Fjoghet presset i bund

Fjoghet presset i bund den.glade.socialist
Man må sige at Venstres spindoktorer - hvoraf de fleste er betalt af skatteyderne - er på hårdt overarbejde i disse dage.

De er så presset, at man kan se og høre at de ikke længere er istand til at rådgive manden-der-aldrig-laver-fejl mere.

Dagen i dag er han faldet tilbage til den rolle han kender allerbedst: Hulemanden der ser socialistiske fjender overalt.

Det at store grupper af den danske befolkning protesterer og nu ovenikøbet vil demonstrere - ja det er ikke længere at benytte sig af sine demokratiske rettigheder men svarer til lovbrud - ja vel nærmest statsforrædderi.

Nu er detjo ikke første gang at det er svært for Fjoget at se forskel på "Det ny Venstre" og så staten. For netop i disse dage benytter han sig af mediebevågenheden til at indrømme, at han adskillige gange har brugt statsministeriet til at arrangere og betale for "Det ny Venstres" partimøder.

Næsten på helt samme måde som når Farum Kommune betale for at Venstres byrådsgruppe kunne holde møder med god mad og vin.

Men alligevel er det ikke sådanne nogen bagateller som interesserer den store statsmand.

Nej tænk sig, alle dem som i disse dage demonstrere deres bekymring, er styret af et socialistisk rankespil, blot fordi de er utilfredse med at vælgerne stemte på "Det nye Venstre" ved de sidste to valg.

Ja men er det ikke demokratiets vigtigste element? At man netop bruger sine rettigheder - herunder de højtværdsatte ytrings- og demonstrationsfrihed - til at give udtryk for sine synspunkter.

Hvis den store standsmand mener der er overtrådt nogle af landets love, så tager politiet og retsvæsnet sig vel af det.

Hvis der er nogle overenskomster der er blevet overtrådt, så tager det fagretslige system sig vel af det.

Det skal en statsminister vel ikke stå og vejlede dem i?

Så manden der ikke engang har format til at møde op og tale med de repræsentanter der har samlet over 150.000 underskrifter ind på få dage, vil heller optræde som en gammel kommunistisk leder der ikke kan acceptere, at andre kan mene noget andet end ham.

Ynkelig sceneoptræden af en mand som de borgerlige indtil fornylig mente kunne gå på vandet.

I disse dage viser det sig, at han er kommet ud på dybt vand.

ja.. jaaa
ja så er det godt vi har poul nyrop rasmussen der holder med en løgner fra ungarn...

det siger bare lidt om soc.dem...

Hvis nogen er ynkelige. Mjølner.
Er det vel de Røde ballademagere med den mentalt retarderede Lars Grenå i spidsen, der bruger kommunisternes gamle trick med at placere en lille håndfuls associale typer rundt i en forsamling hvor de råber og skriger så nogle tror at det er hele forsamlingen der skriger.... men Danskerne er heldigvis klogere lille du, og det vil du erfare om nogle år når der bliver valg *GGG*

Joooooooo. Mjølner.
Men nu har de jo også samme interesse....... Løgnere!. ;o)

Ønsketænkning du balladine
lad os se, meningsmålingerne siger noget helt helt andet.

Nu må du stoppe den.glade.socialist
Nyrup har absolut ikke samme interesser som Fjoget og Lykke-Lars.

Ja jeg bemærkede skam den.glade.socialist
hvordan tilfælde forældre der aktionerede i AArhus faktisk blev ret sure over den måde de blev omtalt af Fjoghet på.

Men de har jo også været til stede ved alle de møder hvor du ved hvad der skete.

Så fortæl du endelig hvad det er de har oplevet. for man kan naturligvis ikke regne med at de selv ved det.

Du mener måske .. Hausser
at socialisterne ikke har haft noget som helst med demonstrationerne at gøre? De har sgu trukket i trådene og orkestreret protesterne og det ved du udemærket godt.

Tag dig sammen, respekter det repræsentative demokrati og vågn op af dit naive sløvsind. Med mindre du vil køre Danmark ud i en offentlig konkurs, så er det der sker p.t, nødvendige rationaliseringer og effektiviseringer.

Hvorfor mon dulkis
jeg altid får assosiasioner til Mjølnerparken, når jeg læser dine indlæg?

Nu ved jeg jo ikke lige den.glade.socialist
hvilke meningsmålinger du mener?

Dem du tror på eller dem du ikke tror på?

