For få bandager?

For få bandager? bozo
De nye sygeplejersker er ikke dygtige nok, når de forlader sygeplejeskolen. Nogle af dem kan ikke engang finde ud af at skifte en bandage.

Teorien fylder for meget i uddannelsen i forhold til det praktiske arbejde, siger Benn Duus, ledende overlæge på Bispebjerg Hospitals ortopædkirurgiske afdeling.

Undervisningsminister Bertel Haarder er enig i kritikken. Han vil nedsætte et udvalg, som skal se på en revision af uddannelsen.

Kender du til sygeplejeuddannelsen? Hvilke erfaringer har du med den? Skal teorien ud af - og praktikken ind i - uddannelsen?

Hvad mener du?

Giv os længere studietid spl.stud
Jeg er selv sygeplejestuderende på 5. semester, og bliver da ærlig talt ked af at høre en overlæge udtale sig så beklageligt om min uddannelse. Jeg synes dog at de skal gribe i egen barm, for deres medicinstuderende har måske heller ikke for megen klinisk erfaring?
Anyways, så må jeg desværre give dem ret på nogle punkter. Det kan nogle gange undre mig, hvad jeg egentlig liiiiige skal bruge det her til når jeg sidder og læser noget (for mig) uforståeligt om videnskabsteori eller lignende, selvom jeg nu godt kan se det bliver svært at blive bachelor uden viden om dette.
På den anden side tror jeg det på længere sigt sikrer nogle sygeplejersker, der i høj grad er med at udvikle og kvalitetssikre sygeplejen - når de lige kommer over den første hurdle med at være nyuddannet og uden erfaring.
Mit forslag er at give os et halvt år ekstra på uddannelsen fra 3½ år til 4, ligesom fx læreruddannelsen. Det kunne give os et halvt år mere i praktik og ville udligne forholdet mellem teori og praksis på uddannelsen. Jeg tror IKKE det er en løsning at nedsætte teoridelen, men derimod at sætte praksisdelen op!
Det kommer også an på, hvilken afdeling man kommeer på som studerende... Jeg har oplevet at være et sted, hvor de studerende blev anerkendt og opfordret og udfordret til at tage del i meget og jeg har desværre også oplevet steder, hvor man ikke har tid og ressourcer til at have med de studerende at gøre. Så er det fandme svært at lære andet end teori når man ikke får lov til at få fingrene i praksis!