Giv dine børn glæde ved at læse

Giv dine børn glæde ved at læse ftg
- „Noget tyder på at børn hvis forældre er gode til at læse, følger forældrenes eksempel,“ siger specialist i neurolingvistik Beatriz González Ortuño ifølge den mexicanske avis Reforma. Forældre opfordres til at give deres børn lyst til at lære at læse, selv før de har lært bogstaverne, og således udnytte børnenes gode indlæringsevne. Forældrene kan for eksempel læse historier for børnene der stimulerer deres fantasi. Avisen har følgende forslag: „Sæt jer sammen. . . . Lad børnene vende siderne. Lad dem afbryde når de vil, og lad dem stille spørgsmål. . . . Få dem til at fortælle om de forskellige ting og personer der berettes om i historien. Besvar alle deres spørgsmål. . . . Relatér bogens indhold til børnenes hverdag.“

Du har fluen-iben
jo ret.
Hav en god aften ftg