Findes indenrigspolitk?

Findes indenrigspolitk? k37
Inden jeg paster mere detaljerede indlæg her, som ny debattør, kunne det være interessant at vide, om der overhovedet er nogen her på sol.dk, der er interesseret i en debat om indenrigspolitik...

Sådan rigtigt interesseret, mener jeg:

1) Hvor længe kan vi forvente, at der findes noget, vi kan kalde "indenrigs"?

2) Hvor bør vi have vort fokus - indenrigs eller udenrigs?

3) Findes den såkaldte globale landsby?

4) Kan vi forholde os til f.eks. truslen om terror på et rent indenrigspolitisk niveau?

5) Findes der "tabere", og hvis der gør, hvad gør vi så som fællesskab for at de uddør?

6) Var det sidste spørgsmål for stort?


Hva'?

Ja da.. modild
Der er vist mange, der er interesseret.

Lidt svar til dine spørgsmål:

1.   Altid. Det vil alene være grænserne for det vi forstår som indenrigs, der vil flytte sig.
2.   Afhængigt af hvad der er i ilden, interessant, eller som kræver en forholden begge.
3.   Ja, som terminologi i beskrivende sætninger.
4.   Nej.
5.   Vi gør meget for at udskille såkaldt ”tabere”. Mange sofisdikerede marginaliseringsværktøjer anvendes. Det er noget svineri. :)
6.   Nej, kun den lettere kyniske tone overrasker.

Hvad mener du om disse svar? Jeg mener sådan nrigtigt mener? :)

V.H. Modild

Ja, den globale landsby findes både Holger
i Billund, Lystrup, Nordborg og Bjeringbro, hvor de mest geniale opfindelser, der typisk kommer fra landområder i provinsen, har sat landsbyerne på verdenskortet.

Det tror jeg vi er mange der er dulkis
hvis det skal handle om andet end sparken til bistandsklienter og folk af fremmed herkomst. De tråde har det med at ende i racistisk bavl og bøvl og jeg synes den drejning er uinteressant.

Kan du holde tråden på et fornuftigt plan og holde de ekstreme ude, så har du en chance.

Som svar på dine spørgsmål:

1. Altid for mig.
2. Den aktuelle situation vil nok være afgørende for, hvad der fylder mest, så det må blive situationsbestemt fokus.
3. Ja.
4. Nej.
5. Ligefrem lade dem "uddø" er måske nok en fomulering jeg ikke ville anvende. Jeg ville nok foretrække at opgradere dem til ligestillede borgere som ikke skulle agere skidtspand for uligevægtig "white trash" De sofisdikerede marginaliseringsværktøjer som nævnes af Modild har jeg fuldstændig sammen mening om at det er noget svineri. :)
6. Nej.

Mange ting på én gang matte-gok
1) Hvor længe kan vi forvente, at der findes noget, vi kan kalde "indenrigs"?
Mon ikke der altid vil være "niveauer" - fra det helt nære til det alt-omfattende. Om vi så kalder det "indenrigs" og "udenrigs" eller "lokalt" og "globalt", er vel bare en etiket.

2) Hvor bør vi have vort fokus - indenrigs eller udenrigs?
Hvad er mest nødvendigt, mad eller vand ? Kan det gradbøjes ? Mon ikke snarere det er din egen situation og det, du selv tror, du kan påvirke, der bestemmer, hvad du selv synes er vigtigst? Og mon ikke det ændrer sig over tid?

3) Findes den såkaldte globale landsby?
Hvad er den globale landsby? Er det et "lille-samfund" med stor berøringsflade til omverdenen?
Eller er det et afsondret samfund, der helst så, at udvekslingen hen over grænsen var så lille som muligt?
Er det Gilleleje? Eller er det Århus? Eller Fyn? Eller Danmark?

4) Kan vi forholde os til f.eks. truslen om terror på et rent indenrigspolitisk niveau?
Selvfølgelig kan vi det. Men det får vi ikke en pind ud af. Et begreb som terror er ikke særlig veldefineret - hverken årsag, metode eller virkning. Og det må være en sag for hele menneskeheden at få lidt struktur i begreberne og dermed (forhåbentlig) finde måder at forebygge på.

5) Findes der "tabere", og hvis der gør, hvad gør vi så som fællesskab for at de uddør?
Tabere er ikke tabere i sig selv. Tabere bliver udråbt som sådan af "kliker" eller grupper, der synes, de har ret til at gøre det. For det meste er det klikerne, der taber mest, selv om det er taberne, der bærer smerten.
Børn er grusomme og ærlige. Børn er "gode" til at udråbe tabere for selv at være med i "vindergruppen". Når det er børn, snakker vi om mobning, og så gør vi (efterhånden) en del for at stoppe det.
Men voksne, der mobber, skal være ude på overdrevet, før de møder modstand - der er lang vej tilbage.

6) Var det sidste spørgsmål for stort?
For stort i forhold til hvad ?
For stort til at skrive på SOL? Set i forhold til lørdagens niveau på debatterne - ja, helt sikkert.
For stort til at debattere? Nej, det er nøvendigt at tage det op igen og igen. Men det har nok fortjent en tråd for sig selv.

Ja, men ....... Fantomas
Når man ser på "seer-tallene" her på sol.dk, kan man godt komme i tvivl. Det er ikke nødvendigvis de (ved første øjekast) mest seriøse spørgsmål/debatter, der tiltrækker flest læsere/debattører.

Som Dulkis (og andre debattører før ham) så rigtigt er inde på, er der en risiko for, at en debat kører af sporet.

Jeg tror, at mange afholder sig fra at deltage i den indenrigspolitiske debat, fordi de er trætte af, at såkaldte debattører på yderfløjene har sat sig tungt på debatten og stort set har umuliggjort en debat på et fornuftigt plan, hvor det er argumenterne og ikke skældord, fordomme og forudfattede meninger, der kommer i højsædet.

Man kan også diskutere, om sol.dk´s opdeling på f.eks. arbejdsløshed, indenrigspolitik, politik & samfund er hensigtsmæssig. Mange af debatterne om arbejdsløshed drejer sig f.eks. mere om politik end om praktiske problemer i f.m. arbejdsløshed.

Netop arbejdsløshed er et af de debatemner, hvor debatten ofte bliver afsporet. Uden at nævne navne, kan jeg sige, at (mindst) tre debattører spammer debatten med indlæg, der har samme indhold, som de har skrevet en million gange tidligere.

Osteklokkementaliteten stortrives i Danmark, og jeg synes, man skal prøve at finde en passende deling af fokus mellem indenrigs- og udenrigspolitik.

Konklusion: Jeg tror, at interessen for at debattere indenrigspolitik er til stede, hvis debatredaktionen i tilstrækkeligt omfang formår at holde de ekstreme synspunkter fra fadet.