Fiskeristop

Fiskeristop rodvad
Hvorfor skal en liberal regering have ansvaret for fiskeriet? Dersom fiskerne selv skal finde et bæredygtigt fiskeri og fiskebestand, skulle de selv antage havbiologer til at give dem gode råd, og selv udføre fiskerikontrollen.
Som det er nu, bliver der hele tiden konflikt mellem myndighederne og fiskerne, til trods for at det er til fiskernes eget bedste, det er dem det går ud over dersom der bliver overfisket,
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2006/10/25/191324.htm?nyheder

Fordi Anonym nr. 2000
"Hvorfor skal en liberal regering have ansvaret for fiskeriet?"
-Fordi folket har valgt en liberal regering... det kaldes "demokrati"!


Liberalisme går blandt andet ud på et liberalt marked, med mindst muligt statsligt indblanding og regulering... du kan søge information om liberalisme på www.google.dk

Var det ikke det rodvad
jeg sagde? De liberale betyder mindst muligt indblanding fra staten, ligevel vil de ikke liberalisere fiskeriet, lad dog fiskerne selv tage ansvaret for fiskeri/overfiskeri.

Prøv at sige Anonym nr. 2000
til en polak "du må søreme ikke fange så meget, for det går ud over besteanden"!!!

Nej, det hjælper ikke en daddel!

Hvorfor bliver rodvad
så de danske fiskere uvenner med fødevareministeren, EU og fiskeriopsynet?