Det er så svært i de her dage at finde ud af hvad de borgerlige tilhængere egentlig mener om meningsmålinger.

repræsentative demokrati ??? dulkis
Det bliver da også mere og mere avanceret - hvad i himlens navn mener du?

Der er mange slags ytringsfrihed -afhængig af indenrigsk eller udenrigsk ullabrandt
indflydelse. Da muslimerne brokkede sig, var det altafgørende at demokratiets spilleregler følges, herunder ytringsfrihed. Men vores egne pædagoger har ikke denne ret. Når fjolset, undskyld fjoget skal spille paternalsk, er han meget meget inkonsekvent og upædagogisk. Jeg bryder mig ikke om hans opdragelsesmetoder og har mest lyst til at melde mig ud af hans parti.
Men det er jo meget typisk dansk dobbeltmoral og hykleri, vi gang på gang ser i vores lille samfund. Måske er det meget godt, for så kan vi skifte mening til næste problemstilling, uden at nogen bebrejder os??

Kan du ikke bare begrunde det den.glade.socialist
Når nu tidligere borgerlige vælger protesterer mod nedskæringerne i den offentlige service ville det da være mærkeligt, hvis ikke også oppositionens vælgere var blandt dem der aktivt protesterer.

Men hvis du tror, at man kan samle så megen modstand blot ved at sige til folk, at man ikke kan lide regeringen, så tager du afgørende fejl.

Hvis du tror at en lille gruppe har kunne tilrettelægge den udvikling så tager du lige så meget fejl.

Og er det ikke demokratiets styrke, at man kan også på denne kan give udtryk for hvad man mener.
Det virker da ellers som om der er mange borgerlige der synes det er ok hvad der sker af demonstrationer i udlandet i disse dage?

Og glem nu al tale om at landet er ved at gå fallit - det er jo slet ikke tilfældet. Finansministeren har jo fortalt os at vi snart ejer hele verden og de konservartive har fortalt os at vi snart skal have skattelettelser.

Den liberale tænketank - hvis hovedmålsætning er skattenedsættelser - har i dag offentliggjort at vi sætter hele velfærdssamfundet over styr ved at bevilge flere penge til kommunerne. Det vil give anledning til 6.000 nyansættelser som industrien har så hårdt brug for.

De glemmer, at vi ikke taler for flere ansættelser her og nu - men at undgå yderligere afskedigelser.

Så alternativet må jo være, at man vil fyre 6000 pædagoger for at få dem ud ved samlebåndene?

Og med det kaos der har været fra Indenrigsministeriet med at beregne hvem der skal have hvad i tilskud, så kan man da ikke kalde disse nedskæringer for rationaliseringer og effektiviseringer.

Det er jo blot sådan nogle sjove udtryk du har lært skulle være moderne - men du gør jo intet forsøg på at påvise fornuften i det.

Svært at forklare den.glade.socialist
for fornuftige mennesker.

Har du spurgt din læge?

bevis på fornuft Hausser
Har forsøgt at forklare det før i andre tråde, men her er lige hovedpointerne.

Danmarks befolking blir ældre, vi får flere og flere pensionister og som følge af de demografiske ændringer bliver arbejdsstyrken reduceret. Der bliver altså færre til at betale til flere, og denne udvikling vil blive endnu mere markant inden for det næste ti år. Desuden er det også logisk at jo flere der arbejder i den offentlige sektor, jo færre er der til at betale. Den reelle bombe under velfærden er derfor, paradoksalt nok, at for mange ansat i den offentlige sektor vil reducere velfærden over tid.

Dette betyder nødvendigvis at de offentlige indtægter vil blive færre den kommende år og man altså nødt til at planlægge finansieringen af velfærden fremover. Den klassiske socialistiske løsning, brandbeskat alting, er ikke brugbar da det private forbrug så vil falde og man i sidste ende vil stå med færre skattekroner.
Og glem alt om at over-over-beskatte de bedst lønnede yderligere. Bliver denne gruppe mennesker yderligere belastet, flygter de simpelthen til udlandet og så har Danmark, som nation, spillet fallit og vi mister ethvert form for eksistensgrundlag. Heldigvis er dette også erkendt fra regeringens side.

Man søger p.t at tilbagebetale den offentlige gæld fra en tidligere socialdemokratisk forbrugsfest og dette er også nødvendigt, da renteforpligtigelserne alene, udgør et anseeligt milliardbeløb.

