Forslag til en nye skattepolitik

Forslag til en nye skattepolitik hawa
Indkomstskatten skal forenkles...

Mit forslag lyder i grove træk sådan :

Bundfradrag = 85.000 kr ca lig den laveste offenlige ydelse, folkepension til samlevende.
Det er grotesk at opkræve skat af den laveste offentlige ydelse.

Arbejdsfradrag = 36.000 kr. = 3000 om måneden.
Det betyder at det altid kan betale sig at arbejde, også selv om lønnen kun er en smule højere end dagpengene.

Bundfradraget er lig ca 121.000. for en der arbejder.
Alle fradrag afskaffes.
Der betales 45% af alt ud over bundfradraget.

Fordele :
Alle kan beregne deres skat selv
De laveste indtægter vil få en stor skattelettelse
De højeste indtægter vil slippe billigere på den sidste krone.
Der kan spares kollosale summer i ligningssystemet. Og mange offentligt ansatte vil kunne flyttes til produktivt arbejde i stedet for at "pushe" papir.
Det vil pludselig kunne betale sig at tage arbejde selv i lavtlønsektoren.
Der vil være et langt større incitament for at "gå den ekstra mil", når man pluselig får lov at beholde 55 øre af sidste krone i stedet for 32 øre. Det vil sætte yderligere gang i samfundet.
Det vil blive langt mindre attraktivt at arbejde sort. Det man får ekstra hjem ved at arbejde sort, sætter man til i pension og feriepenge.

Den eneste ulempe jeg kan se er, at dem der syntes, at dem der tjener mest skal betale meget mere af sidste krone end de lave indtægter, bliver kede af det.

Men det er stadig sådan at det højeste indtægter betaler både procentuelt og i kroner mest i skat.

Eks.
Indtægt 220.000
Fradrag 121.000
Trækgrundlag 99.000
skat 45% = 44.550
reel skatteprocent 20%

Indtægt 600.000
Fradrag 121.000
Trækgrundlag 479.000
skat 45% = 215.550
reel skatteprocent 36%

Indtægt 1.000.000
Fradrag 121.000
Trækgrundlag 879.000
skat 45% = 395.550
reel skatteprocent 40%

Kom med kommentarer... jeg venter spændt...

og dem Ugandha
der tjener 2.5 mill. 100%?
Du og L I R sidder godt på jeres store hjerne.

du har Ugandha
fuldstændig ret, der skal en forenkling til.
Hvad med 25% i skat til alle, og nul fradrag af en hver art?
Så tager man en lavtlønnet`s netto indkomst, og det er så understøttelsen.

så kan Wunderbar
vi rigtig få gang i endnu mere sort arbejde.

Er det finansieret? Mogens fhv. Lykketot
Er din skatteomlægning finansieret eller udgiftsneutral? Det virker mest af alt, som du bare forudsætter, at den er udgiftsneutralt, uden at vide det.

Hvad mener du, at skal med beskatning af fast ejendom i forhold beskatningen af indkomster. Skal ejendomsskatterne stige eller falde i forhold til indkomstskatterne?

Og skal momsen bare blive ved med at være, som den altid har været?

Selv ser jeg helst, at skattelettelser bliver givet ved, at man sænker eller helt fjerner momsen på fødevarer.

Vi skal jo alle spise. ;-) Og hvis vi alle får råd til at spise lidt sundere, så kan det vel kun være godt for samfundsøkonomien.

næh ... for dem der hawa
der tjener 2,5 mill. ser regnestykket sådan ud.

Indtægt 2.500.000
Fradrag 121.000
Trækgrundlag 2.379.000
skat 45% = 1.070.550
reel skatteprocent 43%

Hvordan du kan nå frem til 100 forstår jeg ikke... er du lidt skidt til regning... den kan aldrig nå 45%..

det er den effekt jeg ønsker hawa
Virksomhedbeskatningen er så vidt jeg husker 40%.. og det gjorde i min hjerne ingenting at det blev mere attraktivt for mellemindkomsterne at starte noget op selv.
Det kunne lave et nyt vækstlag i danamrk som vi trænger til.
Og der vil altid være nogen der piver... men svært at tage en mand der tjener over 600.000 alvorligt hvis han piver over at man fjerner hans og alle andres fradrag.. fradrag er i bund og grund kun et forsøg på at rette op på skæv beskatning... nu er den ens for alle..

det er hawa
da osse en mulighed..

hvorfor hawa
skulle det gi mere sort arbejde

Jeg har hawa
kikket isoleret på indkomstskatten..

Og du har ret , jeg har ikke haft resourcer til at lave en konsekvensberegning på den.

I min hjerne ville det være ideelt at lave en form for beskatning af værdistigningen på fast ejendom. Men satans svært at administrere... og synes ikke der er behov for at gøre noget mere indviklet.

Omkring momsen, så er jeg ikke uenig med dig.. fjern bare momsen på sunde fødevarer. Og der er jeg ligeglad med finansieringen, tror den giver sig selv. Eneste problem er, at når man fjerner en afgift snupper salgsleddet den største del af besparelsen, se bare f.eks. cd'er...

jeg regner Ugandha
lige så dårlig som dig.
Du starter ved 20% og arbejder dig opad, på et tidspunkt vil du nå 100%, ellers formulerer du dig på enhedsliste og L I R niveau, og det er ikke ros.

så er Wunderbar
skatteprocenten 100 minus 1 tallet, og så er man glad for understøttelsen, som gi`r smør på brødet.

Det kan aldrig blive 100% Attila
Så ja, du regner lige så dårligt som LIR.

Min skattepolitik er endnu lettere og lige til.

-Alle betaler 25% i skat... alle uden undtagelser!
-Afgifterne afskaffes!
-Socialhjælp kan man max. få i 3 mdr i træk. Og kun i 3 perioder for hver 10 år.

Derudover er der en masse besparelser på velfærd!

Eller også tager Attila
vi SU´en som eksempel til understøttelse, bistand, kontanthjælp og hvad det ellers kaldes. Dvs. 4500kr/md.

Tager man en højere løn, er problemet jo det samme som nu, hvor folk ikke gider arbejde.

Hvad med skat 1-2-3
... som et finanspolitisk værktøj til fx. at dæmpe forbruget når økonomier er på vej til overophedning ??

1-2-3

P.S. 1-2-3
... men ellers lyder det som en rimelig rar forsimpling.
Personligt mener jeg at ejendomsværdistigninger bør beskattes idet det dels vil lægge en dæmper på prisernes himmelflugt og så er de seneste års prisstigninger af en sådan karakter, at det nærmest er lotteri-gevinststørrelser.

En anden ting er moms som har en alvorlig social slagside. Den bør afskaffes!

1-2-3