Guds usynlige egenskaber ses klart fre verdens skabelse af.

Guds usynlige egenskaber ses klart fre verdens skabelse af. ftg
For nogle år siden besluttede en mand som havde sat sig grundigt ind i udviklingslæren, at interviewe folk som troede på denne teori. Han fortæller: „Jeg opdagede at de fleste der tror på udviklingslæren, gør det fordi de har fået at vide at alle intelligente mennesker tror på den.“ Ja, når højtuddannede mennesker fremfører deres ateistiske synspunkter, påvirker det andre så de ikke giver Gud den ære han fortjener som Skaber. (Ordsp. 14:15, 18) Har forskerne draget deres konklusioner ud fra fakta og beviser? Nej, langtfra! Vi er omgivet af vidnesbyrd om at der findes en Skaber. Som det fremgår af skriftstedet for i dag, har Skaberen sat sit tydelige præg på det han har frembragt. Derfor sagde Paulus at det lige fra menneskehedens begyndelse har været muligt at ’fornemme’ beviset på Guds eksistens gennem det synlige skaberværk.

"Hans usynlige [egenskaber] ses nemlig klart fra verdens skabelse af, både hans evige kraft og hans guddommelighed, idet de fornemmes i de ting der er frembragt". (Romerne 1:20)

så kom med den sveland
lad os se jeres skabelses teori, i første mosesbog.

Jeg har ondt af jer, på en eller ........................ jalmar
....................anden skæv måde, selvom jeg alligevel vil bekæmpe ikke det i er, eller hvem i er, men Den Multinationale Koncern der Driver jer foran sig, som kvæg til markedet!Med venlig hilsen

jalmar