Godt Nyt for Stofmisbruger.

Godt Nyt for Stofmisbruger. claespedersen
Godt nyt for stofmisbruger.
Priserne på Narkotika falder og falder på grund af øget produktion i Latinamerika af kokain og opium høsten i Afghanistan har været helt i top i år, og det gør jo tros regeringen nedsættelse af kontanthjælpen og udhulning af pensionerne. Så gør det jo at stofmisbrugerne ikke har brug for begå så meget kriminalitet, og når de brug for komme lidt ud af morfin russen, kan de peppe sig op på lidt kokain eller amfetamin.

Min holdning til narkodebatten har i en årrække så været at det offentlige stod for salget af nogle, af disse stoffer og stofafhængige kunne indtage dem under hygiejniske forhold hvor mange stof misbruger pådrager sig mange følge sygdomme, som følge af bruge urene kanyler og skal leve blod og lever sygdomme og andre med AIDS. Der er ingen beregninger på hvor mange penge det koster om året inde for sundhedssystemet at behandle følge sygdomme på grund, af brugen af urene sprøjter og stoffer. Samt ikke at forglemme de omkostninger det koster at have stof misbruger indsat i vores fængsler, og de ekstra omkostninger det har for politiet at efter forske og opklare kriminalitet begået af folk der mangler penge til stoffer.

Tros denne massive indsats der været omkring oplysning og kampagner for holde folk fra tage stoffer har forbruget været stigende, og viser at skamme kampagner ikke har den store effekt på afholde unge for at begynde på at indtage stoffer. Og nogle psykologi og sociologiske forhold spiller en meget større rolle i forhold til om folk indtager disse stoffer.

Dette indlæg skrev jeg så på baggrund af 2 indslag i nyhederne i dag fredag d. 24 november kl. 18,30 hvor et indlæg var om de laver priser, og et andet om den øget kontrol i vores luft havne på grund af den reelle frygt for angreb fra terrorister. Det undre mig så bare i den forbindelse hvordan narkotikaene er så let at få fat i, da den jo skal ind over vores lande grænser, hvor det jo gælder både for hashen og opiumen er dyrket og produceret i lande, hvor netop risikoen er størst for nogle går med planer om at planlæge et angreb imod Danmark. Og kan hashen og opium komme til Europa i de mængder så kan enhver fornuft person ligge og to sammen så er det jo noget letter, at bringe springstoffer ind i landet med henblik på at foretag en terror handling i mod Danmark.

De modstander der er imod at frigive narkotikaene som politiker og folk inde for politiet og pårørende, der udråbt os der gik ind for en frigivelse at være ligeglade med andres ved og vel, og har fordrejet debatten væk fra mere helhedsorienterede synsvinkler. Det er grotesk at vi ikke bare i Danmark er ved at skabe et overvågnings samfund og på den anden side lukker samfundet øjnene for den kriminalitet der følger i sporene på handlen med stoffer, som påvirker lang række uskyldige mennesker hverdag som kriminalitet og trafikken, der kan være i områder hvor der handles og sælges stoffer.

Det er sørgeligt at vores regering i den grad har ødelagt mulighederne for debatter vores samfunds socialproblemer på grund af invasion af Irak hvor de i tre år de i over tre år har fornægtet konsekvenserne af invasion, og Irak hvor virkeligheden er gået op for langt den største del af den danske befolkningen. Hvor et af målende netop med invasionen af Irak og Afghanistan var en bekæmpelse af international terrorisme hvor virkeligheden jo er at truslen er meget større i dag.

V/K regeringen og Dansk Folkeparti kunne jo hvis de mener det ærligt, at vil forringe mulighederne for terrorismen bliver rettet imod vesten igen frigive hashen og morfinen og lade den bliver fremstillet i Danmark, og det vil af den vej gøre at man aktivt mindsker risikoen. At bønder i disse lande dyrker så meget opium skyldes, at det er deres eneste måde at tjene penge på og det bagmændene, der løber med langt den største del af fortjenesten. Men ellers glæder det mig at langt den største del af befolkningen har fået øjne op for de menneskelige og økonomiske omkostninger der er forbundet med krigen, samt at invasion blev vedtaget på falske oplysninger samt de neokonservative i USA med stor indflydelse i det Hvide Hus i Washington. Men det fritager ikke vores ansvarlige politiker for et ansvar og de bør stilles for domstolene, og det er jo underligt at man rejser sag imod Frank Grevil fra efterretningstjenesten for at gå til pressen med oplysninger om at der ingen sammenhæng var imellem de oplysninger de havde videre givet til ministreret og de oplysninger som politiker sagde i pressen, at de havde fra efterretningstjenesten. Man kræver en militær embedsmand sat i fængsel for at oplyse over for den danske offentlighed om en rapport, som er blevet brugt som grundlag for den dansk deltagelse i invasion om at det ikke var rigtigt var der blevet sagt i den forbindelse, hvor efterretningstjenesten netop redegjorde at de kunne ikke pege på der var en forbindelse mellem Saddam Hussein og Al-Qaeda. Samt man anklager Frank Grevil for at hans oplysninger kan være en trussel imod riges sikkerhed? Men hvem har i den forbindelse handlet imod riges sikkerhed ved en Invasion af Irak på falsk grundlag, skulle vi ikke som et folk rejse det krav at de ansvarlige bliver stillet for domstolene. Det vil også sende et positivt signal til omverden om vi i Danmark ikke respektere politiker der lyver for deres folk, og vi derved vedkender os vores fejltagelser.

Mabuting pagbati I håb om fremtidens politiker ville lade sig lede af deres sunde fornuft på vejen imod en bedre verden.