Fremtidens Danmark

Fremtidens Danmark Anonym
Jeg har lavet nogle forslag til hvordan fremtidens Danmark efter min mening skal se ud. Hvis vi vil udbygge velfærden og kvaliteten af den offentlige service i de kommende år skal der flere ressourcer til. Det handler om folkets politik hvor nogle af nedenstående punkter vil rykke i lighed og velfærd. Jeg kunne godt tænke mig at I kiggede det hele igennem for derefter at give det kritik.


1. Der indføres et regulært skattefrit bundfradrag på 100.000 kr. for alle over 18 år.

2. Der udarbejdes en skattereform hvor der betales 40 % af sidste tjente krone ved en indkomst op til 500.000 kr. og 50 % af resten over 500.000 kr.

3. Rentefradraget afvikles.

4. Befordringsfradraget bortfalder for kørte kilometer i egen bil. Samtidig gøres den offentlig transport billigere.

5. Der indføres differentieret moms på varer. Fødevarer 5 %, frugt 5 %, mejeriprodukter 5 %, beklædning 15 %, fodtøj 15 %, cykler 15 %, alle andre varer 25 %. Moms fritages på forlystelser, teatre, biografer og offentlig transport.

6. Registreringsafgiften laves om. Små grønne biler (over 20 km/l) = prisen + 30 %, store grønne biler (over 20 km/l) = prisen + 40 %, små hybridbiler = prisen + 30 %, store hybridbiler = prisen + 50 %, biler med et forbrug på 14-20 km/l = prisen + 70 %, små benzinslugere = prisen + 110 %, store benzinslugere = prisen + 150 % og luksusbiler = prisen + 180 %

7. Der indføres en grøn miljøafgift på 1 kr. pr. liter benzin eller diesel. Disse afgifter øremærkes til miljø.

8. Der indføres en grøn miljøafgift på el og opvarmning på 250 kr. pr. år pr. husstand og lejemål. Disse afgifter øremærkes til miljø.

9. Der indføres en grøn miljøafgift på vand på 250 kroner pr. år. pr. husstand og lejemål. Afgiften øremærkes til miljø.

10. Børnechecken gøres indkomstbestemt og bortfalder ved husstandsindkomster på over 500.000 kr.

11. Ældrechecken bortfalder ved husstandsindkomster på over 250.000 kr.

12. Tilskud til pensionister bortfalder ved indførslen af skattefrit bundfradrag 100.000 kr. når indkomsten overstiger 250.000 kr.

13. Folkepensionen sættes til 120.000 kr. pr. individ pr. år ved det fyldte 65. år og sambeskatningen bortfalder. Der gives et ekstra tilskud til enlige på 10.000 kr. pr. år.

14. Alle tilskud til ældre gøres indkomstbestemte ved husstandsindkomster på over 250.000 kr.

15. Der gives et ekstra fradrag til alle der er i arbejde. Fradraget gøres proportionalt og er på 20.000 kr. pr. år.

16. Medicintilskud gøres indkomstbestemte og bortfalder ved husstandsindkomst på over 400.000 kr. Der gives dog tilskud til kroniske syge for alle indkomster.

17. Der indføres et tandlægetilskud som gøres indkomstbestemt og som bortfalder ved husstandsindkomster på over 300.000 kr.

18. Hvis efterlønsmodtagere og pensionister tager et job ved siden af på mindst 10 timer pr. uge vil de få et ekstra skattefrit fradrag på 10.000 kr. Trækprocent sættes til 25 %. De bibeholder deres pension på 120.000 kr. uden modregning op til en samlet indtægt på 250.000 kr. pr. år.

19. ATP-bidraget sættes til 2 % af lønnen for lønmodtageren og 3 % af lønnen for arbejdsgiveren.

20. Der indføres et arbejdsløshedsbidrag for lønmodtagere på 0,5 % af lønnen for lønmodtagere og 0,5 % af lønnen for arbejdsgiveren der skal betragtes som en velfærdsskat der vil hjælpe de svage i samfundet.

21. Unge på SU skal kunne arbejde ved siden af deres studier uden fradrag i SU’en. Trækprocenten sættes til 25 % for indkomster op til 100.000 kr. pr. år.

22. Ved arbejdsløshed gives der en ydelse på 14.500 kr. pr. måned. Denne nedsættes efter 2 år til 10.000 kr.

23. Bistandsydelsen sættes til 8.000 kr. pr. måned i det første år hvorefter den nedsættes til 6.000 kr. det andet år. Efter det andet år bortfalder ydelsen. Der indføres en ordning så den der modtager hjælp skal lade sig uddanne ved betaling af det offentlige i en periode der er bestemt i et samarbejde mellem modtageren og det offentlige. Uddannelsesforløbet kan i visse tilfælde række ud over de to år.

24. Boligydelsesberegningen omlægges. Den fastsættes til 50 % af boligudgiften minus 20 % af indkomster over 150.000 kr. En boligydelsesmodtager skal altid selv betale en boligudgift på mindst 20.000 kr. årligt og mindst 18 pct. af husstandsindkomsten.

25. Boligsikringsberegningen omlægges. Den fastsættes til 40 % af huslejen minus 30 % af husstandsindkomster over 250.000 kr. Hvis der er børn i husstanden forøges beløbet på 250.000 kr. med 35.000 kr. for hvert barn fra det første til det fjerde barn. Med et barn er indkomstgrænsen altså forhøjet til 285.000 kr. og med 4 børn til 390.000 kr. En boligsikringsmodtager skal altid selv betale en husleje på mindst 30.000 kr. årligt.

Spredte kommentarer 123456
Ingen kommentarer til pnkterne 1. 2 og 3.
Jeg kan ikke umiddelbart se konsekvenserne og hvor finansieringen skulle komme fra.

Punkt 4. Lyder som en god ide, indtil den dag jeg selv får længere på arbejde. Vi er altså nogen som er tvunget til at bruge egen bil fordi vi bor uden for lands lov og ret.

Punkt 5

Differentieret moms. En udemærket ide, men....

Skal det gælde alle slags frugt ogg grønt eller kun de økologiske?

Skal beklædningens 5% moms også gælde for det dyre designer tøj?

Hvem skal garantere at butikkerne ikke bare tager momsnedsættelsen til sig selv, og beholder priserne hvor de er nu?

Punkt 6
en "stor" bil kan være mere økonomisk end en "lille", så hvem afgør grænsen?

Hvorfor vil du beskatte hybridbilerne så hårdt, da de anses for at være fremtiden, og de kan bringes til at køre mere økonomisk og rent en kanventionelle biler, og med hybridbiler er der mulighed for at bruge snart sagt alskens flydende brændstof. I virkeligheden bør hybridbiler beskattes lavere end andre.

Punkt 7 8 og 9

Synes du ikke der er afgifter nok på de nævnte ting?
Skal dine forslag også gælde industrien eller er det kun de private som skal punge ud?

Punkt 10

Tror at grænsen skal højere op, og begrænses til et vist maksimum antal børn, f.eks 3

Pukt 11 12 13 14 15 og 16

Kan ikke gennemskue konsekvenserne

Punkt 17

Svært at gennemskue, og et spørgsmål melder sig, som også er gældene for flere af de andre punkter.

Hvad med de samboende personer, som ikke har fælles økonomi?

Punkt 18 19 20 21

Ingen kommentarer

Punkt 22

Lyder OK men er det før eller efter skat?

Punkt 23 24 og 25

Kan jeg heller ikke gennemskue konsekvenserne af.