ftg hvad betyder "HOTI EGO EIMI" og

ftg hvad betyder "HOTI EGO EIMI" og jalmar
´... "EGO EIMI" henholdsvis, for dig?

Du som jo "påstår" gang på gang, (modsat os andre), at du er Bibelkyndig!


Du kan få lidt hjælp:
Udtrykkene er Græske og bruges bl.a. i følgende:

"John 8:24" og "John 8:58" og "2.Mos.3:14"Med venlig hilsen

jalmar

Jeg vil gerne fortælle dig ftg
at udtrykket ikke findes i 2 Mosebog 3:14. I Anden Mosebog 3:14 står: "ehjeh asher ehjeh", hvilket er betydningen af Guds personlige egenavn.

I Johannes 8:24 tales ikke om betydningen af Guds navn. Jesus fortæller blot at han er den han er, og selvfølgelig er han det. Hvem skulle han ellers være?

Iøvrigt kan jeg fortælle dig, at jeg er også den jeg er, men det ved jeg så ikke om du tror på.

Med venlig hilsen, ftg.

"Kære" ftg - Svar på 2 af 3 - 1½ er galt ftg jalmar
´[;)]... Prøv en gang til ftg - Det bør du kunne gøre Bedre med DIN STURE BIBELVIDEN ...


Lidt hjælp måske:


http://www.neirr.org/egoeimi.htm


Med venlig hilsen

jalmar

betyder Ven af Sandheden
Hej Jalmar,

Når det ord Johannes bruger om Jesus udtrykker betydningen, at Jesus er identisk, begyder det så iflg. din forståelse, at Jesus ejer 100%guddommelighed?

Og derfor oversætter Jehovas Vidner Johannes Evangeliet kap. 1 vers 1 "I begyndelsen var Ordet og ordet var "en gud"?

citat: ".....we can only conclude that John wrote his gospel with the understanding that Jesus was endowed with full Deity". Citat slut.

Forskellige oversættelser gengiver skritstedet forskelligt. ftg
Nogle oversættelser siger at ordet var guddommeligt, og denne oversættelse er også rigtig.

Med venlig hilsen, ftg.

Hvad der står i biblen om hvad Jesus jpagh
skulle have sagt eller gjort er totalt ligegyldigt,
undtagen som en litterær oplevelse.
det er skrifter, som i udemærket ved er skrevet mange år
efter hans påståede død og opstandelse, af mennesker
som påstår at de kendte og opholdt sig sammen med ham
og blev opfattet som hans disciple, selv om de måske slet ikke var det
forskellen på deres historier er så skrigende at det
ikke kan være både forkert og rigtigt på samme tid.
enten er den ene rigtig eller også den anden.

Jalmar siger selv at Mattæus har kopieret Markus
og pyntet på historien, og noget kunne tyde på at Markus
slet ikke var Jøde, og alt sådan noget.
derefter blev der rettet og klippet i Nicea over 300 år efter
samt oversat og afrettet alt efter de fromme munkes
og skriveres intellekt og kultur, og det blev ved gennem tiderne,
helt til i dag hvor JV morer sig med at gradbøje myterne
efter deres egne behov, så en seriøs debat om hvad der er
løgn eller latin er omsonst, og ender kun i hvad man selv tror på.
Hvad der står i biblen, kan ikke bruges til seriøse beviser på noget.
Jesus selv ville ikke kunne genkende hvad vi havde fået ud af
hans vise ord og gerninger.
Hvad ville der ske hvis den genkomne Jesus døde, men af grin denne gang.

Ja´da langt hen af vejen har du ret - jalmar
´


... Men nu har vi en bog, som mange mennesker mener er livets salt -
derfor mener jeg også det er nødvendigt at se på humbug og svindel ud fra
hvad grundskrifterne de facto siger - Vi har jo visse tekster der er af typen
der regnes for ikke at være forvansket - og heriblandt er altså ordene "Ego Eimi"!


Med venlig hilsen

jalmar

Re.: Identisk /Identitet og fordrejelser VaS jalmar
´... Dit spørgsmål kræver jo en stillingtagen først og fremmest til John 1:1 -
Husk så på - At jeg Tror ikke på at disse ting er sket, og kan kun referere fra hvad ORDENE SIGER og ORDENES KONKLUSION som jeg opfatter denne.