Ydermere har man foretaget kommunalreformen hvilket også var på tide, da man herigennem kan rationalisere og effektivisere på en sådan måde at de gør en forskel. Husk på at de offentlige bla.bruger ca 45% til administration og her er der virkelig mange penge at spare!

Du prøver da den.glade.socialist
men alligevel er det rent nonsens.

Det er nødvendigvis ikke et problem at der bliver flere ældre.
Dels er de ældre der kommer de næste mange år de rigeste pensionister der nogen siden har været.

Den udskudte betaling af skat som forfalder ved pensioneringen udgør milliarder.

For de ældre der er plejekrævende kan man ikke rationalisere - det er allerede forsøgt alt for meget.

De største forbrugsfester med underskud på betalingsbalancen har vi haft under Hartling og Schlutter.

Nej da ! Mjølner.
Det var også ham løgneren fra Ungarn jeg mente !.... ham her nyrup da meget tilfælles med, Nyrup var lige så fuld af løgn !....... "der bliver ikke rørt ved efterlønnen"........ Jo, Nyrup kan ikke lære noget i den henseende.

Var nok mere passende. Mjølner.
Om du spurgte ham om han havde konsulteret sin Psykiater for nylig !.

Offentlig konkurs !. Mjølner.
Der har Socialisterne da kørt Danmark ud så mange gange før........ det er den eneste vej de' kender.

BobBobBob..... Mjølner.
Den største forbrugsfest der gav underskud på betalingsbalancen og det offentliges gæld til udlandet skyldtes en Socialdemokrat ved navn Anker........... men det har du vel lykkelig glemt ?....... og det mest groteske var sgu at vi alle blev fattigere op gennem 70'erne, jo Socialisterne forstår rigtignok noget om økonomi.....:o(

Nu gjorde den.glade.socialist
du det så.

du tager fejl den.glade.socialist
der var ingen forbrugsfest under Anker.

Du tager fejl 2 den.glade.socialist
Kunsten at skabe overskud på statsfinanerne og betalingsbalancen samtidig med at arbejdsløsheden falder der har kun Jens Otto og Nyrup kendt.

Her troede jeg du mente den.glade.socialist
alle de løgne som Fjoget og Lykke-Lars kommer med i de sidste par år.

Men du er altså nødt til at finde et dårligt eksempel frem der er ni år gammelt.

Nu svimler det vist for dig.. Hausser
At kalde kartoffelkuren for en forbrugsfest er vist noget af en overdrivelse. Han skulle rette op på socialdemokratisk ødselhed, tjek lige dine noter igen.

At snakke om at den udskudte skat ville kunne finansiere et nyt overforbrug er jo fuldstændig illusorisk og ude af proportioner. Hvis du ikke vil tro på mig, så lyt til nationalbankdirektør Nils Bernstein."Det offentlige budget er den egentlige bombe under den danske velfærd."
Og alting skal fandme ikke bare finansieres gennem skatter, den kolliktive tankegang er simpelt hen så primitiv og tåbelig at jeg blir helt rystet

Det offentlige er i mange år blevet drevet som et ineffektivt socialt værksted, hvor man ikke har tænkt en skid på effektivitet og valuta for pengene. Husk bl.a. på at en offentlig ansat i gennemsnit arbejder 3-4 uger mindre end en i den private sektor. Det er jo let beviseligt, at de steder hvor man kan sammeligne sektorne, der udkonkurrerer og udstiller det private erhvervsliv det offentlige. Svarer jo næsten til at man sammenligner en fabrik i Somalia med en i Japan.

De rationaliseringer der finder sted er uundgåelige og nødvendige, for at opretholde vores nuværende og fremtidige velfærd.

godt argument Hausser
Socialister har tit haft problemer med sandheden, du er ikke et enestående eksemplar..

Han vil til rodvad
sidste forsvare borgernes ret til at ytre sig, danne foreninger og at forsamle sig, specielt når vi er enig med ham "idelogi er noget bras".
Husk han har også sagt at "klassekampen er død", jeg kan bare ikke se hensigten med at genoplive den? Men han gør hvad han kan, spørgsmål om hvor lang tid det taget før det sker.

Fogh er rodvad
virkelig bange for nye meningsmålinger, det er derfor han nu går til modangreb, og spiller på kommunistforskrækkelsen, alle der ikke tror på hans minimalstat, er kommunister, og kommunister er nogen ideologer der er døde, det er noget bras.

At forstå rodvad
er ikke det samme som at det er dem der står bag. Problemet for Fogh er at det er mange af hans vælgere der nu er gået på barrikaderne, han prøver også at skubbe problemet over til kommunerne. Det er da bund ansvarsløst at skubbe ansvaret over på andre.

