Flugtkongen flygtet igen

Flugtkongen flygtet igen jetpost
Igår blev "flugtkongen" John Fog Lihme fanget og sat i forvaring. Nu er han stukker af igen. Hvad sker der for kriminalforsorgen?

http://ekstrabladet.dk/112/article212210.ece

Ikke kriminalforsorgens ansvar BBB
det er psykiatriske afdelinger han flygter fra, hvilket da fremgår ret klart af artiklen.....

Så nedlæg disse psykiatriske afdelinger for dårligt
og sæt idioten i et rigtigt fængsel på 3 x 2 meter.

Han skal til Sikringen i Nykøbing Mølposen
Der kan han ikke flygte fra, han har siddet der, det var det eneste sted han ikke formåede at komme ud fra ved egen hjælp.
TILBAGE MED HAM NU !