Jeg kan personlig meget bedre lide DEN gamle formulering/version af Treenighedbegrebet,
hvor man sagde at "Den Treenige GUD" bestod af Tre væsener = Én substans og på et tidspunkt kom følgende tanke så frem, som er den jeg personlig synes er den bedste (også set i forhold til som jeg læser Bibelen, at den består af den "Almægtige - Hans Ord og Hans Ånd" - Det er meget nemmere at forsvare og forstå, og ville derfor også være meget vanskeligere for f.eks. JW/WTS at forfalske/forvanske, fordi det var udtryk som folk kunne forstå og relatere sig til. også i forhold til Bibelens bogstav - helt tilbage fra 1.Mosebog og Skabelsesberetnbingen med:

GUDS ÅND svævede over vandende - - Og GUD sagde "ORDENE" lad der blive lys!

Nu har vi allerede GUD - Hans ORD og ÅND - nøjagtige de "Tre Begreber", som Bibelen generelt Bruger.

Og så hænger "John" meget bedre sammen og nemmere forståelig - (Synes jeg)

Problemet er nok, at man vil absolut have at det er TRE PERSONER - ikke Væsener for de er ikke ligeværdige med mennesket/personen, vi skal så højt op i "ORD-og Begrebs-hierakiet som muligt - Og mennesket synes altså at vi er de højeste og så skal de tre dele af Gud ikke være mindre værd i det orale udtrykkelsesmønster -
HUSK det er som jeg forstår det!

Går vi tilbage til NUL - Så har vi altså her en GUD som besidder ORD og ÅND - Hvilket jo også er hvad JOHN siger - I BEGYNDELSNE VAR ORDET -
Der står IKKE i Begyndelsen var GUD - Der kan IKE være noget før Begyndelsen, med mindre vi går ud i nogle Filosofiske tankeeksperimenter - Men det er jo netop det vi ikke skal for GUD er levende siger I der Tror jo -
Ergo må det have en begyndelse og i Begyndelsen var:

ORDET - "John 1:1" - I begyndelsen var Ordet:
Ordet Blev Kød - "John 1:14" - Og tog bolig iblandt os.
Efterfølgende oprulles Jesu LIV indtil:
Jesus på Korset John 17:5 - Fader gør mig til hvad jeg var før.

Hvad var det Jesus var før han blev menneske - dette fremgår jo af John 1:1/John 1:14!
Og eftersom Jesus "kom" fra Ordet og Blev til ORDET og intet er UDEN Ordet - Tja så kan man jo godt sige at Jesus er GUD - Men da der skal være noget der svæver over det hele, mens ORDET "leger" menneske, Så har vi ÅNDEN og noget der binder sammen, Så må det være "GUD" - Ergo er Ordet ikke Gud og ikke Ånd - Men Ordet ... ÅND er ÅND og GUD er GUD.
Kan du følge mig [:)]Re.: JW/WTS forståelsen/Misforståëlsen.
Som sekt er man pinedød nødt til at have noget "smart" man kan holde proselytterne med, og her er "Løgnen" om Treenigheden en af de allerbedste - for folk fatter ikke den Ide med Tre Personer - Og når så en mand der forstår sig på (Lader som om) Bibelen gå ud at sige at et er en Løgn, føles med garanti som en stor lettelse, for så:

"Er det ikke kun mig der er idiot, og derfor ikke Idiot, at jeg ikke kan forstå
hvad der står i Bibelen, når Treenigheden er Løgn, forstår jeg Bibelen meget bedre"!

Men for at forstå baggrunden for deres JW/WTS's "Lære" må man se på Én mand Fred Franz ..
som så vidt jeg kan skønne, er JW/WTS Ideologiske Arkitekt, og det var denne mand Fred Franz som fandt sin udgave af John 1:1 hos spiritisten Johannes Greber, Hvis teorier havde fat i Fred Franz i en årrække - Fred Franz Startede hos Booze Rutherford en gang i 20'erne, og fik hurtigt dennes bevågenhed ultimo 20'erne, for den unge Franz kunne noget helt specielt med Ord - På trods af, at han forlod skolen i 10.klasse (Måske 11.) - Kunne denne Franz indgive indtrykket af, at have være gennem en højere Universitetsuddannelse, Og dette indtryk samt indtrykket af at være en stor Sproglig begavelse, der MESTREDE 8 sprog, inclusive at have taget Scholar-Uddannelse i OLD-HEBREW og OLD-GREEK - (Han kunne lidt skole NEW-Greek (Havde taget 2x2 lektioner i Oldgreek - og dertil muligvis lidt spansk - The rest is Silence!)) Og denne formidable "Kunst" havde Booze Rutherford hårdt brug for, efter nederlagene i 1918 og 1925.