Der bliver rodvad
også færre der skal udføre det manuelle, eftersom teknikken overtager arbejdet.
Den nuværende problem består i at regeringen pålægger kommunerne en overbebyrdet administrative opgaver. Der bliver ikke flere hænder til at passe de ældre fordi der bliver ansat flere til at "visitere", regne ud hvad det koster.
"Ideologi er noget bras"

Let nok rodvad
at slynge ud nogle påstande. Hvad med Anders Fogh Rasmussen er den største kommunist?

Hvorfor er det et dårligt eksempel? Svend35
Det var et af de største løftebrud i nyere tid, men det var selvfølgelig ikke en borgerlig regering, der stod bag det, så derfor bagatalisere du det.

socialtisk kamp oldemor11
med børn, ældre og forældre som gidsler.

Tak du dit parti for det.

Kun for at gennemfører Helles S velfærdsreform hun er virkelig trængt, hun er selv moder.
Så hun må vide hvor svært ægtepar kan have med at få deres tid til at slå til med alt det de ønsker for børn og dem selv.

Hendes markedsføring af velfærdsreformen bruger hun uden skånsel de 45 Socialdemokratiske kommuners budget for ældre, børn og andre nødvendigheder.

Tak du dit parti for det.

Det er et samarbejde mellem de 45 socialdemokratiske kommuner og Socialdemokratiske parti, venstrefløjen beklager nok ikke disse aktiviteter.

Først nedskærer de 45 S kommuner så meget på vitale områder så der kan komme en reaktion.
De vælger at bruge penge til andet.

Tak du dit parti for det.

Du er virkelig et tossehoved, mod bedre vidende, for du ved der er kommnunalt selvstyrer.
Ingen Regering har så vidt jeg husker gået ind uanet hvilken skandaler der er i en kommunes forvaltning.

I fremtiden må vi alle håbe at der gøres noget på dette område, så partipolitik ikke bruges på det kommunale område til skade for ældre og børn.

Tak dit parti for det.

Vi skal have vores dage til at fungere vores børn passet, det sker ikke nu.

Tak du dit parti for det.

De ældre får ikke den fornødne pleje. Plejepersonalet er ude og lufte sig.

Tak du dit parti for det.

Uro og en masse kommunale penge går til at genopbygge hvad der er sket materielt, hvor det ellers kunne gå til det som de går til strejke på.

Tak du dit parti for det.

Bod til forældrene, lærer, pædagoer til de som i fællesskabet ånd skal være med til at betale uanset de ikke havde de ønsker om at deltage

Tak du dit parti.

Du har misforstået Dulkis avav.....
..svar. Hun er enig med dig men ikke med Mjolners

Hvad med overforbruget af avav...
...Bush besøget? Så du manden som blev passet på mens han kørte i bil med mørke vinduer, vi så ham fjole ved Droningens middag.

Kunne midlerne ikke blive bedre anvend på de ældre på plejehjemmene som lå med beskidte blæer?

tænk endvidere på.. Hausser
..Det samfundsøkonomiske tab som alle disse demonstationer medfører. Man har tidligere beregnet at en national fridag ville koste danmark ca 6-7 milliarder. Med alle disse strejker, blokader og fridage dertil, vil det samfundsøkonomiske tab, nå mange mange millioner kr. Igen et udtryk for manglede solidaritet fra venstrefløjens side af.

hmm?? Hausser
ja for havde han ikke været på besøg, så var vi sikret, rent velfærdsøkonomisk, fremover :)?? Der bliver jo smidt penge ud til kulturelle arrangementer hvert år, det er jo ikke noget nyt. Så skulle dronningens besøg i vestjylland vel også ha været aflyst..
Ligemeget om man kan være enig i at det er mange penge at kaste væk at kaste væk på sådanne arrangementer, så vil det jo altså aldrig kunne finansiere et nyt overforbrug indenfor det offentlige..

socialistisk selvbedrag Hausser
Det er jo ingen hemmelighed at store dele af venstrefløjen har rødder i kommunistiske og stalinistiske organisationer. Enhedslisten og SF er jo eksempelvis begge grundlagt af kommunister.
Disse kommunister støttede aktivt Sovjet og vendte det blinde øje til alle de åbenlyse uhyggeligheder som foregik på den side af jerntæppet. Man kan med rette sige, at deres eksistens var baseret på en forbryderisk løgn.

