Græs, dinosaurere og evolution

Græs, dinosaurere og evolution sebl
For 65 millioner år siden døde dinosaurerne pludseligt. Mange har spekuleret over hvorfor og mange kreative forslag er fremkommet. Et enormt vulkanudbrud i Indien måske. Eller et meteornedslag?

Der er bare det, at pattedyrene overlevede. Fuglene overlevede. Og krybdyrene overlevede. Hvorfor kunne dinoerne ikke klare mosten?

Biologen Gary Novak foreslår, at forklaringen er noget så enkelt som græs. Græs fremkom kort tid før dinoerne uddøde og har i den grad ændret det miljø dyrene levede i. Man kan læse mere om hans ide her http://nov55.com/astero.html

Kort fortalt mener han græsserne ændrede miljøet i dramatisk grad. Pludseligt var dinoernes skik med at lægge æg oven på jorden en ulempe (bl.a køler græs). Så var det smartere at lægge sine æg i reder i træer eller under jorden (som fugle og krybdyr).

Cirka samtidigt med, at dinoerne uddøde fik pattedyrene vokseværk. Hvorfor? Fordi de nu ikke skulle være små for at kunne kravle rundt med deres unger mellem de planter dinoerne spiste. Græs gav langt bedre muligheder for at blive stor og bevæge sig over græsset.

Græsserne har formentligt ret hurtigt udkonkurreret de "gamle" planter. Græs har den fordel, at de kan opsamle vand fra jordoverfladen. Det er derfor græs består af lange smalle blade - på den måde løber duggen automatisk ned til jordoverfladen og optages af græsset. Græs kan vokse på morgendug, hvor de gamle planter var afhængige af voldsomme regnskyl, som ville sende tilstrækkeligt med vand ned til rødderne (græs kan naturligvis også optage vand med rødderne). Dette gav græs afgørende fordele i tørre egne.

Efterhånden som græsserne overtog arenaen blev det mere vanskeligt for de græsædende dinoer at finde deres sædvanlige føde (som deres tænder var beregnet til). Pattedyrene, derimod, trives (som vi ved) på græs som føde.

Gary Novak foreslår derfor, at den virkelig årsag til dinoernes uddøen, og pattedyrenes vokseværk og enorme succes for ca 65 millioner år siden var, at græsserne fik bedre betingelser end de tidligere planter på det tidspunkt. Faktisk kender man eksempler på "nutidige" planter som er ca 200 millioner år gamle (næsten ligeså gamle som dinoerne), men de klarede sig åbenbart dårligt i konkurrencen med de "gamle" planter på det tidspunkt.

Måske var den virkelige evolution en der foregik blandt de moderne planter (såsom græsserne), så de fik overtaget over de "gamle" planter. Ændringen i plantevækst gav så stød op igennem dyreriget - det blev måske til dinoernes uddøen og pattedyrernes enorme succes.

Hej, again enoch.ben.enoch
Tak for dig indlæg.

Hvad med Padderokken?

Enoch

Aner det ikke sebl
Hej enoch

Det ved jeg ikke - jeg er ikke evolutionsekspert. ftg kom med et indlæg om, at der alligevel var nogle græsser inden dinoerne uddøde, og så tænkte jeg det måtte have indflydelse på den evolutionære tænkning, og fandt linket da jeg ledte....

Tak for chinc
et super fedt indlæg :)

Jeg giver mig nok i kast med den artikel lidt senere.

Det er ærgerligt tobytouch
At forskerne ikke kan finde en holistisk samlende teori om problemet.

En ting man glemmer er at dinoerne døde hen over en periode på 50.000 år, så vidt jeg husker. Men af de 4-5 masseudøen der har været i livets historie, har der altid været mange faktorer inde over.

Det er et godt argument det med græsset, virker logisk nok. Og der kunne vel sagtens være både meteorer og biologiske forandringer til stede.

Jeg håber de snart finder ud af det, det er en problematik der har været svedet rigtig meget over..

For øvrigt læste jeg i nat.geo engang, at vi i øjeblikket befinder os i en periode med en drastisk nedgang i biodiversiteten, med over 50.000 arter om året, og at dette også var tilfældet i tiden umiddelbart op til masseudøens perioderne.. spooky.

vh

50000 år sebl
Noget af det jeg fandt frem til under min søgen igår var, at man ikke ved om dinoernes uddøen var meget pludselig, eller om den skete over millioner af år (se links'ne efter artiklen jeg linkede til).

hmm tobytouch
- det er ikke nemt, når der er så mange variabler med så store marginer.

Måske, skal man se det med de kaosteoretiske øjne. at en kædereaktion kan være langsom eller hurtig, men dens endelige effekt, kan være totalt uforudsigelig og altødelæggende.

Således, som det netop nævnes i linksne, at yucatanmeteoren kun var udløsende faktor og at dinoernes problem var at de ikke kunne omstille sig hurtigt nok til klimaforandringerne.

Der ser ud til at være i hvert fald to strategier. Enten gør man som skilpadden, der har overlevet alle, ved nøjsomhed og langsomhed , et liv i skyggen om man vil, eller også gør man som mennesket, lang barndom, til at lære at omstille sig over 1 generation, og så selvfølgelig hjælpemidler.

Således blev dinoerne klemt i denne strategi og dermed uddøde??
(selvfølgelig min egen lommefortolkning!)

hvad tror du selv?

Hvis man virkeligt tobytouch
skulle forstå helheden, så skulle man selvfølgelig starte med bakteriernes historie og så følge ændringer i dem, hen til flora og fauna osv, idet, bakterierne er det altoverskyggende liv på jorden, efterfulgt af planterne, som igen er totalt altoverskyggende i forhold til dyrene.

Nu er det bare svært at måle bakterieforandringer og konsekvenser, for 65mio år siden.

Jeg tror der er et eller andet vi glemmer at se efter, fordi vi fokuserer så hårdt på dinoerne alene..

vh