var i eksistens i en anden mulig tilstand og vi blev så at sige ”født” ind i denne verden gennem de processer som vi er blevet belærte om fra Videnskaben. Disse processer muliggjorde vor tilblivelses og vor egenart i vor væsenbeskaffenhed og gjorde det muligt, at vi kunne udvikle det væsen der kunne ”følge med tilbage”, som ”en ny skabning” eller et væsen i en ny væsensart (et herlighedslegeme).

Der kan sikkert knyttes mange andre tanker til dette og jeg ser frem il, at høre hvad I andre har at sige til dette.

Venlig hilsen

Enoch

ja, men anonym da. Enoch
Hej,

Ja, Himmler og Himmelen? Den er tæt på. Go` vittighed.

Enoch

abcd&e, Godt svar. Enoch
Hej abcd&e,

Du husker korrekt. Du skal ikke tage dig af det vrøvl den person som kalder sig traellelulaj forsøger at bilde dig ind.

Han taler som han har forstand til.

Det du husker kommer fra ordene i Johannes Åbenbaringen kap. 7 fra vers 4:

" Og jeg hørte tallet på de beseglede, hundrede og fireogfyrretyve tusinde beseglede af alle Israels børns stammer:....................................."
citat slut.

Dertil spørger du hvad så med alle "de andre" (os andre)?

Svaret er i fortsættelsen af samme kapitel og fra vers 9, her står:

" Derefter så jeg, og se, en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer og folk og tungemål stod foran tronen og foran lammet iførte lange, hvide klæder og med palmegrene i hænderne; og de råbte med høj røst og sagde: ” Frelsen tilhører vor Gud, som sider på tronen og Lammet.

Og alle englene stod rundt om tronen og om de ældste og om de fire livsvæsener, og de kastede sig ned for tronen på deres ansigter og tilbad gud og sagde………….


…………………..Og en af de ældste tog til orde og sagde til mig: De, som er iførte de lang, hvide klæder, hvem er de? Og hvorfra er de kommet?

Jeg svarede ham: Min herre! Du ved det.

Da sagde han til mig: Det er dem som kommer fra den store trængsel (endens tid, verdens ende), og de har tvættet deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blot (tror på Jesus, brødet og vinen).

Derfor står de nu foran Guds trone og tjener ham dag og nat i hans tempel: og han, som sidder på tronen, skal opslå sit telt over dem……………..
Citat slut.

Håber du kan bruge dette. Det handler også om dig.

Venlig hilsen

Enoch

Amen sebl
Der kommer naturligvis ikke kun 144000 jøder i himlen. Gud er ikke racist!

Skellet mellem himlen og jorden er kunstigt: Den opstandne jord er også himlen. Den store skaresom ingen kunne tælle står eksempelvis også for Guds trone.

"om den frelsesplan for tidernes fylde: at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske" Ef 1:10

Evangeliet handler jo netop om, at sammenfatte alt i Kristus. Det skel der i dag er mellem himmel og jord vil ikke eksistere til den tid.

dejligt again! joan.d.arc
det var smukt skrevet og kan kun være enig!

Guds fred og alt godt!
katarin@

Jeg takker abcd&e
Jeg takker for svarene, og vil gruble videre *ss*