Forventet svar ;D avav...
Ingen overraskelse over dit svar

Godt svar Hausser
kan ikke argumentere mod din slående logik..

Jeg kender rodvad
mange på venstrefløjen, men ikke mange af dem har været medlem af kommunistpartiet. Kommunistpartiet fik i en periode efter krigen færre stemmer end nationalisterne i dag. Og lige efter krigen havde de en vis sympati, netop fordi russerne gav de største offer med hensyn til "kanonføde" under krigen. Men de faldt hurtigt fra efter historien med Tito og ungarnkrisen, plus alle de andre. Men kommunistforskrækkelsen har mange gange lammet det danske folk.

Hvordan Svend35
Vil du så karakterisere situationen i de seneste år: Faldende arbejdsløshed, store overskud på de offentlige budgetter samt på betalingsbalancens løbende poster er nøgleordene.

Din hukommelse forekommer at være meget selektiv.

lidt ros er ok sådanja
Men faktum er jo at de har lavet et rent diktatur, hvor alle som ikke har samme mening som dem skal svines til og gøres til lovbryder.
Du glemte vist at de også gik ind i en ulovlig krig, baseret på løgne og opspind, men de fik jo det ud af det de ville, nemlig at blive Bush sin kamerat, så de rigtigt kan tro at de har magten i verdnen og ikke bare i Danmark. MAGT, MAGT og atter MAGT. Det er hva deres politik går ud på. Er du ikke med på det, så skal de nok finde noget på deg, så de kan hænge deg ud til offentlig verbal henrettelse.

Blødt diktatur, men stadig diktatur.

dårligt eksempel den glade socialist
fordi du ved at der var et flertal i folketinget efter valget der ønskede at afskaffe efterlønnen.

Hvis der virkelig havde været et stort ønske blandt vælgerne om at frede efterlønnen så skulle man ikke have stemt på VKR.

Derfor var det jo en sejr at det lykkedes at indgå et forlig, hvor man bevarede retten til efterløn.

Det er de færeste der kan bebrejde, at man som mindretalsregering ikke kan tvinge flertallet til at ændre deres politik.

Og skal jeg prøve at gætte: Du syntes sikkert heller ikke at efterlønnen var så vigtigt for 9 år siden, at du stemte på Nyrup, men bagefter bagefter mener du alligevel at du er blevet "svigtet".

det gør jo helt ondt den.glade.socialist
at skulle prøve at følge din tankegang.

Men lad os nu alligevel prøve.

Hvornår var det nu at Schlütter måtte gennemføre kartoffelkuren? Lige efter at han kom til eller lang tid efter da han havde konstatert at det gik ufatteligt godt?
Efter at der var igangsat en forbrugsfest som alle vidste slog bunden ud af betalingsbalancen, men som VK ikke ville dæmpe fordi man var bange for vælgernes dom.

Jeg har ikke sagt at midlerne fra pensionsmidlerne skal bruges nu til at finansiere de forbedringer der er nødvendige i den offentlige service.

Jeg gjorde helt stilfærdig opmærksom på, at det sortsyn som du prøver at tegne for at begrunde behovet for de nuværende stramninger ikke nødvendigvis har rod i virkeligheden.

Fordi der kommer en ældregeneration der faktisk har råd til at betale for sig selv. Og som vil udløse milliarder i skat når kapitalpensionen skal hæves og bruges.

Så den reelle grund til at man strammer økonomien i disse år, er at man gerne vil kunne nedsætte skatten. Det er også helt legitimt politisk mål.

Det underlige er bare at man er bange for at vedstå sig det.

Ved det godt den.glade.socialist
jeg har meget at takke socialdemokratiet for.

Dem der gennem årene har kæmpet for et velfærdssamfund uanset at de borgerlige gjorde hvad de kunne for at forhindre det.

Kæmpet for at vi fik ordentlige boligforhold. Selv om de borgerlige gjorde hvad de kunne for at forhindre det.

Kæmpet for at alle får en chance i samfundet. Selv om de borgerlige syntes det var bedre at forgylde de rige.

Som har gjort at mange kan få en god uddannelse.
Selv om de borgerlige syntes at det var godt nok at de riges børn fik en længerevarende uddannelse.

Kæmpet for gode arbejdsforhold.
Selv om de borgerlige altid har syntes at det var bedre med tillid til arbejdsgiverne og at man skulle forhindre at fagforeningerne havde en rolle at spille.

