Fjenden er her

Fjenden er her Anonymsen
VI VIDSTE udmærket i 1939-40, hvad nazisterne havde gang i.

Vi vidste, at sandsynligheden for, at Danmark ville blive besat, var stor. I marts-april 1940 vidste vi, at store troppestyrker blev samlet syd for vores grænse. Efterretningstjenesten arbejdede effektivt. Den danske marineattache i Berlin, kommandørkaptajn Kjølsen, meddelte 4. april regeringen, hvad der var planlagt.

Scavenius, endnu kun formand for Politikens bestyrelse, sagde: »Vrøvl.« Ritmester Lunding fra den militære efterretningstjeneste var i Sydslesvig som ”turist” og kunne time for time berette hjem om forberedelserne til invasionen. Regeringen nægtede at erkende truslerne. Den ville ikke handle. Soldaterne måtte ikke grave skyttegrave. De måtte ikke gå i stilling, ikke før det var for sent. Vi skulle jo ikke provokere vore fjender.

Hvad har det dog at gøre med Danmark 2008? Egentlig ikke noget. Der er ingen fjendtlige troppestyrker på vej mod vore grænser. Vore soldater kæmper mod fjenden fjernt fra Danmark. På nuværende tidspunkt har vi mistet omtrent det samme antal soldater i Irak og Afghanistan, som vi gjorde 9. april 1940.

Fjenden er her
Men fjenden har alligevel overskredet vore grænser. Han er midt iblandt os, og vi finansierer ham i vidt omfang selv - ikke over clearingkontoen i Nationalbanken som i 1940-45, men over alle de poster på finansloven og de kommunale budgetter, som står åbne for de mange fremmede, der kræver deres liv finansieret af danskerne.

Efterretningstjenesten er dygtig og velinformeret. Den ved, hvem vore fjender er, og hvor de sidder. Men vi skal jo ikke provokere dem, så vi lader dem arbejde på at infiltrere og rekruttere.

En af fjendens celler er Hizb ut-Tahrir. Vores lovgivning er så svag, at Rigsadvokaten indtil dato har ment, at staten ikke kan vinde en sag om at forbyde organisationen, for selv om dens trusler er klare nok, har dens medlemmer ikke åbnet ild endnu.

Man kan spørge, hvad ideen er i at forbyde Hizb ut-Tahrir. Så vil den bare operere mere skjult. Det spørgsmål, vi skal stille, er et andet: Hvordan får vi fjenden smidt ud af landet? Nogle af organisationens medlemmer er født her og har dansk statsborgerskab, nogle har erhvervet statsborgerskab på grund af vores alt for svage lovgivning. Det kræver flere lovgivningsinitiativer at få dem ud. Vi må begynde med at stramme bestemmelserne om udvisning. Et land har ret til at forsvare sin frihed og sit demokrati.

Forsvar demokratiet
Vi har ret til politisk at bestemme, hvem der skal have opholdstilladelse i Danmark. Vi har ret til at tage et statsborgerskab tilbage, hvis det er tildelt folk, som vil bekæmpe vores demokrati. Det skal ikke være alle Scavenius' arvtagere her, i EU og i FN, der skal bestemme. Det skal ikke være konventioner, som er blevet til for mere end et halvt århundrede siden i en helt anden sammenhæng. Det skal ikke være multikulturalisterne, som mener, at vi skal dele Europa med den europæiske kulturs fjender.

Det er tænkeligt, at regeringer i visse af islamisternes hjemlande, som kæmper deres egen kamp mod fanatikerne, vil behandle udviste kalifattilhængere mindre kærligt, end vi har for vane. Det er ikke vores problem.

Hvis Europa gør sig nogen forestillinger om at bevare frihed og demokrati, må det kaste sine fjender ud af Europa.

Paranoiaen er her SOLskind
Store problemer truer danskere, nemlig paranoia. Paranoiamennesker kan gå ind i en psykose af galskab.

