Guds uforlignelige retfærdighed

Guds uforlignelige retfærdighed traellen
Jehovas retfærdighed indbefatter mere end spørgsmålet om hans suverænitet og om menneskers uangribelighed. I Bibelen har vi beretninger om Jehovas domme over både enkeltpersoner og hele nationer og desuden profetier om domme han vil eksekvere i fremtiden. Hvorfor kan vi have tillid til at Jehova har været og stadig vil være retfærdig i sine domme?

Om Jehova kan det med god grund siges at "alle hans veje er rette". (5 Mosebog 32:4) Det kan ingen af os sige om vore veje, for vores opfattelse af hvad der er ret, er begrænset. Vi har ikke det samme klare syn som Jehova. Det kan vi blandt andet se i Abrahams tilfælde da han gik i forbøn for Sodoma til trods for byens ondskab og ugudelighed. Abraham spurgte Jehova: "Vil du virkelig rive de retfærdige bort sammen med de ugudelige?"
(1 Mosebog 18:23-33) Svaret er naturligvis nej. Det var først da den retfærdige Lot og hans døtre var kommet i sikkerhed i Zoar at Jehova "lod svovl og ild regne" ned over Sodoma. (1 Mosebog 19:22-24) Et andet eksempel på menneskets begrænsede udsyn er Jonas. Om ham siges der at han blev "optændt af vrede" da Gud viste Nineves indbyggere barmhjertighed. Eftersom Jonas allerede havde forkyndt byens ødelæggelse, havde han gerne set at den blev ødelagt - trods indbyggernes anger og omvendelse. (Jonas 3:10-4:1)

Jehova forsikrede Abraham om at eksekveringen af hans retfærdige dom ikke blot består i at udslette de onde, men også i at frelse de retfærdige. Jonas måtte på sin side lære at Jehova er barmhjertig. Hvis de onde og ugudelige omvender sig, er Jehova "rede til at tilgive". (Salme 86:5) Til forskel fra mennesker der kan føle sig usikre med hensyn til deres bedømmelse af en sag, afsiger Jehova ikke en ugunstig dom blot for at demonstrere sin magt, og han undlader heller ikke at vise barmhjertighed af frygt for at blive betragtet som svag. Han viser barmhjertighed når som helst der er grundlag for det. (Esajas 55:7; Ezekiel 18:23)

Jehova lader sig dog ikke forblinde af følelser. Da hans folk var sunket dybt i afgudsdyrkelse, erklærede han med fasthed: "Jeg vil dømme dig efter din adfærd, og bringe alle dine vederstyggeligheder over dig. Og mit øje vil ikke ynkes over dig, og jeg vil ikke have medlidenhed, for jeg vil bringe din adfærd over dig." (Ezekiel 7:3-4) Så når mennesker er forhærdede og ikke vender om, vil Jehova dømme dem derefter. Men hans dom hviler på sikre beviser. Da "klageskriget" over Sodomo og Gomora nåede hans ører, sagde han: "Jeg vil nu gå ned og se om de handler helt sådan som skriget der kommet til mig over den fortæller." (1 mosebog 18:20-21) Vi kan være taknemmelige for at Jehova ikke - som så mange mennesker - fælder en forhastet dom før han har hørt alle kendsgerninger i sagen! Jehova er, sådan som Bibelen skildrer ham, virkelig "en trofast Gud, hos hvem der ikke er uret". (5 Mosebog 32:4)

Hav en god dag. ----- Bibelen online -> http://www.watchtower.org/bible/index.htm

Trællens Tekst i dag er ........................ jalmar
..............
som sædvanlig gennemsyret af JV's mere end skæve Indgangsvinkel til det, at leve Det liv Gud har givet hende og hendes Lige.

I andet afsnit, rives der som sædvanligt en enkel linie ud, for at beskrive hvor ”ret” trællens og JV’s ”gud jehova” handler:

"alle hans veje er rette". (5 Mosebog 32:4)

Dette sker selvfølgelig for understrege hvor Sandt trællens tekst er.

Men sjovt nok, er det første gang jeg hører den linje, da denne linje nok er en del mere sand:


”O dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab! Hvor uransagelige er hans domme,

og hvor usporlige hans veje!” (Rom. 11 : 33)En uransagelig hilsen fra:

jalmar den rette!

Hov -¤- Jeg glemte............................ jalmar
..............Skriftstedet var selvfølgelig taget fra:

Den Kristne Bibel på Internettet:

http://www.bibelselskabet.dk/danbib/web/bibelen.htm


Må din gud være med dig!


Med venlig hilsen

jalmar