GUD ER KÆRLIGHED

GUD ER KÆRLIGHED traellen
Bibelen siger noget om kærlighed som den ikke siger om nogen anden af Jehovas egenskaber. Bibelen siger ikke at 'Gud er magt' eller at 'Gud er retfærdighed' eller at 'Gud er visdom'. Han HAR disse egenskaber, er det egentlige ophav til dem og har ikke sin lige i nogen af dem. Men om den fjerde egenskab siges der noget tankevækkende: "Gud er kærlighed".* (1 Johannes 4:8) Hvad betyder det?

Udtalelsen "Gud er kærlighed" er ikke en sammenligning af to ens størrelser, som om man ville sige: "Gud er lig med kærlighed." Man kan heller ikke vende sætningen om og sige at "kærlighed er Gud". Jehova er mere end en abstrakt egenskab. Han er en person som besidder en lang række følelser og egenskaber foruden kærlighed. Men hos Jehova har kærligheden dybe rødder. Et opslagsværk siger om dette vers i Bibelen: "Guds væsen eller natur er kærlighed." Det kan i det store og hele udtrykkes på denne måde: Jehovas magt sætter ham i stand til at handle. Hans retfærdighed og visdom leder ham når han handler. Men hans kærlighed motiverer ham til at handle. Og hans kærlighed er altid til stede når han gør brug af sine andre egenskaber.

Det er ofte blevet sagt at Jehova er den personificerede kærlighed. Hvis vi vil lære den principbestemte kærlighed at kende, må vi derfor lære Jehova at kende. Man kan naturligvis også se denne smukke egenskab hos mennesker. Men hvorfor har de den? Ved skabelsen udtalte Jehova disse ord, øjensynlig til sin søn: "Lad os frembringe mennesker i vort billede, så de ligner os." (1 Mosebog 1:26) Af alle skabninger på jorden er det kun mennesket der kan vælge at vise kærlighed og på denne måde efterligne deres himmelske Fader. Som vi tidligere har været inde på, brugte Jehova forskellige skabninger som symbol på sine hovedegenskaber. Af alle disse var det mennesket, hans højeststående jordiske skabning, der blev brugt som symbol på hans mest fremtrædende egenskab, kærlighed. (Ezekiel 1:10)

Når vi viser den uselviske, principbestemte kærlighed, genspejler vi Jehovas mest fremtrædende egenskab. Som apostelen Johannes skrev: "Men vi, vi elsker, fordi han elskede os først." (1 Johannes 4:19)

Hav en god dag!
__________________

* Andre udtalelser i Bibelen har en lignende grammatisk opbygning, for eksempel "Gud er lys" eller "Gud er en fortærende ild", men det er billedlige udtryk, idet de sammenligner Jehova med fysiske elementer. Jehova er lys fordi han er hellig, redelig og retskaffen. Der er intet "mørke", intet urent i ham.