Jo jeg har meget at takke både de tidligere kæmper i socialdemokratiet/fagbevægelsen for. Og derfor glæder det mig, at lige netop de krafter stadig har en stor rolle at spille i dagens Danmark.

Nej - det er da ikke så svært den.glade.socialist
de fik jo en god økonomi serveret ved overtagelsen.

At de så har tilsat en overdosis nedskæring, som er med til at forringe den offentlige service og derved har fået ekstra overskud på statsfinanserne er jo ikke nogen overraskelse.

Så vi må ikke bruge vores grundlovssikrede rettigheder? den.glade.socialist
Det er da muntert som I kan have forskellige forhold til frihedsbegreberne.

Jeg troede at vi under tegningssagen var enige om, at vi ikke ville give køb på vores ytringsfrihed blot for ussel mammon?

Men det gælder altså ikke hvis man ikke kan lide regeringen, så skal man bare holde sin kæft?

Hvor må I blive skuffet.

Nyrup lovede højt og helligt Svend35
Jeg var kun 24 år på det tidspunkt, så for mig var efterløn ikke noget særligt presserende.

Problemet for Nyrup var, at han før valget, i bombastiske vendinger, gav udtryk for at sålænge han havde ansvaret ville der ikke ske forringelser i efterlønnen, som man kendte den på det tidspunkt - ja man snakkede sågar om "Efterlønsbeviser".

I løbet af godt et halvt år efter valget laver man så en ændring, der gør ordningen væsentlig mindre attraktiv for 60-62 årige, og sørme om man så ikke bagefter undrer sig over at vælgerne anklager Nyrup for løftebrud - I wonder why.

Man skulle naturligvis ha' været på banen med en meget skarpere profil og forsvaret efterlønnen med næb og kløer - uanset om der var flertal udenom S for at lave den om - og vist at man rent faktisk mente hvad man sagde før valget og at det ikke bare var en stor gang valgflæsk.

Tillige kom man på banen med Pinsepakken mindre end tre måneder efter valgsejren, til trods for Jelved's forsikringer før valget om at der ikke var sådanne økonomiske indgreb i støbeskeen.

Det er jo heller ikke rigtigt Svend35
At der er skåret ned på den offentlige service. Tværtimod er der tilført kommunerne med end 20 mia. kr. ekstra siden 2001.

At nogle kommuner, såsom Århus, i årevis har ignoreret diverse økonomers advarsler om at stramme op på deres budget, og derfor nu må betale konsekvenserne, er ikke regeringens skyld.

Den nuværende borgmester Nicolai Wammen, som er en af frontfigurene i hylekoret, undsagde daværende borgmester Louise Gade og lavede forlig sammen med de røde, da hun i sin tid lagde op til et strammere budget, så han ligger som han selv har redt.

Vi når jo længere og længere den.glade.socialist
1. du var ligeglad med efterlønnen
2. Han lovede et efterlønsbevis - og det udstedes den dag i dag, for det var bl.a. det han fik igennem i forhold til et folketingsflertal der ville afskaffe efterlønne.

Nu mangler vi bare at du også indrømmer at du har set den bemærkning så mange gange, at du uden at kende til situationen tror at en henvisning hertil vil hjælpe på alle de problemer som VKO har med deres politik.

Hvor er du nem den.glade.socialist
Da jeg for 37 år siden stod i lære tjente jeg 800 kr om måneden.
Skulle jeg så tror at hele forskellen mellem min nuværende løn og den jeg havde dengang var til ren fornøjelse?

Men endnu engang falder du på røven over de spinbemærkninger som fjoget har lært at sige udenad.

De "mange" penge der er "givet" (for vi har selv betalt dem og så kan det jo ikke være en gave) dækker jo over prisstigninger og reguleringer.

Derfor forhindre "flere" penge ikke at der skal udføres forringelser af kvaliteten.

Du lever i en drømmeverden! Hausser
Overforbruget begyndte under Anker og socialistbanden i 70'erne. Under den daværende kommunalreform, slap regeringen tøjlerne omkring det offentlige budget. Vi oplevede en stigning i servicen, javist, men tilgæld tilegnede vi os en offentlig gæld i størrelsen, hundredevis af milliarder! hvis du ikke vil vedstå dette, åbenlyse faktum, så kan du med rette tituleres benægter.

Du snakker om nødvendige forbedringer i den offentlige service og det er jeg helt enig i, men denne forbedringer skal ske igennem de effektiviseringer som der er lagt op til igennem kommunalreform og IKKE ved at ansætte endnu flere personer i en offentlig sektor som i forvejen er den anden største i verden.
Du er nødt til at indse at rationaliseringer er en nødvendig del af enhver organisation og dette gælder også det offentlige..