Sandheden var vist, at Franz kun mestrede Engelsk - OG dette gjorde han til gengæld til et "18"-tal m/Kryds og slange, set ud fra en karakterskala fra 1-6 - for at blive i Franz's egen verden.

Det er denne mand Fred Franz, der næsten egenhændigt har digtet NWT's NT - GT havde han hjælp fra mindst To eksperter denne fik da også¨ros for at være skrevet i et sprog menigmand forstod - MEN da han fortalte hvad han ønskede i NT, stod ALLE hans Ekspert-hjælpere af, disse var bl.a. Edgar J. Goodspeed og Benjamin Kedar - Og begge to har frabedt sig at blive taget til indgtægt for JW/WTS's NWT og KUN på Baggrund af NWT's NT.

Det er sandsynligvis også Fred Franz der er arkitekten bag de mange Hovsa'er
der afløste hinanden i en lind strøm af "LYS", for bare at fremstå lidt Troværdige.


Og nej som du kan se, er det ikke derfor, JW/WTS gør alt for at skytte deres ide om
mikael/jesus/jesus/mikael - Ellers passer deres løgn om "Løgnen" om Treenigheden ikke!

Men udtrykket "en gud" i 1:1 gør dem til Polyteister, hviliket de yderligere bestyrker
ved at putte 144.000 ind mellem jesus og JW/WTS og mennesket - Resultat 144,002 Guder!

Dette kan du læse mere om i: http://somet.dk


Er ovenstående svar nok VaS, ellers må du spørge igen.


Med venlig hilsen

jalmar

Sandheden er ikke Sandheden - Så er det jo Løgn ftg! jalmar
´

skrevet af ftg - Kl. 22:29, 19.nov.2008

Forskellige oversættelser gengiver skritstedet forskelligt. -

Nogle oversættelser siger at ordet var guddommeligt, og denne oversættelse er også rigtig.

Med venlig hilsen, ftg.*************************************************************************************


VRØVL ftg ...
... Man kan sgu da ikke gengive SANDHEDEN FORSKELLIGT ftg ...

TREDIE LINJE I John 1:1 Lyder sgu da ens ftg - Har ens indhold
At I oversætter den forkert har ikke noget at gøre med at gengive skriftstedet forskelligt!

Westcott-Hort text
combined with the NA26/27 or USB3/4 variants. For all sublinears only NA26/27 part is Lemma_t, Parsing, CGTS, CGES_id
Authorised Version. (be aware that AV is based on the TR (Textus Receptus) and not WHNA)

....... John 1:1 .......3.Linie.
kai theos eimi ho logos

og Gud var Ordet - el. og Ordet var Gud - Slå selv op, ftg
"HO" svarer til det Engelske "THE", når det står ved et substantiv!


I samme øjeblik du skriver - "og Ordet var EN GUD" ændres hele
problematikken, eftersom I i forvejen har EN gud nemlig jehova ... Og så har I TO ...


Med venlig hilsen

jalmar


Med venlig hilsen

jalmar

Okay det kúnne du så ikke finde ud af - Men du skulle jalmar
´


... nu have været intelligent nok, til at se det var den Græske udgave ...

Og til din orientering ved jeg ikke hvor du har fundet det Hebraiske:

"ehjeh asher ehjeh"

men enten skal der stå:

1)
"Eh’yeh ‘Asher ‘Eh’yeh" - Der oversættes ved: "I AM" WHO "I AM";
2)
eller - "aeie ashr aeie" - Der oversættes med: "I-shall-become who "I-am"-becoming"

Eller på Dansk: 1) "JEG ER DEN JEG ER" - 2) "Jeg skal være Ham/den "JEG ER" (blevet)"!

Egentlig to sætninger af samme samme mening:

1) den Moderne tolkning - 2) den gamle tolkning! - - Der ikke deles med nedenstående:


NWT's fordrejning er jo noget andet - Man har omhyggeligt undgået "I AM" - "JEG ER":

"I SHALL PROVE TO BE WHAT I SHALL PROVE TO BE.”


Som du ser ftg - "I AM" er tilstede i begge sætninger - Men er fjernet i NWT

Fordi man ikke ønsker noget link til JOHN 8:58 - OG FØR ABRAHAM "JEG ER"!Med venlig hilsen

jalmar