Fogh, intet at komme.......Jens Rhode

Fogh, intet at komme.......Jens Rhode Karen post
Jens Rhodes egen erkendelse af hvordan VK manipulerede med fakta omkring , hvorfor Danmark skulle gå ind i den ulovlige krig i Iraq preller helt af på Anders Fogh.

Anders Foghs sædvanlige attitude: Der er intet , at komme efter stikker hovedet frem igen, TTV2 Side 130.

Han påstår, at Jens Rhode er fejlciteret, men Jens Rhode har selv erkendt i TV, at VK havde møder om hvordan de skulle manipulere os danskere til, at sympatisere med at Danmark gik i krig, senere har Jens Rhode sagt at sådan skulle hans ord ikke forstås.

I selve folketingsdebatten blev masseødelæggelsesvåbnene nævnt mange gange og det var et meget spinkelt flertal, at gå i den krig , kun Dansk Folkeparti stemte for krigen.

der er post! postbudet
kig i karens postkasse.