Og jeg har forresten ikke noget problem med at indrømme at en skattelettelse er en nødvendighed i DK. Vi har verdens næsthøjeste skattetryk, og der er jo altså ikke ligefrem noget som gavner konkurrenceevnen..

Jeg undres til stadighed den.glade.socialist
er der ingen huller i din manglende viden?

Hvornår var det nu der sidst var en kommunalreform?

Hvornår var det nu at vi havde en VKR-regering?
Hvornår var det nu at anker kom til?

Er dernogen chance for at konkrete oplysninger kan få dig til at forholde dig til virkeligheden eller vil du til stadighed være en fatast der ikke ved hvad han taler om?

Hør her kammerat! Hausser
Du mangler tydeligvis et realistisk til dine socialistiske kammeraters fortid. Kommunalreformen blev til i 1970 under en højrefløjregering. Dette skete for at effektivisere kommunerne og samle mindre enheder i større. MEN Anker overtog i 1972, OG det var her det offentlige overforbrug løb løbsk! Dette er et faktum som selv de mest inkarnerede socialister ikke benægter. Det er pinligt du har et så løst forhold til sandheden, lidt lige som Bupl..
Du mener garantert også at Sovjet var den socialistiske drøm og har sikkert en stille drøm om at reformere DK til et kommunistisk styre med Sovjet som forbillede. Føj..

Du er helt sikkert ikk min den.glade.socialist
kammerat - det er trods alt ikke noget alle og enhver kan blive.

Kan du blot nogenlunde huske hvad du mener fra indlæg til indlæg?

Hver gang du kommer med et nyt letkøbt argument som bliver tilbagevist, så kommer der jo bare et nyt.

Det er jo nemlig rigtit, at kommunalreformen blev udført i 70 efter at VKR sad i 68-71. Så det kan man hverken bebrejde Jens Otto eller Anker.

Anker kom til den 4. oktober 72 efter folkeafstemningen om EU. Hans regering holdt ganske kort indtil Erhardt brød ud af socialdemokraterne i 73. Hvad var det nu som var årsagen til at økonomien i forbindelse med kommunalreformen skulle være løbet så gruelig galt i den periode.

Så Kom den smalle Hartling-regering til og lavede sine berømte skattenedsættelser som modvægt til den internationale økonomiske krise - og så var det et fallitbo som Anker efterfølgende måtte overtage igen.

Dette er en kendsgerning som støttes af rigtig mange fagfolk - og historien.

Så hvor var det nu at Anker i forbindelse med en kommunalreform var med til at øge udgifterne?

Og kan du ikke huske dine letkøbte bemærkninger, så er det jo ikke noget problem - du kan bare gå tilbage og læse dem igen.

Vi blir aldrig venner. Hausser
Kommunalreformen dannede grundlag for det offentlige overforbrug, da Anker tillod kommunerne at spendere løs for at højne serviceniveauet. Dette er skam helt rigtigt og nej, man skaber ikke et overforbrug med skattelettelser, det ligger ligesom i ordet.

Endvidere kan vi jo også takke Anker for efterlønnen. En ordning som har kostet den danske stat i hundredevis af milliarder op gennem årene..

Din argumentation er desværre hul og usand og du tilbageviser ikke andet end din egen fornuft..

Det har du forstået den.glade.socialist
ikke fordi du tilfældigvis er borgerlig - mere fordi du er et vrøvlehoved.

"Overforbruget begyndte under Anker og socialistbanden i 70'erne. Under den daværende kommunalreform, slap regeringen tøjlerne omkring det offentlige budget. Vi oplevede en stigning i servicen, javist, men tilgæld tilegnede vi os en offentlig gæld i størrelsen, hundredevis af milliarder! hvis du ikke vil vedstå dette, åbenlyse faktum, så kan du med rette tituleres benægter."

Se det var jo det du skrev.

Så måtte du erkende at det var VKRregeringen der lavede kommunalreformen som trådte i kraft ca . 3 år før Anker kom til.

Men så er det naturligvis ikke længere det du skrev du mener.

Du gør meget for at holde humøret oppe på os alle. Men alligevel - lidt mere hold i fakta skader ikke.

Du er ligesom Bupl.. Hausser
Du manipulerer tydeligvis med kendsgerningerne.