Idioterne er her Sjælepusheren
Åbentbart. HeHe

Igen en der fornægter virkeligheden.... Anonym
Der er ikke Solskin over danmark hele tiden... Dine venner er en af årsagerne....[:/]

Nej ikke mine venner SOLskind
men dem , der prøver, at udsprede fremmedhad ødelægger danskernes gode solskinshumør.

det er ikke fremmedhad sejler
han siger jo udtrykkelig ekstremistiske muslimske grupperinger, - det er dig der vil gøre det til fremmedhad. Kan du ikke se forskel ?

Stadig fremmedhad SOLskind
1000 fanatikere kan ikke true Danmark. Sans for proportioner efterlyses.

Det samme i hele verden sejler
det han advarer mod oplever hele verden, - særdeles realistisk, læs aviser fra andre lande eller besøg dem, de har allerede deres terror bomber - så mon ikke det er din solskinikolonihaven proportion der er lidt snæver ?

Danmark i 1000 år. la34sf
Danmarks historien er lang og sej, en flok mullaer kan ikke vælte læsset, hvis de ikke kender deres besøgelsestid og hvordan man skal opfører sig som gæst, bliver det historiens hurtigste eksperiment, Thor sidder på cowboyrækkerne sammen med Odin og klukker og hvad nu lille land, vi har vist vejen, spyt i næverne tag tyren ved hornene, vi får at se i næste nummer.

Forsvar friheden ved at indskrænke den? demothios
Sjovt som hykleriske nationalister har det med at erklære at de tror på demokrati og frihed, når de jævnligt her på solen kæfter op om at indskrænke andre menneskers demokratiske rettigheder.

Kvalmende.

Den Store Stygge Fjende demothios
Når han taler om at multikulturalisme er "fjenden", så er det.

Enhver der vil give køb på frihedsrettigheder, om det så er "de andres" frihedsrettigheder, for at "bevare demokratiet" er en lalleglad og naiv idiot.

nazisterne havde samme støtter sejler
fra venstrefløjen som islamisterne har i dag - desuden terroriserede, dræbte og voldtog jøderne ikke den tyske befolkning, - så mon ikke folk kan gennemskue DIN propaganda og DIT forsøg på at gøre islam-kritik til fremmedhad.
(bortset fra 2 %)

Nazisterne havde rodvad
støtte af venstre og konservative, ligesom de har i dag, se OVK.

Også jøderne fik skylden for voldtægt og bandekriminalitet. Så hellere ikke der er der nyheder. Kun 14% af vælgerne kan ikke gennemskue DF diktatur. Venstre og konservative kan godt se det, men ligesom i 30erne, tror de at de kan styre det. Men de skal stoppes inden de får magt som de har agt.

Lån en historiebog nona
på biblioteket.
Du trænger alvorligt til det.
Kommunisterne var de første, der blev interneret af nazisterne.
De danske konservative var de mest flammende fortalere for nazismen i Danmark.

Har du aldrig lært noget, eller har du virkelig fortrængt det hele ?
[:D][:D][:D]

Moses Karoline..
fra Esbjerg, har sin mærkesag, og står gerne frem og forkynder sit budskab.
Rodvad er en skjult fantast der bare ikke kan lide DF, selv om det er valgt demokratisk.
Og så ser den paranoide person nazister,rasister på hvert gadehjørne, og vil have DF stoppet med magt.
Var der nogen der sagde diktatur.
Rodvad - er og bliver en ynkelig person, der er bange for sin egen skygge.

Eller din propagandalyst SOLskind
der er for stor.

Kamillete f.eks Viden er magt
Dejlig kamillete . . . er godt mod intolerance, rascisme og fanatisme
Social tryghed og selvtillid er også godt mod intolerance, rascisme og fanatisme

5000 årige jættestuer debat monologi debat
Menneskehedens historie er forudsat sameksistens

Landbruget og gedeavlen startede i mellemøsten hvilket også er tilfældet med bysamfundet, judaismen, kristendommen og islam

Hvad er årsagen mon til den der debat om religion og den tendens til forskelsbehandling af medmennesker med en divergerende religiøs stillingtagen ?