Guds vilje

Guds vilje kristen123
Sker Guds vilje, uanset hvad?

Vi kalder gud for almægtig, almægtig er når man magter alt. Vil det sige Gud har magt overalt, der sker i denne verden?
Kan vi bebrejde gud alt der sker "under solen"?

Eller er det ikke tilladt at bebrejde en almægtig Gud?

M.V.H

Det der sker på jorden er ikke Guds vilje. ftg
Jesus lærte os at bede: "Lad din vilje ske, som i himmelen, således også på jorden."

Det ville være meningsløst at bede denne bøn, hvis det der sker på jorden er Guds vilje. Selv om ondskaben tager til på jorden, er Gud i stand til at gennemføre sin vilje, og han vil gøre det ifølge sit ord. (Esajas 55:8-11) Når Guds vilje sker, vil jorden være et paradis.
(Åbenbaringen 21:1-5)

Det er rigtigt. empire
For husk på, at vi mennesker selv bragte os i denne situation for mange år siden. Vi kender alle historien om "Adam & Eva" (Om man så vil tage denne historie bogstavelig er op til en selv)Adam & Eva modsatte sig Gud's ord/vilje ved at spise fra kundskabens træ, dette betød dermed at vi selv måtte råde over denne jord, istedet for at have lytte til vores Gud & Fader, som forbød os at spise fra dette træ, man kan også sige at den handling som Adam & Eva begik viste at vi selv ville bestemme/råde, og det fik vi så lov til, men frygt ikke for denne tid vil snart være ovre, og tiden vil komme hvor vor himmelske konge Jesus vil råde.

Til phalanx og Ftg kristen123
Amen, det kan jeg tilslutte mig.

Men Gud skabte verden ved sin vilje. Vores individuelle vilje eksistere ved Guds vilje. Kan man ikke også stille spørgsmålet om hvorvidt vi har en fri vilje, når den er givet.
Kan man ikke sige Gud har et ansvar for hvad som sker "under solen" siden både livet og vores verden kommer fra ham?
OG hvorfor tog Jesus Kristus VORES synd på hans skuldre?

M.V.H

Har jeg forstået spørgsmålet korrekt? empire
Det kan selvfølgedig være svært at forklare, men jeg tror da på vi har en fri vilje, hvorledes kunne Adam & Eva ellers gå imod Gud's vilje?. Jeg kunne også spørge: "Vil man helst elskes af en som nærmest er tvunget til det? eller vil man elskes af en som selv har valgt det?" Det er på samme måde med Gud og os, vi blev givet en fri vilje så vi af den kan elske Gud af eget valg. Selv i vores dagligdag bruger vi vores frie vilje.

Så spørger du :"Hvorfor tog Jesus vore synder på hans skuldere?"

Det gjorde han for at løskøbe vore sjæle fra Satan, han ofrede sit jordiske liv for vore synder, for at vi igennem Jesus kunne opnå frelse.

Jeg håber at jeg har svaret dig både rigtigt :-)

Vi er børn af Adam og Eva. ftg
Adam og Eva var fuldkomne da de syndede. Vi er født i synd. Jesus Kristus har betalt en løsesum der svarer til den fuldkomne Adam. Derved har han løskøbt os fra den situation Adam har bragt os i. Vi har brug for Jesu sonoffer, og vi har brug for at blive oplært af Gud. Som disciple af Jesus Kristus får vi den undervisning vi har brug for. Under Guds riges styre vil menneskeheden blive genrejst til fuldkommenhed. Til den tid vil vi være fuldkomne ligesom Adam var det. Forudsætningen er at vi underlægger os Guds riges herredømme. Den gode nyhed om riget bliver forkyndt på hele jorden nu. Det er derfor Jehovas vidner går fra dør til dør. De opfylder bibelprofetien i Mattæus 24:14. Når riget er forkyndt i tilstrækkeligt omfang, vil Jesus overtage styret.
Venlig hilsen, ftg.