"Overforbruget begyndte under Anker og socialistbanden i 70'erne. Under den daværende kommunalreform, slap regeringen tøjlerne omkring det offentlige budget. Vi oplevede en stigning i servicen, javist, men tilgæld tilegnede vi os en offentlig gæld i størrelsen, hundredevis af milliarder"

Den daværende kommunalreform som i -det skete deromkring og implementeringen var altså også en temmelig langsommelig proces. De endelige strukturelle ændringer blev således først gennemført i 1974, EFTER Anker var trådt til.

lev du bare videre i din drømmeverden hvor sandheden kan gradbøjes og ansvaret fralægges..

Det her handler ikke om VKO Svend35
Men kort og godt om at Nyrup begik et eklatant løftebrud, og helt fortjent endte med at blive fyret for det.

Sjovt at du slet ikke forholder dig Svend35
Til det jeg skriver med Århus Kommune. Lad mig stille dig et konkret spørgsmål: Når man i årevis ignorerer økonomers henstillinger om at stramme op på sit budget, har man så selv sin del af ansvaret for at man pludselig er tvunget til at skære ned?

Så lykkedes det dig igen den.glade.socialist
at tale uden om , at et mindretal i folketinget ikke kan gennemføre løfter som et flertal i befolkningen ikke har stemt for.

Og du kan jo ikke været skuffet over at der ikke var flertal for denne politik - for du gjorde jo selv hvad du kunne for at sammensætte et folketing med flertal af partier som ville afskaffe efterlønnen.

Tværtimod burde man altså rose ham for at der stadig er en efterlønsordning - trods massiv flertal for at afskaffe den.

Men det kræver jo at du skal til at tænke selvstændig - og det er jo svært når man har fået en bestemt reaktionsmønster lagt ind i rygraden.

Derimod har den nuværende regering jo flertal for sin nedskæringspolitik og kan få det som man vil.

Det er tydeligt, at du ikke kender den.glade.socialist
din "kongerække".

Når nu der snart kommer en ny socialdemokratisk regering, er det så også deres skyld at der er problemer med den nuværende kommunalreform?

Indrømmer gerne den.glade.socialist
at jeg ikke er ekspert i lige netop Aarhus Kommunes økonomiske forhold. Men ved dog at der i de sidste 4 år har været borgerlig flertal og Venstreborgmester i kommunen.

Det er heller ikke afgørende for at kunne vurderer hvorvidt regeringen fører en økonomisk politik som gør det nødvendigt at foretage forringelser i den offentlige service mange steder.

Men til gengæld er regeringen jo så bange for resultatet af sin egen politik, at man gør hvad man kan for at tale uden om.

Hvor er din rodvad
respekt for de folkevalgte?
I enhver aktion for bedre vilkår, vil der være "offer", og aktionerne har været rettet mod styresmagten mange gange, både borgelige og socialdemokratiske regeringer.
Da vi har ytringsfrihed, organisationsret og forsamlingsret (med optog), kan man ikke bruge dine udemokratiske indstilling til at stoppe det, tvært i mod, det vil kunne fornye styrken.

hvem sagde noget om problemer. Hausser
Overforbruget skete pga. at reformen var en succes. Socialdemokratiet tillod derefter kommunerne at spendere uhæmmet løs, for at elevere servicen til et niveau som ikke var økonomisk funderet. DETTE ER facts, forhold dig til det..

Men du vil altså stadig ikke nedbringe den offentlige gæld som vi afdrager milliardbeløb på, hvert år. Du mangler virkelig enhver form for økonomisk ansvarlighed.

Er du holdt op med at slå din kone? anonym nr. 2000
Det r jo et indlæg på niveau med dine manipulerende indlæg, hvor du til stadighed undlader at besvare de spørgsmål der bliver stillet til dig. tror du vi er så dumme at vi ikke kan følge en debat og se hvordan du spræller i nettet med evindelige bortforklaringer og beskyldninger. men forsæt du blot på samme facon, der er alligevel ingen der længere gider læse dit vrøvl.

du vrøvler.. Hausser
Hvilke spørgsmål har jeg undladt at besvare? Hvis du heller ikke vil forholde dig til facts og åbenbare sandheder, så er det jo dig der har et problem.

Hvis der er nogen som er manipulerede så er det vist venstrefløjen og græsrodsbevægelsen Bupl som anvender KGB-metoder og løgne, til at få forældre og pædagoger til at aktionere ulovligt, med stort samfundsøkonomisk tab til følge..