FOLKETINGS ignorering

FOLKETINGS ignorering solhu
Jeg har frasidst i maj måned afgiver medelser til Folketinets udvalg og siden l sept til
PRÆSIDIET, som er Ignoreret i over her tllsendt dem over 3oo siders DOKUMENTATIONSHED over transformationer fra Jysk JERNALDER, og og fremtids intuionshaevn fra kunst og teknolgi,. (herunder negtaive miltærteknolgi).
Der er placeret her 6/lo og lo/lo med synonym "solhu" beskrivlser, og givet dagbladende
Inforgamtion og Ekstrbladet fotoidnetifikationer,sidste dage. Her ak orienteres på førstnævnte dage, under indgansrubrik "Præsidiet tavst".
Der er detsuden givet brørte poltikere incl Statsminstrien besked, om internsiden,på
Soldk, til indledene orientering.