For meget skrald..

For meget skrald.. savanna
Jeg synes det er ved at være et problem med affald, altså hjemme hos os har vi ikke nok plads i skraldespanden til de 2 uger der går før den blir tømt, det er vel også logisk nok som der jo bliver med der skal smides ud..
Er det kun hjemme hos os det er et problem?

Nej, fik for flere år siden byttet Ham
190 liter spanden med en 240 liter spand. Det koster vist kun godt 100 kr. mere om året. Men det virker som om den kan tage dobbelt så meget.

kender det! frk.simsim
Vi har også totalt meget skrald. Nogen gange kan vi komme af med det ude på kæresten arbejde (der er en skralde container han må bruge)! Ellers køber vi en ekstra skraldesæk! Savner lidt da vi boede i lejlighed! Der var der skralderum hvor man bare kunne smide alt ud hele tiden uden besvær :-)

hvad airimorten
er prisen for at komme af med skrald for en hustand ? vi bor til leje så jeg har ikke sat mig ind i prisen.

Hvordan opdeler I affaldet? Bimmer ILP
I København skal vi sortere affaldet i:

1. Avispapir, reklamer og rent papir.
2. Bølgepap
3. Glas
4. Kemikalier
5. Lavenergipærer med kviksølv
6. Grønt til kompostbeholderen
7. Batterier
8. Dåser og flasker med pant
9. Defekt og udtjent elektronik
10. Brandbart
11. Affald til genbrugsstationen, som andre kan
få glæde af.

Om kort tid:

12. Plastikbeholdere
13. Konservesdåser og andet metal

Vi har savanna
den der beholder til skrald og så en kasse til glas og en til papir..
Vi bor på landet ud af en grusvej så alt ryger op i den samme vogn når det tømmes, så der er ikke rigtigt nogen mening med at vi kommer det i forskellige beholdere. De siger at fordi vi bor ud ad en grusvej så kommer dem der tømmer avis og glas ikke ud til os, så vi kan ikke være med til at genbruge..

jo, neseor
har haft samme problem, men fik en større spand, der også bare blev fyldt!?
Ved dog ikke helt hvad der er sket nu, for den er næsten aldrig fyldt mere, selvom vi er flere på matriklen?!?

Problemer med affaldet?? mandaabenraa
http://www.miljoestationen.dk/
Det har de i mange andre lande , det burde man ikke have i Danmark.
Der er miljøstationer i de fleste byer , eller affalds ordninger.
Skraldeposen , ja hvad kommer du i den ?
Det hele er adfærds reguleret , og man SKAL få noget bestemt affald til miljøstationen . Der er forskellige affalds ordninger som SKAL benyttes.
Vi SKAL genbruge det der kan genbruges , det er der lavet en lov om , hvad kommunerne SKAL respekterer.
Mange mennesker burde gøre noget mere ved deres eget affald , og ikke gøre det til et problem.
De sviner det hele til , og klager så over hvordan det hele ser ud.
Der kan samles papir og fjernes affald hver eneste dag ( det var lige noget for dem der ikke er aktiveret , som burde være det - de er MEDARBEJDERE ved kommunen - sagde sagsbehandleren for mange år siden ).
Mange kommunalt ansatte fjerner affald , så kan mange af dem der ikke er aktiveret nemt klare den opgave.
Så kunne man passende tvangs aktivere de kriminelle til sådan et job , så de har noget fornuftigt at beskæftige sig med.

Det burde der gøres noget ved. mandaabenraa
Den har jeg hørt om flere gange . Man sorterer sit affald , og det hele kommer i skraldebilen til ingen verdens nytte.
Det er nok kommunen man skal klage til , fordi det er ikke rimeligt at det er sådan.
Vi SKAL allesammen være med til at genbruge , det der kan genbruges.
På en miljøstation bliver alt sorteret , og rigtig meget går til genbrug.
Elektronik bliver behandlet på en forsvarlig måde . Der er en`container der bliver kørt til lossepladsen .
Det er et meget stort arbejde de laver på en miljøstation , og mange mennesker modarbejder det hele.
Man kører affald ud i skoven ? Respekterer ikke reglerne - hvor der ER en affalds ordning .